Försäkringskassan's logo
Log in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Español (spanska)

En esta página hemos recopilado información y enlaces a diferentes servicios, para usted que habla español.

Reservar una llamada en español

Puede reservar una llamada para hablar con un funcionario que hable español en nuestro centro de atención al cliente en el horario que más le convenga. El funcionario puede brindarle información sobre cómo notificar y solicitar una compensación.

Para poder reservar una llamada, debe tener acceso a una dirección de correo electrónico. Una vez que haya reservado una cita, recibirá un correo electrónico con un enlace. Haga clic en el enlace unos minutos antes de que comience su llamada.

Puedes chatear con un funcionario desde tu computador o teléfono móvil. Si no ingresa a la cita a través del enlace del correo electrónico, entonces le llamaremos al número telefónico que proporcionó.

Preguntas y respuestas frecuentes

Aquí encuentras respuestas a las preguntas más frecuentes que recibimos. Si no encuentras respuesta a tu pregunta específica, contáctanos para así poder ayudarte con tus preguntas.

Preguntas y respuestas frecuentes

Kassakollen

Kassakollen es una herramienta que le permite ver un estimado de cuánto dinero usted recibirá al solicitar algunos de nuestros subsidios, como el parental, de enfermedad, de vivienda, entre otros.

Visitar nuestras oficinas

Hay oficinas de servicio en toda Suecia. Allí puede obtener ayuda con preguntas relacionadas con la Agencia Sueca de Seguridad Social, pero también con otras autoridades como la Agencia Tributaria Sueca (Skatteverket), la Agencia Sueca de Pensiones (Pensionsmyndigheten) y el Servicio Público de Empleo Sueco (Arbetsförmedlingen). Por ejemplo, puede obtener ayuda con información y utilizar nuestros servicios digitales para solicitar una compensación.

Encuentre la oficina más cercana a donde usted vive (en sueco) 

 

På den här sidan har vi samlat information och länkar till tjänster för dig som pratar spanska.

Boka samtal på spanska

I ett bokat samtal får du prata med en handläggare på kundcenter som pratar spanska, på en tid som passar dig. Handläggaren kan ge dig information hur du anmäler och ansöker om ersättningar.

För att kunna boka ett samtal behöver du ha tillgång till en e-postadress. När du har bokat en tid får du ett e-postmeddelande med en länk i. Klicka på länken några minuter innan ditt samtal ska börja.

Du kan chatta eller prata med handläggaren på din dator eller på telefon. Om du inte går in i mötet via länken i e-postmeddelandet ringer vi istället upp dig på det nummer du lämnat.

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss. Hittar du inte svar på just din fråga, kontakta oss så hjälper vi dig.

Vanliga frågor och svar på spanska

Kassakollen

Se hur mycket pengar du kan få om du är föräldraledig, blir sjuk, vabbar eller behöver bostadsbidrag.

Besök ett servicekontor

Det finns servicekontor i hela Sverige. Där kan du få hjälp i frågor som gäller Försäkringskassan men även andra myndigheter såsom Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Du kan exempelvis få hjälp med information och att använda våra digitala tjänster för att ansöka om ersättning.

Hitta ditt närmaste kontor

Relaterade länkar

Blanketter på spanska

Har någon gjort dig illa?

Du har rätt till ett liv fritt från våld (på spanska)

Vårt uppdrag att motverka våld (på spanska)

Last updated: