Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fler dubbeldagar och nya regler för vem som kan få föräldrapenning

Från och med 1 juli 2024 ökar antalet dubbeldagar, och dubbeldagarna går att ta ut fram till att barnet blir 15 månader. Samtidigt kan föräldrar föra över dagar med föräldrapenning till fler personer än bara barnets vårdnadshavare eller bonusförälder. De nya reglerna gäller även barn födda innan 1 juli 2024.

Det går inte att ta ut föräldrapenningdagar och dubbeldagar enligt de nya reglerna innan den 1 juli och sedan ansöka i efterhand.

Antalet dubbeldagar ökar och kan tas ut tills barnet blir 15 månader

Föräldrar till barn som är yngre än 15 månader kan ta ut upp till 60 så kallade dubbeldagar, alltså dagar då de är föräldralediga tillsammans och båda får föräldrapenning. Tidigare var antalet dubbeldagar 30, och de kunde bara tas ut fram tills barnets 1-årsdag.

Det är bara dubbeldagarna som blir fler den 1 juli, inte det totala antalet dagar med föräldrapenning. Antalet dagar som är reserverade för den ena föräldern ändras inte heller.

När föräldrar tar ut en dubbeldag räknas det som två dagar med föräldrapenning, eftersom båda föräldrarna tar ut varsin dag samtidigt. Om ni tar ut 20 dubbeldagar har ni alltså utnyttjat 40 dagar med föräldrapenning.

Hur många dubbeldagar har vi för vårt barn?

Hur många dubbeldagar som kommer att finnas för ditt barn beror på hur många dubbeldagar ni redan har tagit ut, och hur gammal ditt barn är när reglerna börjar gälla.

Om ditt barn är född före 1 april 2023 kommer du inte att få några nya dubbeldagar eftersom ditt barn hinner bli 15 månader innan 1 juli 2024.

Det nya antalet dubbeldagar syns i Min föräldrapenning

Du kan logga in och se hur många dubbeldagar som finns för ditt barn.

Du kan föra över föräldrapenning till andra personer än barnets vårdnadshavare eller bonusförälder

Från och med 1 juli 2024 kan du också föra över högst 45 av dina föräldrapenningdagar till någon som inte är din sambo eller barnets vårdnadshavare. Om du är ensam vårdnadshavare kan du föra över 90 dagar per barn.

Du kommer även fortsättningsvis att kunna föra av över alla dagar, förutom de reserverade dagarna, till barnets andra vårdnadshavare eller till din sambo.

Den du för över dagar till måste vara försäkrad i Sverige.

Försäkrad i Sverige

Hen får inte arbeta, söka arbete eller studera under tiden som hen får föräldrapenning.

Ersättningen som personen får baseras på hens egen sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det betyder att vi räknar ut hens föräldrapenning utifrån hur mycket hen tjänar per år.

Även pensionärer och andra som inte har någon SGI kan få föräldrapenning.

Du kan inte föra över de föräldrapenningdagar som är reserverade för den andra föräldern.

Frågor och svar

  • Ja, du kan ta tillbaka dagar som du fört över och som Försäkringskassan inte betalat ut föräldrapenning för. När dagarna är tillbaka hos dig kan du föra över dem till någon annan än barnets förälder.

  • Ja, de dagar som du fört över till en annan person kan användas som dubbeldagar.

  • Nej, du får inte fler föräldrapenningdagar. Regeländringen innebär bara att du har möjlighet att använda fler föräldrapenningdagar som dubbeldagar, och att du kan föra över dagar till exempelvis en mor- eller farförälder.

  • Nej, regeländringen innebär att du bara kan få föräldrapenning från och med 1 juli 2024.

  • Nej, dubbeldagarna som ni får 1 juli 2024 går inte att ta ut för dagar före 1 juli 2024.

Senast uppdaterad