Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – det här gäller

28 maj 2020

Här hittar du aktuell information om våra ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens och vab hittar du många svar här.

Inga beslut tagna om ersättning till riskgrupper

Regeringen har tagit fram ett förslag för hur ersättningen till riskgrupper ska utformas. Det gäller den som inte kan jobba hemifrån eller vars arbetsplats inte kan anpassas för att minska smittrisken. Inga beslut är tagna och därför går det ännu inte att ansöka om ersättningen hos Försäkringskassan.

Enligt förslaget ska den som ingår i en riskgrupp kunna söka tillfällig ersättning under perioden 1 juli – 30 september. Regeringen föreslår ett schablonbelopp på 804 kr före skatt per dag. Närmare information om utformningen av ersättningen finns inte idag utan kommer att kommuniceras när det är möjligt.

Förslag om tilläggsbidrag till barnfamiljer som får bostadsbidrag

Regeringen har föreslagit att barnfamiljer som har bostadsbidrag kommer att få ett tilläggsbidrag från och med juli 2020. Pengarna betalas ut automatiskt till de barnfamiljer som har bostadsbidrag. Du behöver inte ansöka om pengarna.

Tilläggsbidraget kommer enligt förslaget att vara 25 procent av det belopp du brukar få i bostadsbidrag varje månad. Du kan som mest få 1 325 kronor i tilläggsbidrag varje månad. Du behöver inte betala skatt på pengarna.

Tilläggsbidraget kommer att betalas ut till och med december 2020.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Om du är smittbärare

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

För att få smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du ansöka om sjukpenning.

Smittbärarpenning och reseersättning för dig som är anställd

Smittbärarpenning och reseersättning för dig som är arbetssökande

Smittbärarpenning och reseersättning för dig med aktiebolag

Smittbärarpenning för dig med enskild firma

Reseersättning för dig som är studerande

Försäkringskassans kundforum om coronaviruset

På kundforumet kan du ställa generella frågor om Försäkringskassans ersättningar med anledning av coronaviruset. Här kan du även se svar på frågor som andra har ställt.

Kundforum för coronaviruset

 

Sjuk

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön eller om du är egenföretagare och har karens i sjukperiodens början. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Din arbetsgivare gör inte något nytt karensavdrag om du blir sjuk igen inom 5 kalenderdagar. Om du har flera arbetsgivare som gör karensavdrag inom 5 kalenderdagar har du bara rätt till ersättning för det första karensavdraget.

Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Du ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag. Är du egenföretagare och just nu föräldraledig eller arbetssökande ska du ansöka om ersättning för karens i e-tjänsten på Mina Sidor.

Om du har ett aktiebolag ansöker du om ersättning för karens som anställd. Du får ersättning för sjuklönekostnaderna i efterhand precis som alla andra arbetsgivare. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

Hur mycket får jag?

Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Regeringen har föreslagit att ersättningen ska höjas till 804 kr före skatt, från och med juni.

Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.

Hur ansöker jag?

Ansök om ersättning för karens på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

6016 Ansök om ersättning för karens

Så fungerar karensavdraget

30 sekunder

Om du har varit sjuk och fått karensavdrag på din lön, så kan du ansöka om ersättning på 700 kronor före skatt från Försäkringskassan. Regeringen har föreslagit att ersättningen ska höjas till 804 kronor före skatt, från och med juni.

När kommer pengarna?

Ersättningen betalas ut så snart vi är färdiga med handläggningen, normalt inom 5 dagar. Om vi behöver fler uppgifter från dig kan det ta längre tid.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

När du signerat din ansökan digitalt får du en kvittens på skärmen. Eftersom e-tjänsten för att ansöka om karens är tillfällig kan du inte se din ansökan på Mina sidor. Men du kan se utbetalningen en bankdag innan pengarna kommer under Utbetalningar på Mina sidor.

Frågor och svar

För dig som är anställd, arbetssökande eller föräldraledig

För dig som är arbetsgivare

Om ersättning för karens för dig som är egenföretagare

Om ersättning för karens för dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Arbetsförmedlingen)

 

Regeringen har tagit beslut om att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen för redovisningsperioden april 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har i april, maj, juni och juli. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Du som har ett eget aktiebolag och som är anställd i ditt bolag får i egenskap av arbetsgivare ersättning  i efterhand för sjuklönekostnaderna. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

Ersättning för sjuklönekostnader

Frågor och svar

Sjuklönekostnader för dig som är arbetsgivare

Sjuklönekostnader för dig som är egen företagare

 

Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Detta gäller inte om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8.

I vanliga fall behöver du som är anställd också lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning från dag 15. Men Försäkringskassan har beslutat att du tillsvidare inte behöver visa något läkarintyg förrän efter dag  21, om du sjukanmält dig efter 13 mars.

Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Frågor och svar

Om läkarintyg för dig som är anställd, arbetssökande eller föräldraledig

Om läkarintyg för dig som är arbetsgivare

Om läkarintyg för dig som är egenföretagare

Om läkarintyg för dig som är partner till Försäkringskassan (Hälso sjukvården, företagshälsovården och Arbetsförmedlingen)

 

Försäkringskassan har tillfälligt utökat möjligheterna att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete mellan dag 181 - 365 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. För att veta vad som gäller för dig, kontakta din handläggare.

Rehabiliteringskedjan

Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan

 

Om du drabbas av arbetsskada

Covid-19 är en smittsam sjukdom som kan orsaka en arbetsskada. Om du har smittats av coronavirus i arbetet och fått sjukdomen covid-19 kan det vara en arbetsskada. Det gäller dig som arbetar

 • vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där du behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande
 • i ett laboratorium där coronaviruset hanteras.

Hur ansöker jag om ersättning?

Det sker ingen automatisk prövning av om du har rätt till arbetsskadeersättning, du måste själv ansöka skriftligen. Vid prövningen måste du också uppfylla övriga krav för ersättningen.

Ersättningsinformation

Om du har skadat dig i arbetet

Du som arbetsgivare ska anmäla arbetsskadan

Det är du som arbetsgivare som ska anmäla om en medarbetare fått en skada eller avlidit på grund av att hen har smittats av coronavirus i sitt arbete och fått sjukdomen covid-19. Det gäller medarbetare som arbetat

 • vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där de behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande
 • i ett laboratorium där coronaviruset hanteras.

Skador i arbetet

Vid dödsfall

Om någon avlider på grund av en arbetsskada orsakad av covid-19 kan efterlevande ansöka om efterlevandeersättning. En sådan ansökan görs då till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten

 

Om du är eller ska bli förälder

Kan jag få ersättning för vab?

Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn.

Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. En konkret misstanke kan till exempel vara att en läkare eller en sjuksköterska har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Du kan i dagsläget inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra.

Från och med den 25 april kan du få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till sista september 2020.

Du får ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas. Det gäller

 • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
 • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
 • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får du behålla din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning om du måste vara hemma. När du ansöker om din ersättning anger du vård av barn i din ansökan.

Vad gäller nu när jag ansöker?

Du behöver inte längre skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Det gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta.

Det gäller även om du redan har skickat in en ansökan och väntar på ett beslut, eller
om du har varit hemma och ännu inte har ansökt om ersättning.

Du behöver inte heller skicka in något läkarintyg när barnets ordinarie vårdare, till exempel en dagbarnvårdare, är sjuk i mer än sju dagar.

Kom ihåg att du måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Särskilda regler gäller för dig som ska vabba i följande situationer

 • Om ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år och inte har ett förhandsbeslut
 • Om ditt barn är allvarligt sjukt

Ansök om vab

Frågor och svar om vab med anledning av coronaviruset

Frågor och svar om vab

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

 

Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. När du är gravid har du rätt till graviditetspenning om din arbetsgivare förbjuder dig från att fortsätta arbeta med anledning av att det finns risker i din arbetsmiljö. Det gäller under förutsättning att det inte går att omplacera dig till en säker miljö.

Om du blir förbjuden att fortsätta arbeta av din arbetsgivare har du rätt till graviditetspenning under hela perioden du är avstängd fram till 11:e dagen före beräknad förlossning.

Det finns inget beslut om hur en ersättning för gravida som tillhör riskgrupper ska se ut och vilka som kan komma att omfattas. Därför går det inte att söka någon sådan ersättning. När regeringen kommer att presentera sitt förslag är ännu inte klart. När vi vet mer uppdaterar vi informationen här.

