Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

ትግርኛ (tigrinja)

ኣብዚ ገጽ: ንትግርኛ ተዛራባይ ዝኾንካ: ሓበሬታን ንኣገልግሎት ዝመርሑ መለጋግቦታትን: ኣኪብናልካ ኣለና።

ቆጸራ ናይ ተሌፎን ኣገልግሎት ብ ትግርኛ ሓዝ:

ምስ ትግርኛ ተዛራቢ ኣሳላጢ ስራሕ (handläggare) ንምዝርራብ ቆጸራ ናይ ተሌፎን ክትሕዝ ትኸእል ኢኻ:: እቲ ኣሳላጢ ስራሕ (handläggare) ከመይ ጌርካ ጥቕምታት ከም ትሕብርን ከምእዉን ከም ተመልክትን ሓበሬታ ይህበካ::

ቆጸራ መትሓዚ: ሰዓት 09:00 ይኽፈት:: ቆጸራ ትሕዘሉ ግዜ: ሰኑይ-ዓርቢ ሰዓት 09:30-11:00 እዩ::

እቲ ፎርም ምስ መላእካዮ: ኣብቲ ቖጸራ ዝሓዝካሉ ኣብ ተመመሳሳሊ መዓልቲ ንድዉለልካ::

ናይ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈት ተወከስ

ኣብ መላእ ሃገር ሽወደን ናይ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈታት ኣለዉ። ኣብኡ: ን ናይ ውሕስነት ካሳ ቤት ጽሕፈት (Försäkringskassan) ዝምልከቱ ሕቶታት ይኹን: ካልኦት መንግስታዊ ትካላት ከም ናይ ግብርን ህዝባዊ መዝገባን ቤት ጽሕፈት (Skatteverket): ቤት ጽሕፈት ዕዮ (Arbetsförmedlingen) ዝመሰሉ: ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ንኣብነት፣ ሓበሬታ ንምርካብን: ን መተካእታ ደሞዝ ንክትሓትት ናይ ዲጂታል ኣገልግሎታትና ከመይ ጌርካ ከምእትጥቀመሎም: ክትሕገዝ ትኽእል።

ዝቐረበ ናይ ከባቢኻ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት (ብሽወደንኛ)

 

På den här sidan har vi samlat information och länkar till tjänster för dig som pratar tigrinja.

Boka samtal på tigrinja

Du kan boka ett samtal för att prata med en handläggare som pratar tigrinja. Handläggaren kan ge dig information om hur du anmäler och ansöker om ersättningar.

Bokningen öppnar klockan 09.00. Tider går att boka måndag–fredag, klockan 09.30–11.00.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig samma dag inom den tid som du har bokat.

Besök ett servicekontor

Det finns servicekontor i hela Sverige. Där kan du få hjälp i frågor som gäller Försäkringskassan men även andra myndigheter såsom Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Du kan exempelvis få hjälp med information och att använda våra digitala tjänster för att ansöka om ersättning.

Hitta ditt närmaste kontor

Relaterade länkar

För dig som är ny i Sverige

När du har sökt asyl i Sverige (på tigrinja)

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige (på tigrinja)

Försäkringskassan på tigrinja (youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har någon gjort dig illa?

Du har rätt till ett liv fritt från våld ( på tigrinja)

Vårt uppdrag att motverka våld (på tigrinja)

Last updated: