Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Initiativet MUR

MUR är ett nätverk som består av 22 myndigheter och syftet är främst att arbeta förebyggande genom att samverka för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Nätverket startade 2019 på Försäkringskassans initiativ, som ett komplement till andra samarbeten, för att intensifiera arbetet mot bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemen.

Förkortningen MUR står för motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter, mot missbruk och brott i välfärdssystemen.

Nätverket ska arbeta för att utveckla myndigheternas förmåga att förhindra, identifiera och stoppa missbruk och brott mot välfärdssystemen, på kort och lång sikt. Det ska också värna om och stärka legitimiteten och förtroendet för välfärdssystemen.

Nätverkets organisation består av myndighetschefer, styrgrupp, kansli och arbetsgrupper. Försäkringskassan är ordförande på myndighetschefsmöten och på styrgruppsmöten och det är också de som arbetsleder kansliet.

MUR har flera arbetsgrupper som samverkar kring olika frågor, till exempel lagen om underrättelseskyldighet, förutsättningar att dela information mellan myndigheter, attityder och normer, samt aktörsinriktad samverkan.

Se vårt webbinarium om lagen om underrättelseskyldighet och varför det är så viktigt att aktuella kommuner och myndigheter lämnar underrättelser till varandra.

Webbinarium: Lagen om underrättelseskyldighet

30 minuter

Lagen om underrättelseskyldighet, del 2

18 minuter

Samarbetspartner

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogden, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolinspektion, Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket och Åklagarmyndigheten.

Senast uppdaterad