Du kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan din beräknade förlossning.

 

Som förälder har du ansvar för barnets försörjning även om det inte bor hos dig. Om du inte har råd att betala kan ditt barn få underhållsstöd från Försäkringskassan. Du måste sedan betala tillbaka hela eller delar av det beloppet till Försäkringskassan. Om du har fått längre inkomster kan du inte slippa eller skriva av dina skulder till Försäkringskassan. Men du kan ansöka om att skjuta upp din betalning om dina ekonomiska förutsättningar att klara betalningarna har förändrats. Det kallas för att söka anstånd med betalning.

Om du vill ansöka om att skjuta upp din betalning av underhållsstödet kan du göra det på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

Blankett FK-2572pdf öppnas i nytt fönster

 

Om du korttidsarbetar, är uppsagd eller arbetssökande

Så påverkas din sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Om du har blivit uppsagd är det viktigt att du tänker på att skydda din SGI. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst och är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år.

Många ersättningar som du kan få från Försäkringskassan, till exempel sjukpenning eller ersättning för vab, är baserad på din SGI.

Din tidigare SGI är skyddad i tre månader från sista dagen du arbetade. Därefter kan den fortfarande vara skyddad om du gör något av det här:

 • anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast första dagen du blev arbetslös
 • börjar studera på en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN
 • är sjukskriven och får sjukpenning
 • är föräldraledig och får föräldrapenning

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa vad du behöver göra om du blir arbetslös.

När du blir arbetslös (arbetsformedlingen.se)

Riksdagen har beslutat att införa ett nytt system för stöd till korttidsarbete. Arbetsgivare ska under en begränsad tid kunna få stöd, om de behöver införa korttidsarbete på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Din SGI är skyddad om du har fått lägre lön på grund av att du är korttidspermitterad från den 16 mars 2020 eller senare under förutsättning att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Det innebär att din SGI inte sänks trots att du får lägre lön.

Din SGI är inte skyddad om du blir korttidspermitterad utan att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Då fastställs SGI utifrån din aktuella inkomst om du inte är i en annan situation som ger SGI-skydd.

Det är viktigt att du kontaktar din arbetsgivare för att få redan vad som gäller i ditt fall.

I SGI-guiden finns mer information om SGI-skydd.

Starta SGI-guiden

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk under tiden som du korttidsarbetar (är permitterad), så bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ditt arbete och den arbetstid som gäller under korttidsarbetet. Din sjukpenning beräknas på den inkomst du hade före korttidsarbetet. Det gäller under förutsättning att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd för korttidsarbete. Information om korttidsarbete och lagen om stöd vid korttidsarbete som började gälla den 7 april, hittar du hos Tillväxtverket

Tillväxtverket

Frågor och svar

Frågor och svar om ersättning från Försäkringskassan vid korttidsarbete (permittering)

 

Karensdag och läkarintyg

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen och kravet på läkarintyg för dig som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen. Beslutet om karensdag gäller retroaktivt från den 11 mars och beslutet om läkarintyg gäller retroaktivt från den 13 mars.

Det betyder att du som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ansöker om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning precis som vanligt, och ska fortsatt markera eventuell frånvaro. Har du varit sjuk någon gång under perioden 11-31 mars kommer du att få ersättning för din karensdag i utbetalningen månaden efter. Du behöver inte särskilt ansöka om karensdagen.

Det är viktigt att du fortsatt sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen.

Nya tillfälliga belopp för aktivitetsstöd

Regeringen har beslutat att tillfälligt höja beloppen för a-kassa. Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd.

 • Grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor per dag. Det betyder att du kan få minst 510 kronor i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.
 • För de första 100 ersättningsdagarna från a-kassan kan du få ett högre belopp, beroende på din tidigare inkomst. Det största beloppet du kan få höjs från 910 till 1 200 kronor i aktivitetsstöd per dag för ett program på heltid.

Ersättningshöjningen kommer att gälla under perioden 13 april 2020 – 3 januari 2021. Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd utifrån de uppgifter som din a-kassa skickar. Om uppgifterna inte har kommit in när du ska få dina pengar kommer du att få resten av pengarna i efterhand.

Regeringen har även föreslagit att a-kassan ska höjas från 760 till 1 000 kronor från dag 101. Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd. Det betyder att det högsta beloppet som du kan få från dag 101 föreslås höjas från 760 till 1000 kronor i aktivitetsstöd per dag för ett program på heltid. Den tillfälliga höjningen ska gälla från den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021. Beslutet är dock ännu inte taget.

Om du har utvecklingsersättning eller etableringsersättning får du samma belopp som förut.

Ersättning om skolan eller förskolan stänger

Från den 25 april ändras reglerna för dig  som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och är förälder till barn vars skola eller förskola stängs med anledning av covid-19. Ändringen innebär att du kan  få behålla din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning om du måste vara hemma. Detta gäller som längst till 30 september 2020.

Du kan läsa mer om vad som gäller om ditt barns skola stängs under Vård av barn (vab) på den här sidan.

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

 

Övrigt

Från det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.

Kan ersättningsperioden inom högkostnadsskyddet för tandvård förlängas med anledning av coronaviruset?

Just nu är det inte möjligt att förlänga ersättningsperioder. Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd.  

Ersättningsinformation

Tandvårdsstöd

 

Stängda gränser kan innebära att du inte kan ta dig till ditt arbete i ett eller flera länder inom EU/EES eller Schweiz. Det är Försäkringskassans bedömning att beslut om vilket land du ska vara socialförsäkrad i inte kommer att ändras. En förutsättning är att du behåller din nuvarande anställning.

Du som har ett intyg A1 behöver därför inte kontakta Försäkringskassan om dina arbetsförhållanden i övrigt är oförändrade. Det gäller även om du nu på grund av rådande omständigheter arbetar i annat land än vad som anges på intyget.

Du som blivit uppsagd från ett arbete som innebar arbete i andra länder bör kontakta Försäkringskassan så att vi kan avgöra vilket land du ska vara försäkrad i. Det ska du göra för att inte gå miste om förmåner eller riskera att bli återbetalningsskyldig. Det gäller även om uppsägningen beror på rådande omständigheter.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad i den här frågan genom att följa informationen på Försäkringskassans webbplats.

Arbeta utomlands

Försäkrad i Sverige

 

Om du befinner dig utomlands och inte kan ta dig tillbaka till Sverige kan det påverka ersättningar som du får från Försäkringskassan.

Ansök om att få behålla dina ersättningar om du är fast utomlands

För att ha rätt till vissa ersättningar från Försäkringskassan måste du bo i Sverige. I vanliga fall får du därför inte behålla ersättningar från Försäkringskassan om du vistas utanför EU/EES eller Schweiz i mer än sex månader.

Om du befinner dig utanför EU/EES eller Schweiz och inte kan resa tillbaka till Sverige på grund av konsekvenserna av coronapandemin, kan du ansöka om att dina ersättningar kan fortsätta att betalas ut. Du ska skicka in en skriftlig ansökan om detta till Försäkringskassan. I din ansökan ska du skriva skälen för varför förmånen ska fortsätta att betalas ut. Din ansökan ska vara egenhändigt undertecknad.

Skicka din ansökan till:
Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

På Försäkringskassan kan du läsa om vilka förmåner som är bosättningsbaserade.

Försäkrad i Sverige

Om du blir sjuk utomlands

Om du blir sjuk när du befinner dig i ett EU/EES-land eller Schweiz är det din arbetsgivare som bedömer om du har rätt till sjuklön. Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du insjuknar när du befinner dig i ett land utanför EU/ESS kan du tidigast få sjukpenning från och med den dagen du återvänder till Sverige.

Om du behöver söka vård under tiden du befinner dig utomlands gäller olika regler beroende på vilket land du befinner dig i.

Resa utomlands

Så påverkas din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) om du är fast utomlands

Om dina semesterdagar är slut kan du bli tvungen att ta tjänstledigt från din anställning. I så fall är din SGI skyddad i upp till tre månader från det datum du som du är tjänstledig.

Om du blir uppsagd och får uppsägningslön ses det som att du har inkomst av eget arbete. Det innebär att din SGI omfattas av skydd i tre månader när uppsägningslönen är slut.

För att ha skydd för din SGI vid arbetslöshet ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete och vara beredd att anta ett arbete. Kontakta Arbetsförmedlingen för att ta reda på vad som gäller för dig.

Kontakta Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)