Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

ትግርኛ (tigrinja)

ኣብዚ ገጽ: ንትግርኛ ተዛራባይ ዝኾንካ: ሓበሬታን ንኣገልግሎት ዝመርሑ መለጋግቦታትን: ኣኪብናልካ ኣለና።

ቆጸራ ዝርርብ ብትግርኛ ሓዝ

ኣብ ዝሰማማዓካ ግዜ ብትግርኛ ቆጸራ ብምሓዝ፡ ምስ ናይ ማእከል ዓማዊል (kundcenter) ኣሳላጢ ሰራሕ (handläggare) ክትዘራረብ ትኽእል። እቲ ኣሳላጢ ሰራሕ ናይ መተካእታ ደሞዛት ብኸመይ ከምእትሕብርን ከምእተመልክትን ሓበሬታ ክህበካ ይኽእል እዩ።

ቆጸራ ዝርርብ ንምሓዝ: ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ የድልየካ። ቆጸራ ምስ ሓዝካ: መላግቦ ዝሓዘ ናይ ኢ-መይል ምልእኽቲ ይመጻካ። ቁሩብ ደቓይቕ ዝዝርብካ ቅድሚ ምጅማሩ ኣቐዲምካ: ኣብቲ መላግቦ ጠውቕ።

ምስ ሓደ ኣሳላጢ ስራሕ ብኮምፒተርካ ወይ ውን ብቴሌፎንካ ጌርካ ናይ ቪድዮ ዝርርብ ክትገብር ትኽእል። እንድሕር በቲ ብ ናይ ኢ-መይል ምልእኽቲ ጌርና ዝሰደድናልካ መላግቦ ጌርካ ናብቲ ቆጸራ እንተዘይኣቲኻ ግን: በቲ ዝገደፍካልና ቁጽሪ ተሌፎን ጌርና ንድውለልካ።

ናይ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈት ተወከስ

ኣብ መላእ ሃገር ሽወደን ናይ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈታት ኣለዉ። ኣብኡ: ን ናይ ውሕስነት ካሳ ቤት ጽሕፈት (Försäkringskassan) ዝምልከቱ ሕቶታት ይኹን: ካልኦት መንግስታዊ ትካላት ከም ናይ ግብርን ህዝባዊ መዝገባን ቤት ጽሕፈት (Skatteverket): ቤት ጽሕፈት ዕዮ (Arbetsförmedlingen) ዝመሰሉ: ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ንኣብነት፣ ሓበሬታ ንምርካብን: ን መተካእታ ደሞዝ ንክትሓትት ናይ ዲጂታል ኣገልግሎታትና ከመይ ጌርካ ከምእትጥቀመሎም: ክትሕገዝ ትኽእል።

ዝቐረበ ናይ ከባቢኻ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት (ብሽወደንኛ)

 

På den här sidan har vi samlat information och länkar till tjänster för dig som pratar tigrinja.

Boka samtal på tigrinja

Du kan boka ett samtal för att prata med en handläggare på vårt kundcenter som pratar tigrinja, på en tid som passar dig. Handläggaren kan ge dig information hur du anmäler och ansöker om ersättningar.

För att kunna boka ett samtal behöver du ha tillgång till en e-postadress. När du har bokat en tid får du ett e-postmeddelande med en länk i. Klicka på länken några minuter innan ditt samtal ska börja.

Du kan chatta eller prata med handläggaren på din dator eller på telefon. Om du inte går in i mötet via länken i e-postmeddelandet ringer vi istället upp dig på det nummer du lämnat.

Besök ett servicekontor

Det finns servicekontor i hela Sverige. Där kan du få hjälp i frågor som gäller Försäkringskassan men även andra myndigheter såsom Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Du kan exempelvis få hjälp med information och att använda våra digitala tjänster för att ansöka om ersättning.

Hitta ditt närmaste kontor

Relaterade länkar

För dig som är ny i Sverige

När du har sökt asyl i Sverige (på tigrinja)

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige (på tigrinja)

Försäkringskassan på tigrinja (youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har någon gjort dig illa?

Du har rätt till ett liv fritt från våld ( på tigrinja)

Vårt uppdrag att motverka våld (på tigrinja)

Last updated: