Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Davvisámegiela (nordsamiska)

Diehtojuohkin dutnje guhte ságastat davvisámegiela

Diŋgo ságastallama sámegillii

Don sáhtát diŋgot ságastallama hupmat gieđahalliin davvisámigillii. Gieđahalli sáhttá addit dutnje dieđuid got dieđihat ja ozat buhtadusa.

Deavdde skovi de mii riŋgejit dutnje seammá beaivvi dan áiggis goas leat diŋgon.

Mana kontuvrras

Min bálvaleaddjikontuvrras sáhtát oažžut dieđuid got don ilmmuhat ja ozat ja vel veahki geavahit min e-bálvalusaid.

Gávnna lagamus kontuvrra

Du riekti geavahit sámegiela oktavuođain Dáhkádusgássain

Don guhte gullot našuvnnalaš unnitlohkui lea riekti geavahit iežat giela Dáhkádusgássa oktavuođas.

Diehtojuohkin sámigillii vuoigatvuođaid ja geatnegasvuođaid birra dutnje guhte ságastat unnitlogugiela

Du vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat go dus lea oktavuohta Dáhkádusgássain

Dás sáhtát lohkat eanet lágaid ja njuolggadusaid birra mat leat fámus Dáhkádusgássái eiseváldin ja dutnje álbmogin

 

Information för dig som pratar nordsamiska.

Boka samtal på nordsamiska

Du kan boka ett samtal för att prata med en handläggare som pratar nordsamiska. Handläggaren kan ge dig information om hur du anmäler och ansöker om ersättningar.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig samma dag inom den tid som du har bokat.

Besök ett kontor

På våra servicekontor kan du få information om hur du anmäler och ansöker samt hjälpa att använda våra e-tjänster.

Hitta ditt närmaste kontor

Din rätt att använda samiska i kontakten med Försäkringskassan

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att använda ditt språk i kontakt med Försäkringskassan.

Information på samiska om rättigheter och skyldigheter för dig som pratar ett minoritetsspråk (svensk version längst ner på sidan)

Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med Försäkringskassan

Här kan du läsa om mer om lagar och regler som gäller för Försäkringskassan som myndighet och för dig som medborgare (svensk version längst ner på sidan)

Relaterade länkar

Har någon gjort dig illa?

Du har rätt till ett liv fritt från våld (på samiska)

Vårt uppdrag att motverka våld (på samiska)

Last updated: