Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området barn och familj

Tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)

Tillfällig föräldrapenning är ett ekonomiskt stöd för föräldrar som avstår från att arbeta för att ta hand om ett sjukt barn som normalt går i förskola, skola eller vårdas av någon annan. Det ekonomiska stödet kan också ges till föräldrar till barn med funktionsnedsättning, vid barns födelse eller adoption och om ett barn avlidit.

Nettodagar för vab efter utbetalningsmånad, 201601-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Nyttjandet av tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) varierar mycket över året. Det utbetalas vanligen som flest nettodagar för vab under årets tre första månader men under coronapandemin har mönstret sett annorlunda ut. I april 2020 utbetalades fler dagar är någon gång tidigare och i både november och december 2021 utbetalades det över en miljon dagar med vab varje månad.

Relaterade länkar

Tillfällig föräldrapenning

Kontakt

När publiceras statistiken?