Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Barnbidrag

Barnbidrag

14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om barnbidrag.

 

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige.

Kan jag få barnbidrag och flerbarnstillägg?

Du kan få barnbidrag om

 • du är vårdnadshavare till ett barn som är yngre än 16 år och barnet bor i Sverige.
 • du och barnet är försäkrade i Sverige.

Flerbarnstillägget får du om du har minst två barn och får barnbidrag, förlängt barnbidrag eller studiebidrag för dem.

Oftast betalas flerbarnstillägget ut automatiskt, men det kan vara så att du kan behöva ansöka. Du kan läsa mer om detta under vanliga frågor.

Om du eller den andra föräldern bor i, arbetar i eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan det påverka ditt barnbidrag. Det gäller även om ditt barn bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Kontakta oss på 010-115 10 20 för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

EU-familjeförmåner

Om du har ensam vårdnad, så får du hela barnbidraget.

Om du och den andra föräldern har gemensam vårdnad betalas barnbidraget ut till er båda.
Ni får 625 kronor var i månaden.

 

Om du har ensam vårdnad, så får du hela barnbidraget.

Om du har gemensam vårdnad, så betalas pengarna ut till den förälder som födde barnet.

Om du och den andra föräldern vill dela barnbidraget mellan er ska ni själva anmäla detta.

 

Hur mycket pengar får jag?

Barnbidraget är 1 250 kronor i månaden och är skattefritt.

Om ni delar på barnbidraget

Delat barnbidrag
Antal barn Barn­bidrag Flerbarns­tillägg Samman­lagt
1 625 kr - 625 kr
2 1 250 kr 75 kr 1 325 kr
3 1 875 kr 365 kr 2 240 kr
4 2 500 kr 870 kr 3 370 kr
5 3 125 kr 1 495 kr 4 620 kr
6 3 750 kr 2 120 kr 5 870 kr

Om du får hela barnbidraget

Hela barnbidraget
Antal barn Barn­bidrag Flerbarns­tillägg Samman­lagt
1 1 250 kr - 1 250 kr
2 2 500 kr 150 kr 2 650 kr
3 3 750 kr 730 kr 4 480 kr
4 5 000 kr 1 740 kr 6 740 kr
5 6 250 kr 2 990 kr 9 240 kr
6 7 500 kr 4 240 kr 11 740 kr
 

Hur gör jag för att få barnbidrag?

Du behöver inte ansöka om att få barnbidrag. Det betalas ut automatiskt om du är vårdnadshavare för barnet och du och barnet är försäkrade i Sverige. Den första utbetalningen kommer månaden efter att barnet har fötts och betalas ut till och med det kvartal som barnet fyller 16 år.

Du behöver inte ansöka om att få barnbidrag men Försäkringskassan behöver uppgifter från dig för att kunna fatta ett beslut om barnbidrag. Gör så här:

 1. Skicka in blankett 5456 Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet. 
 2. Skicka även in medgivande om adoption samt uppgift om när du fick barnet i din vård.

Du kan få barnbidrag tidigast från och med månaden efter att du fick barnet i din vård.

 

Om du och den andra föräldern vill dela barnbidraget mellan er eller att barnbidraget bara ska gå till den ena föräldern ska ni själva anmäla detta.

Om du och den andra föräldern är överens så kan ni anmäla tillsammans på en blankett som ni båda ska skriva under. Ändringen av mottagare sker tidigast månaden efter att vi fått er anmälan.

5180 Barnbidrag och eventuellt flerbarnstillägg - Föräldrars gemensamma anmälan om mottagarepdf öppnas i nytt fönster

Om du och den andra föräldern inte är överens så kan du anmäla själv på Mina sidor.

När du har anmält kommer vi att starta en utredning om var barnet bor och vem som har rätt att få barnbidraget.  Vi börjar med att kontakta den andra föräldern och informerar hen om de uppgifter som du har lämnat till oss. Den andra föräldern har sedan två veckor på sig att lämna synpunkter innan vi handlägger ärendet vidare.

Vi hör av oss till dig om vi behöver mer information från dig innan vi fattar ett beslut om barnbidraget.

Eftersom vi behöver kontrollera uppgifterna med den andra föräldern tar det längre tid att handlägga ditt ärende än om ni anmäler tillsammans.

 

När kommer pengarna?

Pengarna kommer senast den 20:e varje månad. Om utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

 Du kan se din utbetalning på Mina sidor åtta dagar innan pengarna kommer.

Vad händer med barnbidraget när barnet fyller 16 år?

När barnet fyller 16 år får du inte längre barnbidrag för hen. Hur länge barnet får barnbidrag beror på när barnet fyller år.

Om ditt barn fyller 16 år under januari – juni får du det sista barnbidraget i juni. Du får alltså ingen utbetalning av barnbidrag eller studiebidrag för juli och augusti från och med det år barnet fyller 16 år.

Om ditt barn börjar studera på gymnasiet under hösten så betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag för ditt barn  i september.

 

Om ditt barn fyller 16 år under juli–september, så får du det sista barnbidraget i september.

Om ditt barn studerar på gymnasiet, så betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag för ditt barn i oktober. Studiebidraget kommer sedan varje månad med undantag för juli och augusti.

 
Om ditt barn fyller 16 år under oktober–december, så får du det sista barnbidraget i december.
Om ditt barn studerar på gymnasiet, så betalar Centrala studiestödsnämnden (CSN) ut studiebidrag för ditt barn i januari året därpå. Studiebidraget kommer sedan varje månad med undantag för juli och augusti.
 
 

Om ditt barn har fyllt 16 år och går kvar i grundskola eller särskola, så får du förlängt barnbidrag från Försäkringskassan fram till dess att barnet slutar skolan.

Du behöver inte göra något. Skolan informerar oss om att ditt barn ska få förlängt barnbidrag.

 

Du kan fortfarande få flerbarnstillägg för barn som har fyllt 16 år om

 • barnet bor hos dig
 • barnet studerar heltid på gymnasiet, grundskola eller särskola
 • barnet är ogift. 

Det gäller till och med juni det år som barnet fyller 20 år.

Om du får ett beslut om flerbarnstillägg efter den 1 januari 2019

Om ditt barn har fyllt 16 år och studerar heltid på gymnasiet följer flerbarnstillägget utbetalningen av studiebidrag från CSN. Det innebär att det är först när den första utbetalningen av studiebidrag har kommit som flerbarnstillägget kan betalas ut.

Om första utbetalningen av studiebidrag exempelvis sker i januari kommer flerbarnstillägget för januari att betalas ut i början av februari. Efterföljande betalningar kommer sedan den 20:e varje månad till och med juni samma läsår.

 

Eftersom CSN inte betalar studiebidrag under juli och augusti kommer du att få vänta på flerbarnstillägget till läsårets första utbetalning av studiebidrag sker i slutet av september.

Utbetalning av flerbarnstillägg för juli, augusti och september kommer i mitten av oktober.

Sommaruppehållet i utbetalningen av flerbarnstillägg sker varje år för barn som studerar med studiebidrag. För de barn som fyller 16 år under januari till juni blir utbetalning av flerbarnstillägg retroaktiv redan för sommaren innan gymnasiestudierna börjar.

 

Om du har två barn och det ena går på gymnasiet medan det andra går i grundskolan gör ditt flerbarnstillägg ett uppehåll under sommaren. Hela flerbarnstillägget för juli, augusti och september betalas ut i början av oktober.

Om du har två barn som fyllt 16 år och en fjortonåring gör ditt flerbarnstillägg uppehåll under sommaren. Hela flerbarnstillägget för juli, augusti och september betalas ut i början av oktober.

Om du har tre eller flera barn och ett barn går på gymnasiet får du under sommaren endast flerbarnstillägg för de barn som går i grundskolan. Flerbarnstillägget som du får för ditt äldsta barn gör ett uppehåll under juli, augusti och september. Du får de pengarna i början av oktober. Flerbarnstillägget för övriga barn får du som vanligt varje månad.

 

Anmäl förändringar

Meddela oss så snart som möjligt om:

 • du har barn över 16 år som avbryter sina studier 
 • du har barn över 16 år som inte längre bor hos dig
 • du får flerbarnstillägg för att du är sambo men ska separera eller har separerat
 • du har flerbarnstillägg för ett barn som gifter sig
 • vårdnaden av ditt barn ändras 
 • du, den andra föräldern eller barnet flyttar till, börjar arbeta i, eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz
 • du eller barnet planerar att bo utomlands i mer än sex månader
 • en utlandsvistelse, som skulle vara sex månader eller kortare, blir längre.

Anmäl förändringar till Försäkringskassan senast 14 dagar efter att du har fått reda på dem. Om du inte anmäler förändringar och får för mycket bidrag, så kan du bli skyldig att betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas nytt fönster öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Barnbidrag är en EU-familjeförmån. Därför kommer barnbidraget att samordnas med Danmark. Det kan innebära att det är Danmark som i första hand ska betala familjeförmåner för ditt barn. Delar av bostadsbidraget är EU-familjeförmåner och kommer därför att samordnas med Danmark. Det kan påverka storleken på bostadsbidraget som du får från Sverige. Kontakta oss på 010-115 10 20 för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

EU-familjeförmåner

Försäkringskassan utreder först om du och ditt barn är försäkrade i Sverige och därefter om du har rätt till barnbidrag. Det kan därför ta lite tid innan du får ditt beslut och din eventuella utbetalning av barnbidrag.

Du är försäkrad i Sverige om du bor här och har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Det finns undantag från reglerna om du, barnet eller den andra föräldern bor eller arbetar i ett annat land. Till exempel kan du arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som till exempel:

 • arbetar som sjöman
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige.   

     

Logga in på Mina sidor för att ändra till ett annat konto. Du ändrar konto under ”Min profil”.

Om ditt barn behöver uppehållstillstånd i Sverige måste du ansöka om det hos Migrationsverket innan barnbidrag kan börja betalas ut. Du kan få barnbidrag tidigast från och med månaden efter att du har ansökt om uppehållstillstånd för barnet.


För att du ska kunna fortsätta att få barnbidrag är det viktigt att du lämnar in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd till Migrationsverket innan ditt tidigare tillstånd upphör. Om du:

 • ansöker om förlängt uppehållstillstånd av samma anledning som ditt tidigare, eller
 • med stöd av den tillfälliga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige kan du i så fall få barnbidrag medan du väntar på Migrationsverkets beslut.

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd kommer Försäkringskassan att utreda om du fortfarande har rätt till barnbidrag.

Samma regler gäller om ditt barn har ett tillfälligt uppehållstillstånd och det upphör.

Om du och den andra föräldern är överens och kan anmäla tillsammans ska ni göra det på en blankett som ni båda ska skriva under. Ändringen av mottagare sker tidigast månaden efter att vi fått er anmälan.

5180 Barnbidrag och eventuellt flerbarnstillägg - Föräldrars gemensamma anmälan om mottagarepdf öppnas i nytt fönster

Om du och den andra föräldern inte är överens så kan du anmäla själv på Mina sidor.


När du har anmält kommer vi att starta en utredning om var barnet bor och vem som har rätt att få barnbidraget.  Vi börjar med att kontakta den andra föräldern för att ta reda på om uppgifterna om var barnet bor stämmer. Om vi behöver mer information från dig så hör vi av oss.

Eftersom vi behöver kontrollera uppgifterna med den andra föräldern tar det längre tid att handlägga ditt ärende än om ni anmäler tillsammans..

Nej, inte om ni bara är sambo. Om ni är gifta med varandra eller har ett gemensamt barn, så får ni automatiskt flerbarnstillägg utan att ni behöver skicka in en anmälan.

Nej, vid delat barnbidrag kan ni inte välja mottagare av flerbarnstillägg.

Vanligtvis betalar Försäkringskassan automatiskt ut flerbarnstillägg utan att du behöver göra en anmälan.

Du måste göra en anmälan till Försäkringskassan om

 • du och din sambo tidigare har varit gifta med varandra eller har haft ett gemensamt barn
 • ni är sambo och båda får barnbidrag, förlängt barnbidrag eller studiebidrag och vill räkna samman barnen i familjen för flerbarnstillägg.

Använd den här blanketten: 

5220 Anmälan om Flerbarnstillägg

Du behöver också anmäla om barnet är över 16 år och studerar på en studiebidragsberättigande utbildning, men har fått avslag från CSN. Detta gäller vanligtvis barn som har ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Använd den här blanketten:

5219 Barn som fyllt 16 år går i skolanpdf öppnas i nytt fönster  

Om ditt barn är under 16 år och ska vistas utomlands i mer än sex månader ska du anmäla det till Försäkringskassan. Om barnet flyttar till ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan du fortfarande ha rätt till barnbidrag från Sverige. Om barnet flyttar utanför EU/EES eller Schweiz har du däremot inte längre rätt till barnbidrag. Särskilda regler gäller för barn som flyttar utomlands med en vårdnadshavare som är biståndsarbetare, statsanställd eller utlandsstuderande.

EU-familjeförmåner

Om ditt barn har fyllt 16 år och ska studera på en svensk grundskola utomlands, så kan du i vissa fall få förlängt barnbidrag. Ansök på blanketten Ansökan förlängt barnbidrag vid svensk utlandsskola.

2536 Ansökan förlängt barnbidrag vid svensk utlandsskolapdf öppnas i nytt fönster

Om ditt barn är under 16 år och ska vara utomlands i mindre än sex månader, så behöver du inte anmäla det till Försäkringskassan. Men om planerna ändras och utlandsvistelsen blir längre än sex månader, så måste du meddela Försäkringskassan direkt. Då kan du förhindra att du får barnbidrag som du inte har rätt till och blir tvungen att betala tillbaka.

Ja, om du arbetar i Sverige och har barn som bor i ett annat medlemsland kan du ha rätt till barnbidrag från Sverige. När föräldrarna bor eller arbetar i var sitt medlemsland behöver utbetalningen av barnbidrag samordnas mellan länderna. Kontakta oss på 010-115 10 20 för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

EU-familjeförmåner

Ja, de kan ha rätt till barnbidrag. När föräldrarna bor eller arbetar i var sitt land behöver utbetalningen av barnbidrag samordnas mellan länderna. Kontakta oss på 010-115 10 20 för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

EU-familjeförmåner

Det tar lång tid eftersom vi behöver kontakta myndigheten i det andra landet för att ta reda på vad som gäller i din situation.

Vi behöver

 • familjemedlemmarnas utländska socialförsäkringsnummer
 • familjens adress i det andra landet
 • dokument som visar din sysselsättning i Sverige, till exempel ett anställningsavtal eller en aktuell lönespecifikation.

Det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om studiebidrag. Om ditt barn är svensk medborgare och ska gå på gymnasiet i Sverige, så behöver du vanligtvis inte ansöka om studiebidrag. Om ditt barn ska gå på gymnasiet i ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan du ha rätt till studiebidrag. Du kan läsa mer om studiebidrag för gymnasieelever mellan 16 och 20 år på CSN:s webbplats.

Bidrag för gymnasiestudier utanför Sverige (csn.se)

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige (csn.se)

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support öppnas i nytt fönster

Om du har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor.

För dig om lever med skyddad identitet eller har barn med skyddad identitet

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Relaterade länkar

Aktuellt

Vad gäller vid arbete eller boende i ett annat EU/EES-land eller Schweiz?

För dig som ska adoptera