Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tema vård av barn (vab)

Under 2023 betalade Försäkringskassan ut cirka 8 miljoner vab-dagar (nettodagar), vilket var knappt 600 000 dagar färre än 2022. Trots minskningen på 6,8 procent var vabbandet på en högre nivå än innan pandemin.

Vad är vab?

Vab står för vård av barn. En förälder eller annan närstående kan vabba om hen behöver avstå från förvärvsarbete i samband med

  • sjukdom eller smitta hos barnet
  • sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare
  • besök i samhällets förebyggande hälsovård.

Vab i siffror

Det vabbas mest under vintermånaderna

Historiskt sett har februari och mars varit de månader då det har betalats ut flest vab-dagar. Under coronapandemin har mönstret förändrats. I april 2020 betalades fler dagar ut än någon gång tidigare – 1,3 miljoner vab-dagar. Både i november och december 2021 samt i februari 2022 betalades det ut över 1 miljon dagar respektive månad. Under 2023 var det inte en enskild månad som utmärkte sig. I stället var de högsta nivåerna utspridda över vintermånaderna december 2022 till och med mars 2023. December 2023 kom också upp i liknande nivåer.

Statistikdatabas: Antal personer som har vabbat

Kvinnor står för 3 av 5 vab-dagar

Sedan 2006 har andelen nettodagar som tas ut av män respektive kvinnor varit stabil. Fördelningen har varit nära jämställd, men det är tydligt att kvinnorna tar ett större ansvar för vård av barn än vad männen gör. Utvecklingen sedan 2006 har gått mot en mer jämställd fördelning av nettodagar.

Statistikdatabas: Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)

Jämställt uttag av vab i Kronobergs och
Gotlands län

År 2023 tog män ut 38,6 procent av alla utbetalade vab-dagar. Andelen var högst i Kronobergs län – 40,4 procent, och lägst i Skåne län – 36,8 procent. Kronobergs och Gotlands län var de 2 län där uttaget av vab-dagar var jämställt (40–60).

 

 

 

 

Statistikdatabas: Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning (bland annat vab) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vab i olika yrken

En jämförelse mellan yrkesgrupper visar att andelen föräldrar som någon gång vabbat under året var högst i hantverksyrken inom byggverksamhet och tillverkning och lägst bland chefer.

Vård av barn i olika yrken (Korta analyser 2023:4) Pdf, 650 kB, öppnas i nytt fönster.

Vab minskar i alla län

Vab minskar i alla län

Län

Vab-dagar 2023

Förändring jämfört med 2022 i procent

Riket

7 977 315

-6,8 %

01 Stockholms län

1 657 179

-8,5 %

03 Uppsala län

313 925

-5,4 %

04 Södermanlands län

251 490

-5,8 %

05 Östergötlands län

399 091

-6,7 %

06 Jönköpings län

299 497

-6,6 %

07 Kronobergs län

153 169

-5,2 %

08 Kalmar län

195 232

-7,5 %

09 Gotlands län

48 350

-6,6 %

10 Blekinge län

118 440

-8,8 %

12 Skåne län

1 040 683

-6,4 %

13 Hallands län

282 497

-4,9 %

14 Västra Götalands län

1 399 554

-5,8 %

17 Värmlands län

204 620

-9,2 %

18 Örebro län

259 453

-4,0 %

19 Västmanlands län

235 893

-3,9 %

20 Dalarnas län

227 496

-6,3 %

21 Gävleborgs län

212 797

-5,1 %

22 Västernorrlands län

175 064

-8,1 %

23 Jämtlands län

112 094

-7,0 %

24 Västerbottens län

221 064

-9,4 %

25 Norrbottens län

169 085

-11,6 %

 

Störst minskning i Norrbottens län

I alla län minskade antalet utbetalda vab-dagar jämfört med 2022. På riksnivå minskade antalet vab-dagar med 6,8 procent.

Störst minskning var det i Norrbottens län med 11,6 procent. Även Västerbottens, Värmlands och Blekinge län hade märkbara minskningar på 8–9 procent. De län som hade lägst minskningar jämfört med föregående år var Västmanlands, Gävleborgs, Uppsala, Örebro, Halland och Kronobergs län som minskade med 4–5 procent.

Minskningarna har skett från coronapandemins höga nivåer.

Statistikdatabas: Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)

Prognos: utgifterna för vab ökar medan uttaget av vab-dagar minskar

Försäkringskassans senaste prognos visar att utgifterna för vab kommer att öka från 9,7 miljarder kronor 2024 till 10,7 miljarder kronor 2027. Utgiftsökningen beror på att inkomsterna i samhället förväntas öka och att prisbasbeloppet kan komma att höjas. Prognosen visar att antalet utbetalda vab-dagar däremot kommer att minska kommande år, men fortsätta ligga på högre nivåer än före coronapandemin. Minskningen är en följd av en lägre benägenhet att nyttja ersättningen och att färre barn förväntas födas.

Utgiftsprognos för budgetåren 2024–2027 (Rapport 2024-02-05) Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Korta fakta om vab

  • För första gången sedan coronapandemin minskade antalet vab-dagar under 2023. I alla län minskade antalet vab-dagar jämfört med 2022. Trots minskningen låg vabbandet på en högre nivå än innan pandemin.
  • Under 2023 betalades flest vab-dagar ut under mars månad.
  • Fram till och med 2021 har utvecklingen gått mot ett mer jämställt uttag av vab. Men sedan 2022 har utvecklingen gått åt motsatt håll. Att dela jämställt innebär att män respektive kvinnor tar ut 40–60 procent av de utbetalda dagarna.
  • Under 2020 var andelen föräldrar som vabbade högst i hantverksyrken inom byggverksamhet och tillverkning samt lägst bland chefer.
  • Försäkringskassans prognos för vab visar att antalet vab-dagar förväntas minska de kommande åren medan utgifterna för vab förväntas öka.
  • Av alla vab-dagar 2023 togs 1,3 procent ut av andra än vårdnadshavarna.

Statistik

När vabbas det som mest?

Statistikdatabas: Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)

Statistikdatabas: Antal personer som har vabbat

Statistikdatabas: Antal barn vars föräldrar har vabbat Länk till annan webbplats.

Analys

Vård av barn i olika yrken (Korta analyser 2023:4) Pdf, 650 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av nyttjandet av tillfällig föräldrapenning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2023/017942) Pdf, 493 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialförsäkringen i siffror 2023 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Barnhushållens ekonomi – Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2023 (Svar på Regeringsuppdrag – Dnr FK 2023/002329) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Familjevänligt arbete – för vem? (Forskarrapport 2022:2) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (Socialförsäkringsrapport 2021:2) Pdf, 928 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialförsäkringen och coronapandemin (Korta analyser 2020:5) Pdf, 455 kB, öppnas i nytt fönster.