Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Har du barn som fyller 16 år eller går på gymnasiet?

När ditt barn fyller 16 år får du inte längre barnbidrag för hen. Det blir också ett sommaruppehåll för flerbarnstillägget om ditt barn fyller år under januari–juni.

När sista barnbidraget kommer beror på när ditt barn fyller 16 år

Om ditt barn fyller 16 år under januari–juni får du det sista barnbidraget i juni. CSN betalar inte ut studiebidrag under juli och augusti. Det första studiebidraget kommer i september och du får vänta på flerbarnstillägget för perioden juli–september till mitten av oktober.

Om ditt barn fyller 16 år under juli–september, så får du det sista barnbidraget i september. Det första studiebidraget kommer i oktober. Flerbarnstillägget för oktober kommer i mitten av november.

Om ditt barn fyller 16 år under oktober–december, så får du det sista barnbidraget i december. Det första studiebidraget kommer i januari året därpå. Flerbarnstillägget för januari kommer i mitten av februari.

Inget flerbarnstillägg mellan läsår – sommaruppehåll

Du kan få flerbarnstillägg för barn som har fyllt 16 år om barnet studerar heltid på gymnasiet och får studiestöd från CSN. Det gäller även för barn som studerar på grundskola eller anpassad skola. Den sista utbetalningen av flerbarnstillägget kommer i juni samma år som ditt barn slutar gymnasiet. Om ditt barn skulle gå i gymnasiet även efter sin 20‑årsdag, så får du bara behålla flerbarnstillägget till och med juni det år som ditt barn fyller 20 år.

Du behöver inte anmäla att din sextonåring ska fortsätta studera för att få behålla flerbarnstillägget efter barnets 16‑årsdag. Men flerbarnstillägget gör ett uppehåll under sommaren. Det beror på att utbetalningen av flerbarnstillägg för barnet följer utbetalningen av studiebidrag från CSN.

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige (csn.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom CSN inte betalar studiebidrag under juli och augusti kommer du att få vänta på flerbarnstillägget. Utbetalning av flerbarnstillägg för juli, augusti och september kommer i mitten av oktober.

Sommaruppehållet i utbetalningen av flerbarnstillägg sker varje år för barn som studerar med studiestöd från CSN.

Genom att koppla utbetalningen av flerbarnstillägg för sommaren till utbetalningen av kommande studiebidrag minskar risken för att du ska bli återbetalningsskyldig om ditt barn inte påbörjar sina studier när höstterminen börjar.

Så här fungerar sommaruppehållet

Exempel 1

Om du har två barn och det ena fyller 16 år under januari–juni, gör ditt flerbarnstillägg ett uppehåll under sommaren. Hela flerbarnstillägget för juli, augusti och september betalas ut i mitten av oktober. Du får fortfarande barnbidrag för det yngre barnet.

Exempel 2

Om du har två barn som fyllt 16 år under januari–juni och en trettonåring, gör ditt flerbarnstillägg uppehåll under sommaren. Hela flerbarnstillägget för juli, augusti och september betalas ut i mitten av oktober. Du får fortfarande barnbidrag för trettonåringen.

Exempel 3

Om du har tre eller flera barn och ett av barnen fyller 16 år under januari–juni, får du under sommaren endast barnbidrag och flerbarnstillägg för de yngre barnen. Flerbarnstillägget som du får för ditt äldsta barn gör ett uppehåll under juli, augusti och september. Du får de pengarna i mitten av oktober.

Senast uppdaterad