Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Dina personuppgifter Actions
Loading...

Dina personuppgifter

Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter och de socialförsäkringsregister som Försäkringskassan ansvarar för.

Försäkringskassas registrering av personuppgifter

Alla som omfattas av socialförsäkringen, det vill säga nästan alla som bor i Sverige och som har fyllt 16 år, finns i socialförsäkringsregistren. Det är nödvändigt för att Försäkringskassan ska kunna betala ut ersättningar och bidrag, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och barnbidrag. Den här broschyren ger kortfattad information om de viktigaste personregister som Försäkringskassan har ansvar för och som används för att handlägga socialförsäkringsförmånerna. Registren kallas socialförsäkringsregister.  Reglerna för registren finns i 114 kap. socialförsäkringsbalken och personuppgiftslagen (PUL). I broschyren beskrivs också din rätt att få information om vilka uppgifter som Försäkringskassan registrerat om dig samt hur du kan få felaktiga uppgifter rättade.

Försäkringskassans personregister (pdf 660 kB, öppnar nytt fönster)pdf öppnas i nytt fönster

Rätt till information i form av ett registerutdrag

Enligt 114 kap. socialförsäkringsbalken och personuppgiftslagen har du rätt att få veta vilka uppgifter som Försäkringskassan registrerat om dig i personregister och behandlingar av personuppgifter. Den informationen har du rätt att få gratis en gång per kalenderår. Ansökan om sådan information, ett så kallat registerutdrag, måste du göra skriftligt på en blankett. Du kan använda blanketten nedan:

Ansökan om information (registerutdrag) (pdf 40 kB, öppnar nytt fönster)pdf öppnas i nytt fönster