Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Har du fått brev om vad du ska betala i underhåll?

När Försäkringskassan betalar underhållsstöd till ditt barn ska du betala hela eller delar av det till oss. Hur mycket du ska betala beror på antalet barn du har och den årsinkomst som du hade 2022. Varje år räknar vi om beloppet utifrån de uppgifter Försäkringskassan får från Skatteverket.

Just nu har vi långa handlägg­ningstider för handläggning av ansökan om att skjuta upp betalning

Just nu har vi långa handläggningstider. Om du redan har skickat in en ansökan för att skjuta upp din betalning för 2024, skicka inte in en till ansökan. Vi hör av oss när vi börjar handlägga din ansökan.

Så länge vi inte fattat beslut i ditt ärende överförs eventuella skulder inte till Kronofogden

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad som händer om du inte har eller har ansökt om att skjuta upp din betalning.

Därför skickar Försäkringskassan brev till dig om underhåll

I slutet av varje år skickar vi ett brev till dig där det står vilket belopp du ska betala under nästa år. I brevet står det hur vi har räknat och vilka uppgifter som ligger till grund för beräkningen. Du har då möjlighet att lämna synpunkter på uppgifterna innan vi fattar ett beslut. På så sätt kan du eventuellt påverka vilket belopp du ska betala från och med nästa år.

Så räknar Försäkringskassan ut vad du ska betala

När Försäkringskassan räknar ut vad du ska betala drar vi först av 120 000 kronor från din årsinkomst. Det beloppet får du behålla för din egen försörjning.

Det belopp som är kvar multipliceras med ett procenttal som varierar beroende på hur många barn du har. Sedan delar vi beloppet på tolv för att få fram vad du ska betala per månad.

Beloppet som du ska betala blir aldrig högre än vad Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd:

  • 1 673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 7 år
  • 1 823 kronor per månad från och med månaden efter barnet fyller 7 år
  • 2 223 kronor per månad från och med månad efter att barnet har fyllt 15 år.

Om ditt barn har haft en inkomst över 60 000 kronor så blir barnets underhållsstöd lägre. I så fall minskar beloppet som du ska betala tillbaka.

 

Försäkringskassan drar av 120 000 kronor från din årsinkomst. Det beloppet får du behålla för din egen försörjning.

 

Försäkringskassan räknar ut vad du ska betala utifrån Skatteverkets och Centrala studiestödsnämndens (CSN) uppgifter om din inkomst för 2022.

Om du saknar inkomst, eller om den är väldigt liten, så kontaktar vi dig. Om det inte finns någon rimlig förklaring till inkomstens storlek så bedömer vi vad din inkomst skulle kunna ha varit.

Om du har arbetat i ett annat land kan det vara så att Skatteverket inte har alla uppgifter om din inkomst. Då behöver vi kontakta andra som kan ha uppgifter om din inkomst. Det kan vara din arbetsgivare och skattemyndigheten i det andra landet.

 

Försäkringskassan får uppgifter om hur många barn du har från Skatteverket. Om du har fler barn än de som Skatteverket känner till är det viktigt att du berättar det för oss. Om Försäkringskassan inte får rätt information om hur många barn du har kan det innebära att du får betala för mycket i underhåll.

Du ska försörja dina barn tills de fyller 18 år, eller tills barnet fyller 21 år om det fortfarande studerar på gymnasiet eller grundskolan.

Antal barn / Procenttal som inkomsten ska multipliceras med

1 barn – 14%
2 barn – 11,5%
3 barn – 10%
4 barn – 7,75%
5 barn – 6,40%
6 barn – 5,50%
7 barn – 4,86%
8 barn – 4,38%

 

Din årsinkomst är 250 000‬ kronor.

Vi drar av 120 000 kronor som du ska ha till din egen försörjning:
250 000 – 120 000=130 000 kronor

Du har 2 barn. Försäkringskassan multiplicerar 130 000 med 11,5 procent.
130 000 x 0,115 = 14 950

Det beloppet divideras med 12 för att få fram hur mycket du ska betala per månad och barn.
14 950 / 12 = 1 245 kronor per månad
1 245 x 2 = 2 490 kronor

Du ska betala 2 490 kronor varje månad.

Så här gör du om du inte kan betala

Om du inte kan betala, och har låg inkomst, så kan du ansöka om att få skjuta upp dina betalningar helt eller delvis i upp till ett år. Att skjuta upp betalningen innebär inte att du blir befriad från din skuld. Skulden ska betalas vid ett senare tillfälle.

Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

2572 Ansök om att skjuta upp betalning av underhållsstöd Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om att skjuta upp betalningen utreder Försäkringskassan dina aktuella inkomster och utgifter och räknar ut hur mycket du kan betala varje månad. Vi behöver uppgift om din bruttoinkomst samt dina utgifter för att se över din rätt att skjuta upp betalningen. Försäkringskassan kan inte ta hänsyn till dina privata skulder, utmätning av lön eller kvittning.

Under tiden som Försäkringskassan handlägger din ansökan lämnar vi inte över skulden till Kronofogden.

Beslutet om att skjuta upp betalningen är tidsbegränsat och gäller i högst ett år och oftast för perioden februari till januari.

Om du har ansökt om att skjuta upp din betalning men inte fått ett beslut än, så ska du betala det belopp som står i ditt beslut om hur mycket du ska betala till Försäkringskassan fram till dess att du får ett beslut om att skjuta upp din betalning. Se till att skicka in underlag på de uppgifter som du tagit med i ansökan.

Om du har ett beslut sen tidigare om att skjuta upp din betalning och skickat in en ny ansökan för 2024, ska du fortsätta att betala utifrån det tidigare beslutet. Det gamla beslutet gäller tills att du får ett nytt beslut

Det här händer om du inte betalar

Om du inte betalar din skuld eller ansöker om att får skjuta upp dina betalningar så läggs ränta på skulden varje månad.

Försäkringskassan lämnar över skulden till Kronofogden när den äldsta fordran är fem månader. Det kan innebära extra kostnader för dig.

Det är därför viktigt att du ansöker om att få skjuta upp dina betalningar om du inte kan betala. Om du redan har ansökt om att skjuta upp din betalning för 2024 men inte fått något beslut, ska du inte skicka in en till ansökan.

Senast uppdaterad