Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Har du fått brev om vad du ska betala i underhåll?

När Försäkringskassan betalar underhållsstöd till ditt barn ska du betala hela eller delar av det till oss. Hur mycket du ska betala beror på hur många barn du har och den årsinkomst som du hade 2022. Varje år räknar vi om beloppet utifrån de uppgifter Försäkringskassan får från Skatteverket.

I slutet av varje år skickar vi ett brev till dig där det står vilket belopp du ska betala under nästa år. I brevet står det hur vi har räknat och vilka uppgifter som ligger till grund för beräkningen. Du har då möjlighet att lämna synpunkter på uppgifterna innan vi fattar ett beslut. På så sätt kan du eventuellt påverka vilket belopp du ska betala från och med nästa år.

 

Just nu har vi långa handläggningstider. Om du redan har skickat in en ansökan för att skjuta upp din betalning för 2024, så skicka inte in en till. Vi hör av oss när vi börjar handlägga din ansökan.

Så länge vi inte har fattat beslut i ditt ärende överför vi inga skulder till Kronofogden.

Så räknar vi ut vad du ska betala

När Försäkringskassan räknar ut vad du ska betala drar vi först av 120 000 kronor från din årsinkomst. Det beloppet får du behålla för din egen försörjning.

Det belopp som är kvar multipliceras med ett procenttal som beror på hur många barn du har. Sedan delas beloppet med 12 för att få fram vad du ska betala per månad.

Beloppet som du ska betala blir aldrig högre än vad vi betalar ut i underhållsstöd:

  • 1 673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 7 år
  • 1 823 kronor per månad från och med månaden efter barnet fyller 7 år
  • 2 223 kronor per månad från och med månad efter att barnet har fyllt 15 år.

Om ditt barn har haft en inkomst över 60 000 kronor så blir barnets underhållsstöd lägre. I så fall minskar beloppet som du ska betala tillbaka.

 

Försäkringskassan räknar ut vad du ska betala utifrån Skatteverkets och Centrala studiestödsnämndens (CSN) uppgifter om din inkomst för 2022.

Om du saknar inkomst, eller om den är låg, så kontaktar vi dig. Om det inte finns någon rimlig förklaring till inkomstens storlek så bedömer vi vilken inkomst du skulle kunna ha.

Om du har arbetat i ett annat land kanske inte Skatteverket har alla uppgifter om din inkomst. Då behöver vi kontakta andra som kan ha uppgifterna, till exempel din arbetsgivare och skattemyndigheten i det andra landet.

 

Försäkringskassan får uppgifter om hur många barn du har från Skatteverket. Om du har fler barn än de som Skatteverket känner till är det viktigt att du berättar det för oss. Om Försäkringskassan inte får rätt information om hur många barn du har kan det innebära att du får betala för mycket i underhåll.

Du ska försörja ditt barn tills hen fyller 18 år, eller tills barnet fyller 21 år om hen fortfarande går i grundskolan eller gymnasiet.

Procenttal som inkomsten ska multipliceras med

1 barn – 14%
2 barn – 11,5%
3 barn – 10%
4 barn – 7,75%
5 barn – 6,40%
6 barn – 5,50%
7 barn – 4,86%
8 barn – 4,38%

 

Om barnet bor hos dig i minst 30 dygn per år kan du begära avdrag från beloppet du ska betala till Försäkringskassan. Det gäller om det finns ett avtal som är godkänt av socialnämnden eller en dom om umgänge som har vunnit laga kraft.

Du får bara göra avdrag så länge barnet faktiskt bor hos dig som det står i avtalet eller domen. Kontakta Försäkringskassan om barnet inte längre gör det.

Om barnet inte bor hos dig enligt domen eller avtalet, så kan vi neka dig avdraget eller upphäva beslutet, om det inte finns särskilda skäl. Om vi upphäver beslutet måste du vänta i två år innan du får göra en ny begäran om avdrag för att barnet bor hos dig.

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du använda blankett:
2583 Begär avdrag på underhållsstöd Pdf, 773 kB.

