Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Det som är bra delar man lika på

Det som är bra tycker vi att man ska dela på. På den här sidan kan du som är förälder få inspiration till att dela föräldradagarna mer jämställt och också öka kunskapen om varför det är viktigt.

Framtiden är delad

57 sekunder

Föräldraförsäkringen infördes 1974, då tog nästan inga pappor ut föräldrapenning. Nu för tiden tar pappor ut ungefär en fjärdedel av det totala antalet föräldrapenningdagar. Trots att det går framåt har vi alltså en lång väg kvar till en jämnare fördelning.

Många fördelar med att dela

Det finns många fördelar med att dela lika på föräldradagarna. Den viktigaste är att barnet då får tillgång till båda föräldrarna och det är positivt för både föräldrar och barn. Att dela jämställt bidrar också till att båda föräldrarna får en bättre förankring på arbetsmarknaden, högre lön och pension och en bättre karriärutveckling.

Många beteenden grundläggs också under föräldraledigheten, till exempel vem som gör det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet som att städa, tvätta, handla, laga mat och göra klädinköp till barnen. Den som varit hemma längst fortsätter ofta att göra det mesta av det här jobbet även efter föräldraledigheten. Det innebär att många kvinnor, för det är oftast kvinnor, dubbeljobbar i hög utsträckning. Och att dubbeljobba ökar risken för sjukskrivning.

Barn närmare mamma?

När vi har något att berätta ringer vi mamma först. Hela 50 procent väljer att göra så och bara 10 procent väljer att ringa pappa först. De som har föräldrar som har delat mer lika på föräldraledigheten är oftare nöjda med relationen till båda föräldrarna.

Det visar en Sifo-undersökning som Försäkringskassan låtit göra för att undersöka vuxnas relation till sina föräldrar och deras attityder till föräldraledighet.

Frågan vi ställer oss är om längden på föräldraledigheten påverkar vilken relation man får med sina barn. Vad tror du?

Pressmeddelande om Sifo-undersökningen

Kön går före lön

50 procent av männen anger att den främsta orsaken till att deras partner tar ut mer föräldraledighet är att det är ekonomiskt mest fördelaktigt. Det visar en Sifo-undersökning som vi har beställt. Samtidigt visar vår egen statistik att i de fall då kvinnor tjänar mer än män så är det fortfarande oftast de som tar ut mer föräldraledighet.

Pressmeddelande om Sifo-undersökningen

Och trots att det kanske låter konstigt är det många familjer som till och med skulle tjäna ekonomiskt på att låta den som har högst lön vara hemma mer. Det gäller inte alla, men i väldigt många familjer. Det beror bland annat på skatteeffekter och på den föräldralön som många arbetsgivare betalar till den som är föräldraledig. Om du vill kan du gå in och räkna  i Föräldrakollen på hur det ser ut för just din familj.

Föräldrakollen

Kan det vara så att det egentligen inte är ekonomin, utan främst normer och värderingar, som påverkar hur vi fördelar föräldraledigheten? Vad tror du?

Utvecklingen går långsamt

Föräldraförsäkringen har funnits i över 40 år. Redan från början hade båda föräldrar rätt till lika många dagar med föräldrapenning. Möjlighet fanns att avstå dagar till varandra. 1974 tog mammor ut 99,5 procent av alla dagarna medan pappor tog ut 0,5 procent. Idag tar mammor ut cirka 75 procent av föräldrapenningdagarna medan pappor tar ut cirka 25 procent.

Utvecklingen mot att dela lika på föräldraförsäkringen går långsamt och för att snabba på utvecklingen har reglerna ändrats. 1995 kom den så kallade mamma- eller pappamånaden. Då reserverades en månad av föräldrapenningen till vardera föräldern. 2002 infördes den andra reserverade månaden och från och med 2016 är tre månader reserverade för vardera föräldern.

Visste du att ...

Vanliga frågor

Vi har ett uppdrag från regeringen att öka jämställdheten inom föräldraförsäkringen. Det handlar konkret om att på olika sätt öka mäns uttag av föräldradagarna. I dagsläget tar män ut cirka 25 procent av föräldradagarna, medan kvinnor tar ut 75.

I uppdraget ingår bland annat att informera om konsekvenserna av olika val som föräldrar gör när det gäller föräldraledighet (och VAB). Vi har stor kunskap om hur föräldrar tar ut föräldrapenning och hur det påverkar både de enskilda föräldrarna och samhället i stort. Och vår erfarenhet är att det faktiskt spelar roll hur länge man är föräldraledig. Vårt uppdrag är inte att tala om för föräldrar hur de ska använda sina föräldradagar, utan att inspirera och sprida information så att föräldrar kan göra medvetna val.

Vi menar självklart inte att män är sämre föräldrar än kvinnor. Det är fullt möjligt att ha en bra relation med sitt barn och även ta ett stort ansvar för sitt barn även om man inte är föräldraledig. Dock har vi en studie som visar att män som tagit ut en större andel av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Det visar alltså att fördelningen av föräldraledigheten är en ganska bra beskrivning av hur det totala ansvaret för barnet är fördelat.

Och det kan ni, så när som på tre månader som är vikta för varje förälder (för barn födda innan 1 januari 2016 gäller två månader).  Föräldraförsäkringen är den mest flexibla i världen och ger föräldrar stora möjligheter att själva utforma sin föräldraledighet. Vår roll är att informera om konsekvenserna av olika val, men i slutändan bestämmer varje familj naturligtvis själv hur man fördelar dagarna.

Ett vanligt argument till att man inte delar föräldradagarna mer jämställt är att man inte har råd. Men vi vet att många familjer faktiskt skulle tjäna ekonomiskt på att dela mer lika även om den ena parten tjänar mycket mer än den andra. Det beror på flera saker, till exempel att arbetsgivare med kollektivavtal ofta betalar så kallad föräldralön som täcker upp för en del av inkomstbortfallet vid föräldraledighet. Detta är något som många föräldrar inte känner till.

Om du vill räkna på just din ekonomi finns det ett bra planeringsverktyg på Mina sidor eller i Föräldrakollen. Argumentet att man inte har råd för att den andra tjänar mer haltar också, eftersom vår statistik tydligt visar att kvinnor är tar längre föräldraledighet, även när de tjänar mest. Kön går alltså före lön. Åtminstone i de flesta fall, även om det självklart kan finnas undantag.

Vi förstår att alla enskilda föräldrar i alla enskilda situationer inte kan dela jämställt på föräldrapenningen. Det varierar förstås mellan olika familjer. Att föräldraförsäkringen alltid skulle fungera optimalt för alla personer är omöjligt, trots att den är en av världens mest flexibla. Vi tror dock att många fler än idag skulle kunna dela mer lika på föräldrapenningen och att det finns mycket att vinna på att göra det, inte minst för barnen. Vår statistik visar också att de reserverade månaderna inneburit att uttaget av föräldradagar har blivit mer jämställt.

Eftersom kvinnor tar den största delen av föräldraledigheten och dessutom i högre grad arbetar deltid när barnen är små, är de borta från arbetsmarknaden under en längre tid. Det gör att kvinnor har sämre löneutveckling och sämre möjligheter att göra karriär.

Jo, det gör det faktiskt. Fakta visar att kvinnor i genomsnitt har 5 500 kronor mindre i pension per månad än män. Den största anledningen till det är att kvinnor arbetar deltid, men två andra anledningar är föräldraledighet och VAB.

Självklart är vi medvetna om att familjer ser olika ut. Tyvärr har vi för lite statistiskt underlag för att dra slutsatser av hur uttaget av föräldrapenning ser ut i samkönade par. Vi tror dock att många föräldrapar, oavsett kön, vinner på att dela föräldradagarna mer lika.

Vi är medvetna om att det finns familjer där kvinnor tjänar mer än män. Men statistiken visar att kvinnor som grupp har 86 procent av mäns lön, även om vissa kvinnor naturligtvis tjänar mer.

Av de 480 föräldradagarna har varje förälder rätt till hälften. Varje förälder får alltså 240 dagar, varav 195 dagar på sjukpenningnivå och 45 dagar på lägstanivå. Man kan avstå dagar till varandra, men 90 av dagarna är vikta för varje förälder.
Hur fungerar dagens föräldrapenning?