Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Davvisámegiela (nordsamiska)

Diehtojuohkin dutnje guhte ságastat davvisámegiela

Diŋgo ságastallama sámegillii

Diŋgojuvvon ságastallamis beasat ságastit gieđahalliin geavaheaddjeguovddážis guhte sámásta, áiggis mii heive dutnje. Gieđahalli sáhttá addit dutnje dieđuid got don ilmmuhat ja ozat buhtadusaid.

Jus galggat máhttit diŋgot ságastallama de don dárbbahat e-boasttačujuhusa. Don sáhtát ságastit gieđahalliin videoságastallama bokte du dihtoris dehe telefovnnas.

Go don leat diŋgon áiggi de oaččut e-boasttadieđu mas lea liŋkka. Deaddil liŋkka moadde minuvtta ovdal ságastallan galgá álgit. Jus it mana čoahkkimii liŋkka bokte e-boasttadieđus de mii riŋgejit dan nummarii man don leat dieđihan.

Mana kontuvrras

Min bálvaleaddjikontuvrras sáhtát oažžut dieđuid got don ilmmuhat ja ozat ja vel veahki geavahit min e-bálvalusaid.

Gávnna lagamus kontuvrra

Du riekti geavahit sámegiela oktavuođain Dáhkádusgássain

Don guhte gullot našuvnnalaš unnitlohkui lea riekti geavahit iežat giela Dáhkádusgássa oktavuođas.

Diehtojuohkin sámigillii vuoigatvuođaid ja geatnegasvuođaid birra dutnje guhte ságastat unnitlogugiela

Du vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat go dus lea oktavuohta Dáhkádusgássain

Dás sáhtát lohkat eanet lágaid ja njuolggadusaid birra mat leat fámus Dáhkádusgássái eiseváldin ja dutnje álbmogin

 

Information för dig som pratar nordsamiska

Boka samtal på samiska

I ett bokat samtal får du prata med en handläggare på kundcenter som pratar samiska, på en tid som passar dig. Handläggaren kan ge dig information hur du anmäler och ansöker om ersättningar.

För att kunna boka ett samtal behöver du ha tillgång till en e-postadress. Du kan prata med handläggaren genom ett videosamtal på din dator eller på telefon.

När du har bokat en tid får du ett e-postmeddelande med en länk i. Klicka på länken några minuter innan ditt samtal ska börja.

Om du inte går in i mötet via länken i e-postmeddelandet ringer vi istället upp dig på det nummer du lämnat.

Besök ett kontor

På våra servicekontor kan du få information om hur du anmäler och ansöker samt hjälpa att använda våra e-tjänster.

Hitta ditt närmaste kontor

Din rätt att använda samiska i kontakten med Försäkringskassan

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att använda ditt språk i kontakt med Försäkringskassan.

Information på samiska om rättigheter och skyldigheter för dig som pratar ett minoritetsspråk (svensk version längst ner på sidan)

Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med Försäkringskassan

Här kan du läsa om mer om lagar och regler som gäller för Försäkringskassan som myndighet och för dig som medborgare (svensk version längst ner på sidan)

Relaterade länkar

Har någon gjort dig illa?

Du har rätt till ett liv fritt från våld (på samiska)

Vårt uppdrag att motverka våld (på samiska)

Last updated: