Vårdbidrag

speglat/Vårdbidrag/ förälder/funktionsnedsättning Actions
Loading...

Vanliga frågor

Ja. Varje barn kan ge rätt till ett helt vårdbidrag. Om du ansöker om vårdbidrag för två barn kan du som mest få två hela vårdbidrag. 

I beslutsbrevet som du får efter att du har ansökt står det hur länge ditt vårdbidrag gäller. Du kan få vårdbidrag för en viss tid eller utan tidsgräns. Vanligtvis gör vi en uppföljning vartannat år.

Du kan som längst få vårdbidrag till och med juni månad det år som barnet fyller 19 år.

Ja, vi bedömer de sammanlagda merkostnaderna och behovet av tillsyn och vård för barnen. Det betyder att du kan få vårdbidrag även om varje barn för sig inte skulle ge rätt till vårdbidrag.

Nej. Du kan också få det om:

  • du har eller har haft gemensamma barn med föräldern och ni bor ihop
  • du är eller har varit gift med föräldern och ni bor ihop
  • du är eller har varit registrerad partner med föräldern och ni bor ihop
  • du är särskilt förordnad vårdnadshavare
  • du är blivande adoptivförälder.

Ja. Vårdas ditt barn långvarigt på sjukhus eller annan institution får du behålla vårdbidraget i 6 månader.

Är barnet svårt sjukt och du som förälder behöver finnas på plats på sjukhuset under barnets behandling kan du få behålla vårdbidraget i 12 månader.

Ja. Du kan få ferievårdbidrag när barnet är hemma. För att du ska kunna få bidrag ska barnet vara hemma minst tio dagar under ett kvartal eller tio dagar i rad över ett kvartalsskifte.

Ja. Bor ditt barn vanligtvis på ett elevhem vid en statlig specialskola, riksgymnasium eller motsvarande så kan du få vårdbidrag för den tid som barnet är hemma.

Nej. Du kan få vårdbidrag först från den månad som du lämnar in din ansökan.

Ja. Barnet behöver inte ha en fastställd diagnos. Det räcker att du skickar in ett intyg från en läkare som beskriver barnets medicinska tillstånd.

Testimonial_speglad förälder och funktionsnedsättning, assistansersättning och vårdbidrag Actions
Loading...