Försäkringskassan's logo
Log in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Meänkieli (meänkieli)

Tietoja sulle joka puhut meänkieltä.

Näin se toimii

Sulla häätyy olla e-postiosote käytettävissä ennen kun saatat varata keskustelun. Sie saatat puhua käsittelijän kans taatturin kautta viiteokeskustelussa eli telefoonin kautta.

Kun olet varanu aijan sie saat e-posti-ilmotuksen missä on länkki. Klikkaa länkhiin jonku minuutin ennen kun sinun keskustelu alkaa.

Jos et mene sisäle kohtauksheen e-posti-ilmotuksen länkin kautta met soitama sen eestä sulle sillä numerola mitä olet jättäny.

{"url":"/kontakta-forsakringskassan/boka-samtal-pa-ditt-eget-sprak?vngageStartGroupID=2066FC6D-1580-4B86-81EA-7C23EF00BFF9","login":false,"text":"Kielipalvelun puukkaus"}

Vieraile kontturia

Meän palvelukontturissa sie saatat saa tietoja kuinka sie ilmotat ja haet, sekä apua käyttää meän e-palveluita.

Löyä sinun lähimäisen kontturin

Sinun oikeus käyttää meänkieltä Vakkuutuskassan kontaktissa

Sie joka kuulut kansalisheen vähemisthöön sulla on oikeus käyttää sinun kieltä Vakkuutuskassan kontaktissa.

Sulle joka puhut vähemistökieltä tietoja meänkielelä oikeuksista ja velvolisuuksista

Sinun oikeuvet ja velvolisuuet Vakkuutuskassan kontaktissa

Tässä sie saatat lukea lissää laista ja määräyksistä jokka jällaavat Vakkuutuskassale, joka on viranomhainen, ja sulle kansalaisena

 

Information och tjänster för dig som pratar meänkieli.

Boka samtal på meänkieli

I ett bokat samtal får du prata med en handläggare på kundcenter som pratar meänkieli, på en tid som passar dig. Handläggaren kan ge dig information hur du anmäler och ansöker om ersättningar.

För att kunna boka ett samtal behöver du ha tillgång till en e-postadress. Du kan prata med handläggaren genom ett videosamtal på din dator eller på telefon.

När du har bokat en tid får du ett e-postmeddelande med en länk i. Klicka på länken några minuter innan ditt samtal ska börja.

Om du inte går in i mötet via länken i e-postmeddelandet ringer vi istället upp dig på det nummer du lämnat.

{"url":"/kontakta-forsakringskassan/boka-samtal-pa-ditt-eget-sprak?vngageStartGroupID=2066FC6D-1580-4B86-81EA-7C23EF00BFF9","login":false,"text":"Kielipalvelun puukkaus"}

Besök ett servicekontor

På våra servicekontor kan du få information om hur du anmäler och ansöker samt hjälpa att använda våra e-tjänster.

Hitta ditt närmaste kontor

Din rätt att använda meänkieli i kontakten med Försäkringskassan

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att använda ditt språk i kontakt med Försäkringskassan.

Dina rättigheter att använda nationella minoritetsspråk

Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med Försäkringskassan

Här kan du läsa om mer om lagar och regler som gäller för Försäkringskassan som myndighet och för dig som medborgare

Relaterade länkar

Har någon gjort dig illa?

Du har rätt till ett liv fritt från våld (på meänkieli)

Vårt uppdrag att motverka våld (på meänkieli)

Last updated: