Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

När vabbas det som mest?

27 februari 2023

Här kan du läsa om delar av den officiella statistiken om vab. Fokus ligger framför allt på hur vab används under året och för vilka åldrar flest barn vabbas.

När kan man vabba?

När du avstår från att arbeta eller söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn kan du få ersättning för vab. Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning. En förälder eller annan närstående kan få ersättning för vab från det att barnet är 8 månader till och med dagen innan barnet fyller 12 år. Under 2022 fick 908 480 personer ersättning för vab. Knappt 61 procent av alla vab‑dagar betalades ut till kvinnor.

Nyttjandet av vab varierar över året

Antalet utbetalda nettodagar för vab per månad varierar mycket under året. Vanligtvis vabbas det mest under januari till mars. Under coronapandemin har mönstret sett annorlunda ut och vabbandet har ökat. Rekommendationen har varit att barn och vuxna som haft symptom eller känt sig sjuka ska stanna hemma från arbete, skola och förskola för att skydda andra från smittspridning. I april 2020 utbetalades fler dagar är någon gång tidigare och i både november och december 2021 utbetalades det över en miljon dagar med vab varje månad. I början av 2022 fortsatte nivåerna att öka i jämförelse mot samma månad tidigare år men gick sedan tillbaka något. Nivåerna ligger dock betydligt högre än innan coronapandemin.

Nettodagar med vab efter utbetalningsmånad

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Socialförsäkringen och coronapandemin (Korta analyser 2020:5) Pdf, 455 kB, öppnas i nytt fönster.

Vanligast att vabba tvååringar

Allra mest vabbas det för tvååriga barn. I snitt togs det ut ungefär 11 dagar med vab för tvååringarna i befolkningen under 2022. Antalet dagar med vab sjunker därefter med barnets stigande ålder

Antal nettodagar per barn i befolkningen år 2022

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Fakta om vab

Om en förälder avstår från att arbeta för att ta hand om ett barn som normalt går i skolan, i förskolan eller vårdas av någon annan, kan den ha rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn, vab. En förälder har rätt att vabba om barnet är sjuk eller bär på en smitta, om barnets ordinarie vårdare är sjuk eller bär på en smitta och för besök i samhällets förebyggande hälsovård. Rätten till tillfällig föräldrapenning för vård av barn kan i vissa situationer överlåtas till en annan person, som i stället för föräldern stannar hemma från sitt arbete för att vårda barnet. Föräldrar till allvarligt sjuka barn som inte har fyllt 18 år kan få tillfällig föräldrapenning för vård av barn för obegränsat antal dagar. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag och är knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Maximal ersättning baserar sig på 7,5 prisbasbelopp.

Senast uppdaterad