Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsstöd när barnet bor hos dig

Underhållsstöd när barnet bor hos dig

14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om underhållsstöd när barnet bor hos dig.

 

Underhållsstöd är pengar som du kan ansöka om när den andra föräldern som ska betala underhållsbidrag inte betalar.

Kan jag få underhållsstöd?

Ja, du kan få underhållsstöd om du och den andra föräldern inte kan komma överens om underhållsbidrag eller om hen inte kan betala. Det här gäller om
 

 • barnet är under 18 år
 • barnet är folkbokfört hos dig
 • du och barnet bor i Sverige 
 • du har vårdnad om barnet
 • du och den andra föräldern inte bor ihop
 • den andra föräldern inte betalar underhåll alls, betalar ett lägre belopp än underhållsstödet eller inte betalar i tid.

Barn över 18 år kan få förlängt underhållsstöd till och med juni samma år som de fyller 20 år. För att ha rätt till underhållsstöd ska barnet

 • gå i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande
 • få studiestöd eller förlängt barnbidrag
 • bo och vara folkbokförd hos en av föräldrarna eller någon annan som var vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år
 • inte vara eller ha varit gift.
 

Hur mycket får jag?

Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 573 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 723 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 073 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 573 kronor, 1 723 kronor eller 2 073 per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern.

Exempel
Om ditt barn är 5 år och du får 500 kronor per månad från den andra föräldern så får du 1 073 kronor från Försäkringskassan. Det blir totalt 1 573 kronor per månad.

Om ditt barn har inkomster som är högre än 60 000 kronor blir underhållsstödet lägre. 

Hur gör jag för att få underhållsstöd?

1. Ansök

Du ansöker om underhållsstöd på Mina sidor.

2. Du får ett beslut

Om din ansökan är komplett tar det högst 6 veckor innan du får ett beslut. Om den andra föräldern bor utomlands tar det högst 17 veckor.

3. Utbetalning

När beslutet är fattat får du den första utbetalningen inom 10 dagar. Därefter betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad.

Pengarna betalas ut i förskott för den kommande månaden.

 • Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 21 december 2018.
 • Övriga röda dagar betraktas som söndag.
 

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

4. Den andra föräldern ska betala till Försäkringskassan

När du får underhållsstöd måste den andra föräldern betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

5. Hör av dig om din situation ändras

Anmäl till oss om något som kan påverka ditt underhållsstöd ändras, till exempel om den andra föräldern börjar betala underhåll direkt till dig, eller betalar mer i underhåll än tidigare. Ring till kundcenter 0771-524 524 för att anmäla förändringen.

När den andra föräldern har skött inbetalningarna till Försäkringskassan i 6 månader

Om den andra föräldern har betalat i tid till Försäkringskassan minst sex månader i följd kommer ni båda att få ett brev om att vi inte längre kommer att betala ut underhållsstödet. Det beror på att det inte finns någon anledning att betalningarna går via Försäkringskassan. Den andra föräldern kan istället betala underhållsbidrag direkt till dig.

Ni ska själva komma överens om en summa för underhållsbidrag. Med verktyget Beräkna underhållsbidrag får ni ett förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall. Beräkningen och avtalsmallen kan ni använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.

Beräkna underhållsbidrag

Försäkringskassan kan göra undantag i vissa situationer, till exempel om du är orolig för att den andra föräldern kommer att hota dig eller ditt barn.

Vad gör vi om vi inte kan komma överens?

Du kan boka ett personligt webbmöte med en handläggare för att få hjälp med dina frågor om hur ni räknar ut underhållsbidraget.

Boka tid för webbmöte

Kommunen erbjuder också gratis samarbetssamtal om vårdnad, umgänge, boende och barns försörjning. Där får ni hjälp att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol. Kontakta din kommun.

Om ni har haft samarbetssamtal och fått hjälp av Försäkringskassan att räkna ut ett underhållsbidrag men ändå inte kan komma överens om frågor som rör barnet så kan ni vända er till tingsrätten. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Ja, men bara för månaden innan.

Barn över 18 år kan få förlängt underhållsstöd till och med juni det år de fyller 20 år. För att ha rätt till förlängt underhållsstöd ska barnet

 • gå i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande
 • få studiestöd eller förlängt barnbidrag
 • bo och vara folkbokförd hos en av föräldrarna eller någon annan som var vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år
 • inte vara eller ha varit gift.

Barnet ansöker själv om förlängt underhållsstöd och pengarna betalas direkt till barnet. Barnet kan ansöka på Mina sidor.

Om ni inte kan använda Mina sidor kan ni ansöka på blankett.

5010 Ansökan förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder  

Ja. Du kan ansöka om underhållsstöd även om det inte finns någon annan förälder som ska betala underhållsbidrag. 

Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

5012 Ansökan underhållsstöd när barnet bor hos endast en förälder

Ja, du kan ansöka om underhållsstöd. Om det finns två föräldrar som är bidragsskyldiga, kan två underhållsstöd betalas ut.

Du ansöker på Mina sidor.

Om du behöver hjälp att fylla i din ansökan kan du ringa kundcenter på telefon 0771-524 524.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

5012 Ansökan underhållsstöd när barnet bor hos endast en förälder

Logga in på Mina sidor för att ändra konto.

Du kan också skicka in den här blanketten:

5605 Anmälan om konto (81 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Du ansöker om underhållsstöd på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

5012 Ansökan underhållsstöd när barnet bor hos endast en förälder

Då kan det blir aktuellt att hen ska betala 500 kronor direkt till dig istället. Försäkringskassan kan då betala ett utfyllnadsbidrag på 1 073 kronor, så att du får 1 573 kronor per månad om barnet är yngre än 11 år. Är barnet äldre blir utfyllnadsbidraget 1 223 eller 1 573 kronor, vilket ger dig 1 723 respektive 2 073 kronor per månad, beroende på barnets ålder. Om det är aktuellt i ert fall kommer ni båda att få brev från oss om det.

Om det finns en hotbild mot dig eller barnet, eller om du och barnets andra förälder har haft konflikter och svårt att samarbeta, så kan Försäkringskassan bestämma att du och den andra föräldern inte ska sköta barnets underhåll själva. För att vi ska kunna avgöra det så kan vi behöva fråga om du eller barnet har levt med eller riskerat att utsättas för kränkningar, hot och våld. Du kan få frågan i samband med att du ansöker och under tiden som du får underhållsstöd.

Försäkringskassan kan fortsätta att betala ut underhållsstöd om du eller barnet känner er otrygga i relationen till den andra föräldern, eller någon närstående till den föräldern. Berätta därför om du har blivit hotad, rädd eller om någon har gjort dig illa. Det gäller även ditt barn, dina djur eller ägodelar.

Om vi kontaktar dig flera gånger betyder det inte att Försäkringskassan inte tror på dig. Enligt våra regler måste vi ompröva skälen till att betala ut underhållsstöd, så länge den bidragsskyldiga föräldern fortsätter att betala rätt belopp i tid till Försäkringskassan.