Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – det här gäller

9 april 2020

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, karens, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset. Här samlar vi all aktuell information.

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du ansöka om sjukpenning.

Smittbärarpenning och reseersättning för dig som är anställd

Smittbärarpenning och reseersättning för dig som är arbetssökande

Smittbärarpenning och reseersättning för dig med aktiebolag

Smittbärarpenning för dig med enskild firma

Reseersättning för dig som är studerande

 

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Du ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag.

Om du har ett aktiebolag ansöker du om ersättning för karens som anställd. Du får ersättning för sjuklönekostnaderna i efterhand precis som alla andra arbetsgivare. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

Hur mycket får jag?

Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.

Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.

Hur ansöker jag?

Ansök om ersättning för karens på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

6016 Ansök om ersättning för karens

Så fungerar karensavdraget

30 sekunder

Om du har varit sjuk och fått karensavdrag på din lön, så kan du söka ersättning på 700 kronor från Försäkringskassan.

När kommer pengarna?

Ersättningen betalas ut inom 5 arbetsdagar.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning en dag innan pengarna kommer.

Frågor och svar om ersättning för karens, läkarintyg och sjuklön

För dig som är anställd eller arbetssökande

För dig som är arbetsgivare

För dig som har eget företag

För dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Arbetsförmedlingen)

 

Regeringen har tagit beslut om att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har i april och maj. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Du som har ett eget aktiebolag och som är anställd i ditt bolag får i egenskap av arbetsgivare ersättning  i efterhand för sjuklönekostnaderna. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

Ersättning för sjuklönekostnader

Frågor och svar om ersättning för karens, läkarintyg och sjuklön

För dig som är anställd eller arbetssökande

För dig som är arbetsgivare

För dig som har eget företag

För dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Arbetsförmedlingen)

 

Regeringen har beslutat att om du har sjukanmält dig den 13 mars eller senare behöver du inte skicka in ett läkarintyg förrän efter det att du varit sjuk i 14 dagar.

Försäkringskassan har också bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg vid ansökan. För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinsk information i efterhand. Den som får ett tillfälligt beslut kommer att få information om det.

Frågor och svar om ersättning för karens, läkarintyg och sjuklön

För dig som är anställd eller arbetssökande

För dig som är arbetsgivare

För dig som har eget företag

För dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Arbetsförmedlingen)

 

Kan jag få ersättning för vab?

Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn.

Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. En konkret misstanke kan till exempel vara att en läkare eller en sjuksköterska har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Du kan inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra.

I dagsläget kan du inte få ersättning om förskolan eller skolan är stängd och ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Det pågår ett arbete inom regeringen för att se hur en sådan ersättning skulle kunna se ut. Ingenting är beslutat ännu. Så fort vi får mer information kommer vi att informera om det.

Vad gäller nu när jag ansöker?

Du behöver inte längre skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Det gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta.

Det gäller även om du redan har skickat in en ansökan och väntar på ett beslut, eller
om du har varit hemma och ännu inte har ansökt om ersättning.

Du behöver inte heller skicka in något läkarintyg när barnets ordinarie vårdare, till exempel en dagbarnvårdare, är sjuk i mer än sju dagar.

Kom ihåg att du måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Särskilda regler gäller för dig som ska vabba i följande situationer

  • Om ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år och inte har ett förhandsbeslut
  • Om ditt barn är allvarligt sjukt

Ansök om vab

Frågor och svar om vab med anledning av coronaviruset

Frågor och svar om vab

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

 

Om du har blivit uppsagd är det viktigt att du tänker på att skydda din SGI. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst och är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år.

Många ersättningar som du kan få från Försäkringskassan, till exempel sjukpenning eller ersättning för vab, är baserad på din SGI.

Din tidigare SGI är skyddad i tre månader från sista dagen du arbetade. Därefter kan den fortfarande vara skyddad om du gör något av det här:

  • anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast första dagen du blev arbetslös
  • börjar studera på en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN
  • är sjukskriven och får sjukpenning
  • är föräldraledig och får föräldrapenning

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa vad du behöver göra om du blir arbetslös.

När du blir arbetslös (arbetsformedlingen.se)

Riksdagen har beslutat att införa ett nytt system för stöd till korttidsarbete. Arbetsgivare ska under en begränsad tid kunna få stöd, om de behöver införa korttidsarbete på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Din SGI är skyddad om du har fått lägre lön på grund av att du är korttidspermitterad från den 16 mars 2020 eller senare under förutsättning att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Det innebär att din SGI inte sänks trots att du får lägre lön.

Din SGI är inte skyddad om du blir korttidspermitterad utan att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Då fastställs SGI utifrån din aktuella inkomst om du inte är i en annan situation som ger SGI-skydd.

Det är viktigt att du kontaktar din arbetsgivare för att få redan vad som gäller i ditt fall.

I SGI-guiden finns mer information om SGI-skydd.

Starta SGI-guiden

Frågor och svar

Frågor och svar om ersättning från Försäkringskassan vid permittering

 

Karensdag och läkarintyg

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen och kravet på läkarintyg för dig som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen. Beslutet om karensdag gäller retroaktivt från den 11 mars och beslutet om läkarintyg gäller retroaktivt från den 13 mars.

Det betyder att du som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ansöker om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning precis som vanligt, och ska fortsatt markera eventuell frånvaro. Har du varit sjuk någon gång under perioden 11-31 mars kommer du att få ersättning för din karensdag i utbetalningen månaden efter. Du behöver inte särskilt ansöka om karensdagen.

Det är viktigt att du fortsatt sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen.

Nya tillfälliga belopp för aktivitetsstöd

Regeringen föreslår att tillfälligt höja beloppen för a-kassa. Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd.

  • Grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor per dag. Det betyder att du kan få minst 510 kronor i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.
  • För de första 100 ersättningsdagarna från a-kassan kan du få ett högre belopp, beroende på din tidigare inkomst. Det största beloppet du kan få höjs från 910 till 1 200 kronor i aktivitetsstöd per dag för ett program på heltid.

Ersättningshöjningen kommer enligt förslaget att gälla under perioden 13 april 2020 – 3 januari 2021. Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd utifrån de uppgifter som din a-kassa skickar. Om uppgifterna inte har kommit in när du ska få dina pengar kommer du att få resten av pengarna i efterhand.

Om du har utvecklingsersättning eller etableringsersättning får du samma belopp som förut.

 

Från det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.

Kan ersättningsperioden inom högkostnadsskyddet för tandvård förlängas med anledning av coronaviruset?

Nej, det är inte möjligt att förlänga ersättningsperioder. Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd.  

Ersättningsinformation

Tandvårdsstöd

 

Stängda gränser kan innebära att du inte kan ta dig till ditt arbete i ett eller flera länder inom EU/EES eller Schweiz. Det är Försäkringskassans bedömning att beslut om vilket land du ska vara socialförsäkrad i inte kommer att ändras. En förutsättning är att du behåller din nuvarande anställning.

Du som har ett intyg A1 behöver därför inte kontakta Försäkringskassan om dina arbetsförhållanden i övrigt är oförändrade. Det gäller även om du nu på grund av rådande omständigheter arbetar i annat land än vad som anges på intyget.

Du som blivit uppsagd från ett arbete som innebar arbete i andra länder bör kontakta Försäkringskassan så att vi kan avgöra vilket land du ska vara försäkrad i. Det ska du göra för att inte gå miste om förmåner eller riskera att bli återbetalningsskyldig. Det gäller även om uppsägningen beror på rådande omständigheter.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad i den här frågan genom att följa informationen på Försäkringskassans webbplats.

Arbeta utomlands

Försäkrad i Sverige