Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

När vabbas det som mest?

31 januari 2024

Här kan du läsa om delar av den officiella statistiken om vab. Fokus ligger framför allt på hur vab används under året och för vilka åldrar flest barn vabbas.

När kan man vabba?

När du avstår från att arbeta eller söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn kan du få ersättning för vård av barn (vab). Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning. En förälder eller annan närstående kan få ersättning för vab från det att barnet är 8 månader till och med dagen innan barnet fyller 12 år. Under 2023 fick 906 810 personer ersättning för vab. 61 procent av alla vab-dagar betalades ut till kvinnor.

Nyttjandet av vab varierar över året

Antalet utbetalda nettodagar för vab per månad varierar mycket under året. Vanligtvis har det vabbats mest under januari till mars. Under coronapandemin ökade vabbandet kraftigt och har sedan dess fortsatt ligga på högre nivåer än innan pandemin.

I april 2020, under pandemins början, betalades det ut fler dagar med vab än någonsin tidigare. Under både november och december 2021 betalades det ut över 1 miljon vad-dagar varje månad. Nivåerna fortsatte att öka i början av 2022 i jämförelse med samma period tidigare år men gick sedan tillbaka något.

Pandemins påverkan på samhället har nu minskat, samtidigt har vabbandet fortsatt ligga på en högre nivå. En förklaring till att vabbandet ligger på högre nivåer än före pandemin, är bland annat strängare regler vid sjukdom i förskolor och skolor.

Nettodagar med vab efter utbetalningsmånad

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Vård av barn i olika yrken (Korta analyser 2023:4) Pdf, 650 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialförsäkringen och coronapandemin (Korta analyser 2020:5) Pdf, 455 kB, öppnas i nytt fönster.

Vanligast att vabba tvååringar

Allra mest vabbas det för tvååriga barn. I genomsnitt togs det ut ungefär 10 dagar med vab per tvååring i befolkningen under 2023. Antalet dagar med vab minskar därefter med barnets ökande ålder.

Antal nettodagar per barn i befolkningen år 2023

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Mer om ersättningen

Vård av barn (vab)

Senast uppdaterad