Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Du har rätt till ett liv fritt från våld

Våld är tyvärr något som förekommer i vårt samhälle och det är en del av många människors vardag. Om du utsatts för våld eller sexuella övergrepp, har du rätt att få hjälp och stöd. Detta oavsett om förövaren är någon du känner eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är förövaren som är ansvarig för det som hänt, det är aldrig ditt fel.

Det är många som har erfarenheter av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuella övergrepp och trakasserier. Det vanligaste är att förövaren är någon som står den utsatta nära, till exempel en familjemedlem eller nuvarande eller tidigare partner.

Att ha erfarenhet av våld eller kränkningar kan innebära stora begräsningar och lidande och kan göra stor skada, både psykiskt och fysiskt. Du har rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Det finns hjälp att få och ett första steg är att berätta om dina erfarenheter för någon person eller myndighet som kan hjälpa dig.

Olika typer av våld

Våld kan innebära flera olika former av handlingar och man kan vara utsatt för flera former av våld samtidigt. Här förklarar vi olika typer av våld. När vi på Försäkringskassan prata om våld utgår vi ifrån följande:

 

Fysiskt våld kan vara knuffar, sparkar, slag, strypgrepp, fasthållning eller slag med ett tillhygge.

Passivt, fysiskt våld kan vara att en person utsätter någon annan för någon typ av våldshandling som ger fysiska konsekvenser, till exempel att man nekar någon sömn.

 

Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning eller kontroll som successivt leder till psykisk nedbrytning av den som är utsatt.

Psykiskt våld är också indirekta hot om självmord eller hot riktat mot annan närstående.

 

Sexuellt våld är att tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om våldtäkt och även sexuella trakasserier (till exempel ofrivillig beröring). Att köpa sexuella tjänster är alltid olagligt, eftersom det handlar om att utnyttja en annan person. Det här gäller oavsett ersättningens storlek eller beskaffenhet.

 

Materiellt våld innebär att den som utövar våldet slår sönder saker som tillhör den utsatta, eller om hen förstör, eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våld mot husdjur räknas också som materiellt våld.

 

Ekonomiskt våld kan vara att en person kontrollerar hur partnern använder sina pengar eller att hen inte tillåter partnern att ha några egna pengar alls. Det kan också vara att personen tvingar partnern att ta lån, kontrollerar ekonomin och materiella tillgångar för att öka isoleringen, utsattheten och för att göra personen ekonomiskt beroende.

 

Försummelse kan vara att den som är utsatt inte får den hjälp hen behöver med mat, mediciner eller hygien. Mer konkret kan det handla om att inte få hjälp att komma upp ur sängen eller att få felaktig dosering av sin medicin.

 

Latent våld innebär att det finns en ständig rädsla eller oro för våld. Det kan vara ilska eller aggressivitet som visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck, och som skapar rädsla och upplevs som hot eller påminner om tidigare erfarenheter av våld.

Stöd och hjälp för den som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp

Du är inte ensam. Det finns många som erbjuder stöd och hjälp med att förbättra situationen eller bearbeta något som hänt.

 

Socialtjänsten

Du kan kontakta socialtjänsten i den kommun du är folkbokförd i. De insatser som socialtjänsten erbjuder våldsutsatta personer varierar, men de flesta kommuner ger rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala jourverksamheter och bistå med tillfälligt skyddat boende.

Hälso- och sjukvården

Vårdguiden 1177 har bland annat information för dig som utsatts för våld i nära relationer.

Våld i nära relationer (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen

Du ska alltid ringa 112 om du behöver akut hjälp.

Polisens informationssida om brott i nära relationer.

Brott i nära relation (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersfortryck.se

Information för dig som är utsatt och till dig som vill lära dig mer om hedersförtryck.

För dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i frågor som rör hedersrelaterat förtryck finns en stödtelefon med nummer 010-223 57 60.

Hedersfortryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd via telefon dygnet runt. De kan även hjälpa dig med kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour eller kvinnojour. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Glöm inte att om du inte vill att telefonnumret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobiltelefonen behöver du själv ta bort numret från listan. Telefonnummer: 020-50 50 50.

Kvinnofridslinjen (kvinnofridslinjen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferguiden

Guide för dig som utsatts för brott.

Brottsofferguiden (brottsofferguiden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjourer

Erbjuder stöd om du utsatts för brott.

Brottsofferjourernas riksförbund (brottsofferjouren.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dinarattigheter.se

Erbjuder information för dig som är utsatt för hedersförtryck.

Dinarattigheter.se (karlekenarfri.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande medmänniska

En ideell organisation som erbjuder dig samtalsstöd via chatt och telefon.

Jourhavande medmänniska (jourhavande-medmanniska.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinno- och tjejjourer

Roks och Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor.

Roks (roks.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unizon (unizon.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Q-jouren

för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.

Q-jouren (qjouren.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RFSL Stödmottagning

För hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld.

RFSL Stödmottagning (rfsl.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

För kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (rise-sverige.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män

En paraplyorganisation för verksamheter som arbetar med att ge stöd till män i kris. Här kan du hitta kontaktuppgifter till kriscentra för män runt om i landet.

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män (rikskriscentrum.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terrafem

Jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Samtalet syns inte på din telefonräkning. Glöm inte att om du inte vill att telefonnumret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobiltelefonen behöver du ta bort numret från listan.

Telefonnummer: 020-52 10 10.

Terrafem (terrafem.org) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TRIS

Tris är en stödtelefon för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

TRIS (tris.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad