Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg

Aktivitetsersättning och sjukersättning är ett ekonomiskt stöd till personer som har stadigvarande eller långvarigt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Antal mottagare av aktivitetsersättning och sjukersättning, decembervärde 2003-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Antal mottagare av sjukersättning har minskat från att ha legat på som högst 540 000 personer år 2005 till att ligga på strax över 222 000 personer år 2021. En stor del av minskningen kan förklaras av att det är fler som lämnar ersättningen och får ålderspension än som nybeviljas sjukersättning. Antal personer med aktivitetsersättning ökade fram till år 2016 för att sedan minska.

Relaterade länkar

Sjukersättning, aktivitetsersättning och bostadstillägg

Kontakt

När publiceras statistiken?