 

Exempel 1

Din årsinkomst är 250 000‬ kronor.

Vi drar av 120 000 kronor som du ska ha till din egen försörjning. Då återstår 130 000 kronor.

Du har 2 barn och ska därför betala 11,5 procent av 130 000 kronor. Det blir 14 950 kronor.

Vi delar beloppet med 12 för att få fram hur mycket du ska betala per månad och barn. Det blir 1 245 kronor per barn, det vill säga totalt 2 490 kronor per månad.

Exempel 2

Din årsinkomst är 500 000 kronor.

Vi drar av 120 000 kronor som du ska ha till din egen försörjning. Då återstår 380 000 kronor.

Du har två barn och ska därför betala 11,5 procent av 380 000 kronor. Det blir 31 667 kronor.

Vi delar beloppet med 12 för att få fram hur mycket du ska betala per månad. Det blir 2 639 kronor per barn, det vill säga totalt 5 278 kronor. Men du betalar aldrig mer än vad barnen får i underhållsstöd. Det ena barnet är 7 år och får 1 823 kronor i underhållsstöd. Det andra barnet är 5 år och får 1 673 kronor i underhållsstöd. Därför ska du betala lika mycket, det vill säga totalt 3‑496 kronor.

Det här händer om du inte betalar

Om du inte betalar din skuld så läggs ränta på skulden varje månad. Om du har en skuld som är fem månader gammal lämnar Försäkringskassan över den till Kronofogden. Det kan innebära extra kostnader för dig.

Så här gör du om du inte kan betala

Om du inte kan betala för att du har en låg inkomst, så kan du ansöka om att få skjuta upp dina betalningar helt eller delvis i upp till ett år. Att skjuta upp betalningen innebär inte att du blir befriad från din skuld, utan att du ska betala skulden längre fram. Det innebär att du måste betala av på skulden samtidigt som du betalar det löpande beloppet för barn som får underhållstöd.

Räkna ut om du kan få skjuta upp betalningen

Försäkringskassan bedömer din aktuella förmåga att betala enligt Kronofogdens regler vid utmätning av lön med mera. På deras webbplats kan du läsa om reglerna och göra en egen beräkning. Gör det innan du ansöker om att få skjuta upp betalningen. Försäkringskassan kan inte ta hänsyn till utmätning av lön eller kvittning och inte heller lån för privat konsumtion.

Beräkna ditt förbehållsbelopp | Kronofogden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämför det resultat du får i Kronofogdens beräkning med det belopp du ska betala till Försäkringskassan varje månad. Om beloppet i Kronofogdens beräkning är högre än det månadsbelopp du ska betala till Försäkringskassan. så kan du troligtvis inte få skjuta upp betalningen. Men om förbehållsbeloppet blir lägre än det belopp du ska betala till Försäkringskassan, så kan du ansöka.

 

Du måste kunna bevisa vilka inkomster och kostnader du har. Det gör du genom att bifoga dokument till din ansökan. Om du ansöker i vår e‑tjänst kan du förbereda digitala dokument. Du behöver visa

  • inkomster för dig och din eventuella partner
  • kostnader för boende
  • övriga kostnader enligt den uträkning du gjorde i Kronofogdens beräkningsverktyg.

Du kan ladda upp dokumenten i e-tjänsten direkt när du ansöker, men senast inom sju dagar. Om vi inte får in dokumenten i tid så beslutar vi att du inte får skjuta upp betalningen.

Om du inte kan ladda upp dokumenten kan du skicka dem med vanlig post till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund. Märk dokumenten med ”Underhållsstöd”. Vi kan hantera ditt ärende snabbare om du skickar in kopiorna tillsammans med försättsblad för bilagor.

5167 Försättsblad för bilagor till Försäkringskassan Pdf, 710 kB.

 

Du ansöker i vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du använda den här blanketten:

2572 Ansök om att skjuta upp betalning av underhållsstöd. Pdf, 2 MB.

Senast uppdaterad