Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan och AI

Artificiell intelligens (AI), skapar många möjligheter och utvecklingen går fort. På Försäkringskassan använder vi AI‑tekniken inom flera områden.

Fördelarna med AI är många. Med hjälp av tekniken kan vi underlätta för medborgare och göra vår information mer tillgänglig. Vi kan öka kvaliteten i vårt arbete och göra mer likvärdiga bedömningar.

Så använder Försäkringskassan AI

6 minuter

Försäkringskassan har använt artificiell intelligens sedan 2019. Ann-Charlotte Munkhammar, chef för tillämpad AI, berättar hur tekniken används och vad kunderna vinner på det.

Stöd i handläggningen

Vi använder AI-tekniken bland annat som ett stöd i handläggningen. Det gör till exempel att det blir lättare för oss att identifiera relevant information i läkarintyg. Stödet ger inga förslag till beslut, det är försäkringsutredaren som har ansvaret för att göra helhetsbedömningen och fatta beslut i ärendet.

Vi använder också AI för att tolka och digitalisera maskin- och handskriven text i inskannade pappersblanketter, vilket gör att informationen blir möjlig att behandla för en dator. Det här har tidigare krävt manuell inmatning.

Kompetens går före teknik

AI-stödet behöver tränas och utvärderas av experter inom relevant område. Därför sker vår utveckling av AI‑lösningar i nära samarbeten över hela myndighetens organisation.

Vi lägger stor vikt vid ansvarsfullt användande av AI, att det sker på ett säkert, tillförlitligt och etiskt sätt och med respekt för människors integritet.

Frode Randers, vinterklädd utomhus. Foto.

Möjligheterna med AI är stora

– Det är jätteviktigt att vi har spårbarhet och förstår varför AI:n resonerar som den gör.

Läs intervjun med Frode Randers, it‑arkitekt.

 

 

 

Framtida möjligheter

Med hjälp av AI kommer vi kunna öka vår service till medborgarna genom att erbjuda individanpassade självbetjäningstjänster. Det gör det lättare att hitta rätt information och medborgaren kommer kunna få svar på vad hen har rätt till utifrån sin unika situation.

Tekniken kommer också hjälpa oss att upptäcka och motverka bidragsbrott. Vi kommer kunna analysera större mängder data och lättare upptäcka mönster.

Vad som är möjligt med teknik kommer fortsätta att utvecklas i en accelererande fart. Vi kommer ständigt ställas inför vad vi kan, får och bör göra. Som myndighet håller vi hårt i vad vi får och bör göra och inte bara vad vi rent tekniskt kan.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad