Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Du har rätt till ett liv fritt från våld

Om du har utsatts för våld eller hot om våld så finns det hjälp att få, oavsett om vålds­utövaren är någon du känner eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att det som hänt aldrig är ditt fel.

Du har rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Ibland kan det kännas svårt eftersom våldsutövaren ofta är någon som står dig nära, till exempel en familje­medlem eller en nuvarande eller tidigare partner. Att ha erfarenhet av våld eller kränkningar kan innebära stora begräsningar och lidande och kan göra stor skada, både psykiskt och fysiskt.

Om du behöver hjälp

Det är många som har erfarenheter av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, heders­relaterat våld och förtryck, sexuella övergrepp eller trakasserier. Det finns hjälp att få och ett första steg är att berätta om dina erfarenheter för någon person eller myndighet som kan hjälpa dig.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofrids­linjen erbjuder samtals­stöd via telefon dygnet runt. De kan även hjälpa dig med kontakt­uppgifter till socialtjänst, socialjour eller kvinnojour.

Telefon­samtalet är gratis och syns inte på telefon­räkningen. Glöm inte att om du inte vill att telefonnumret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobil­telefonen behöver du själv ta bort numret från listan.

Telefon­nummer: 020–50 50 50

Kvinnofridslinjen (kvinnofridslinjen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödlinjen för transpersoner

Stödlinjen för transpersoner är en nationell stödtelefon för trans­personer, inklusive ickebinära, som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Stöd­telefonen är öppen alla dagar klockan 11–19. Samtalet är gratis och den som ringer är anonym.

Telefonnummer: 020–55 00 00

Stödlinjen för transpersoner (stodlinjenfortranspersoner.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödlinjen för män

Stödlinjen för män är en nationell stödtelefon för män som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen alla dagar kl. 7–21. Samtalet är gratis och den som ringer är anonym.

Telefonnummer: 020–80 80 80

Stödlinjen för män (stodlinjenforman.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänsten

Du kan kontakta socialtjänsten i den kommun du är folkbokförd i. De insatser som socialtjänsten erbjuder våldsutsatta personer varierar, men de flesta kommuner ger rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala jour­verksamheter och bistå med tillfälligt skyddat boende.

Hälso- och sjukvården

Vårdguiden 1177 har bland annat information för dig som utsatts för våld i nära relationer

Att bli utsatt för våld i nära relationer (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen

Du ska alltid ringa 112 om du behöver akut hjälp.

Polisens informations­sida om brott i nära relationer.

Brott i nära relation (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersfortryck.se

Information för dig som är utsatt och till dig som vill lära dig mer om hedersförtryck.

För dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i frågor som rör heders­relaterat förtryck finns en stödtelefon.

Telefonnummer: 010–223 57 60

Hedersfortryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferguiden

Guide för dig som utsatts för brott.

Brottsofferguiden (brottsofferguiden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjourer

Erbjuder stöd om du utsatts för brott.

Brottsofferjourernas riksförbund (brottsofferjouren.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinno- och tjejjourer

Roks och Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor.

Roks (roks.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unizon (unizonjourer.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Q-jouren

För vålds­utsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drog­frihet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.

Q-jouren (qjouren.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RFSL Stödmottagning

För hbtqi‑personer som blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld.

RFSL Stödmottagning (rfsl.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terrafem

Jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Samtalet syns inte på din telefon­räkning. Glöm inte att om du inte vill att telefon­numret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobil­telefonen behöver du ta bort numret från listan.

Telefonnummer: 020–52 10 10

Terrafem (terrafem.org) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GAPF

GAPF är en stöd­telefon för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Telefonnummer: 070–000 93 28

Riksorganisationen GAPF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olika typer av våld

Våld kan innebära flera olika former av handlingar och man kan vara utsatt för flera former av våld samtidigt. Beskrivningarna utgår från hur Försäkringskassan pratar om våld.

 

Fysiskt våld kan till exempel vara knuffar, sparkar, slag, strypgrepp, fasthållning eller slag med ett tillhygge.

Passivt, fysiskt våld kan vara att en person utsätter någon annan för någon typ av våldshandling som ger fysiska konsekvenser, till exempel att man nekar någon sömn.

 

Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning eller kontroll som successivt leder till psykisk nedbrytning av personen som är utsatt.

Psykiskt våld är också indirekta hot om självmord eller hot riktat mot annan närstående.

 

Sexuellt våld är att tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar. Det kan handla om våldtäkt och även sexuella trakasserier (till exempel ofrivillig beröring). Att köpa sexuella tjänster är alltid olagligt, eftersom det handlar om att utnyttja en annan person. Det här gäller oavsett ersättningens storlek eller beskaffenhet.

 

Materiellt våld innebär att en person slår sönder saker som tillhör någon annan. Det kan också vara att personen förstör, eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våld mot husdjur räknas också som materiellt våld.

 

Ekonomiskt våld kan vara att en person kontrollerar partnerns ekonomi – hur hen använder sina pengar. I värsta fall får inte partnern ha några egna pengar alls. Det kan också vara att tvingar partnern att ta lån, kontrollerar ekonomin och materiella tillgångar för att öka isoleringen, utsattheten och för att göra personen ekonomiskt beroende.

 

Försummelse kan vara att den som är utsatt inte får den hjälp hen behöver med mat, mediciner eller hygien. Mer konkret kan det handla om att inte få hjälp att komma upp ur sängen eller att få felaktig dosering av sin medicin.

 

Latent våld innebär att det finns en ständig rädsla eller oro för våld. Det kan vara ilska eller aggressivitet som visar sig i våldsutövarens kroppshållning och kroppsuttryck, och som skapar rädsla och upplevs som hot eller påminner om tidigare erfarenheter av våld.

Senast uppdaterad