Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Initiativet MUR

MUR startade i december 2019 på Försäkringskassans initiativ som ett komplement till andra samarbeten mot brott. Det är ett nätverk med totalt 22 myndigheter vars syfte är att stärka det myndighetsövergripande arbetet mot bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet.

Förkortningen MUR står för motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter.

Fem arbetsgrupper fokuserar på var sitt ämne, nämligen:

  • lagen om underrättelseskyldighet
  • informationsutbyte
  • metodutveckling av myndighetsgemensamma risker
  • attityder och sociala normer
  • sammanhållen identitetsförvaltning.

Utöver möten för myndighetscheferna och arbetsgrupper finns en styrgrupp och ett kansli, båda under Försäkringskassans ledning.

Juridik klubba

Samarbetspartner

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogden, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolinspektion, Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket och Åklagarmyndigheten.

Kontakt

För frågor kontakta Försäkringskassans presstjänst

Senast uppdaterad