Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – det här gäller

12 januari 2022

Här hittar du aktuell information om våra ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar här.

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning

Regeringen har beslutat om att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Det gäller från 27 december till och med 31 mars 2022.

För att ha rätt till ersättning måste du ha fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av covid-19.

Regeringen föreslår att coronaersättningar återinförs

Regeringen har föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Dessa ersättningar föreslår regeringen ska återinföras och gälla från och med 8 december till och med 31 mars 2022:

 • ersättning för karens
 • ersättning för riskgrupper
 • ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala

När riksdagen har fattat beslut, vilket sannolikt sker i slutet av januari, kommer du att kunna ansöka om ersättning i efterhand från 8 december 2021.

Följande ersättningar föreslår regeringen ska förlängas till och med 31 mars 2022:

 • vab vid skolstängning
 • ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka.

Just nu kan du bara ansöka om dessa ersättningar till och med 31 januari 2022.

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset (regeringen.se)

Vi kommer att uppdatera informationen på den här sidan när vi vet mer.

Om du eller någon du bor med är smittbärare

Om du är smittad men inte sjuk

Du kan ansöka om smittbärarpenning om du har fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av covid-19.

Regeringen har beslutat om att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Det gäller från och med 27 december till och med 31 mars 2022.

Du ska inte ansöka om smittbärarpenning om du är så sjuk att du inte kan arbeta. Då gäller samma sak som när du blir sjuk i vanliga fall.

I ansökan fyller du antal timmar per dag som du inte har kunnat arbeta på grund av att du fått förhållningsregler. Vi behöver veta det för att kunna beräkna din ersättning.

Det är många som ansöker om smittbärarpenning nu. För att det ska gå fortare att handlägga din ansökan är det bra om du ansöker för hela perioden när du har börjat arbeta igen.

Karensavdrag gäller inte för smittbärarpenning. Du ska alltså inte ansöka om ersättning för karens eftersom du får smittbärarpenning från första dagen.

Om du bor med en person som är smittad av covid-19

Du kan också ansöka om smittbärarpenning om du har fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du bor tillsammans med någon som har testat positivt för covid-19.

Vad gäller i regionerna?

Läs mer på 1177 Vårdguiden vad som gäller angående provtagning och smittspårning med mera i den region där du bor.

1177 Vårdguiden (1177.se)

Om du ansöker om smittbärarpenning för att du har varit på provtagning för covid-19

Du behöver inte lämna in provsvar eller intyg på att du varit på provtagning när du ansöker om smittbärarpenning. Det gäller från och med 27 december 2021 till och med 31 mars 2022.

Hur ansöker jag?

Här hittar du information om smittbärarpenning, reseersättning och hur du ansöker om ersättning.

Smittbärarpenning och reseersättning för dig som är anställd

Smittbärarpenning och reseersättning för dig som är arbetssökande

Smittbärarpenning och reseersättning för dig med aktiebolag

Smittbärarpenning för dig med enskild firma

Du som studerar med studiestöd från CSN 

 

Sjuk

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 september 2021. Du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars 2020. För att du ska ha rätt till ersättning behöver vi din ansökan senast 31 december 2021.

Om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön gör din arbetsgivare karensavdrag som vanligt. Sedan ansöker du om ersättning för karens på Mina sidor. Din arbetsgivare gör inte något nytt karensavdrag om du blir sjuk igen inom 5 kalenderdagar. Om du har flera arbetsgivare som gör karensavdrag inom 5 kalenderdagar har du bara rätt till ersättning för det första karensavdraget.

Om du har varit sjuk mer än 10 gånger under ett år så slipper du karensavdrag. Det kallas allmänt högriskskydd och innebär att arbetsgivaren betalar ut sjuklön från första dagen när du är sjuk.

Om du är egenföretagare och har karens i sjukperiodens början ansöker du om ersättning för karens på Mina sidor när dagarna med karensavdrag har passerat.

Du behöver inte anmäla ändrad inkomst. Ersättning för karens påverkas inte av din årsinkomst eftersom den betalas ut med ett schablonbelopp.

Om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön ansöker du om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor. Om du har rätt till sjukpenning betalar vi ut ersättning utan karensavdrag till och med 30 september 2021.

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program gäller särskilda regel kring läkarintyg och karensavdrag. Du kan läsa vad som gäller under avsnittet ”Deltagare i program hos Arbetsförmedlingen” längre ner på den här sidan.

Om du har ett aktiebolag ansöker du om ersättning för karens som anställd.

Karensavdrag gäller inte för smittbärarpenning. Du ska alltså inte ansöka om ersättning för karens eftersom du får smittbärarpenning från första dagen.

Hur mycket får jag?

Du får ett schablonbelopp på 810 kronor före skatt. Det gäller karensavdrag som gjorts på din lön från och med den 1 januari 2021.

Hur ansöker jag?

Ansök om ersättning för karens på Mina sidor. För att du ska ha rätt till ersättning behöver vi din ansökan senast 31 december 2021.

När kommer pengarna?

Ersättningen betalas ut så snart vi är färdiga med handläggningen, normalt inom 5 dagar. Just nu är det många som ansöker om ersättning för karens och våra handläggningstider är längre än vanligt. Det betyder att det kan ta längre tid innan du får dina pengar.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

När du signerat din ansökan digitalt får du en kvittens på skärmen. Eftersom e-tjänsten för att ansöka om karens är tillfällig kan du inte se din ansökan på Mina sidor. Men du kan se utbetalningen en bankdag innan pengarna kommer under Utbetalningar på Mina sidor.

Frågor och svar

För dig som är anställd, arbetssökande eller föräldraledig

För dig som är arbetsgivare

För dig som är företagare

För dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Arbetsförmedlingen)

 

På grund av coronaviruset har regeringen infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader för perioden april 2020 – september 2021. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen för redovisningsperioden april till och med juli 2020. För redovisningsperioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Läs mer om ersättning för kostnader för sjuklön och procentsatser på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis efter det datum då arbetsgivare senast ska har lämnat arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Om Försäkringskassan behöver veta mer om de uppgifter du lämnat till Skatteverket så tar beslutet längre tid. På Skatteverkets webbplats kan du läsa när du senast ska lämna in din arbetsgivardeklaration.

När ska jag lämna arbetsgivardeklaration? öppnas i nytt fönster

Du får ersättningen några dagar efter att Försäkringskassan har tagit ett beslut. Om du lämnar in arbetsgivardeklarationen senare i månaden kommer du att få ersättningen i slutet av månaden. Om Försäkringskassan behöver veta mer om de uppgifter du lämnat till Skatteverket så tar beslutet längre tid.

Ersättning för sjuklönekostnader

Frågor och svar

Sjuklönekostnader för dig som är arbetsgivare

Sjuklönekostnader för dig som är företagare

 

Från och med 1 oktober återgår Försäkringskassan till ordinarie tidsgränser för läkarintyg.

Om du är anställd

Om din första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.

Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

Om du är arbetssökande, föräldraledig eller företagare

Om din första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 8 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.

För dig som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen gäller andra regler. Läs mer på den här sidan under rubriken ”Om du korttidsarbetar, är uppsagd eller deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen”.

Om du blev sjuk före 1 oktober 2021

Om din första sjukdag är 30 september 2021 eller tidigare behöver du inte ha ett läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande, företagare eller föräldraledig.

Frågor och svar

Om läkarintyg för dig som är anställd, arbetssökande eller föräldraledig

Om läkarintyg för dig som är arbetsgivare

Om läkarintyg för dig som är företagare

Om läkarintyg för dig som är partner till Försäkringskassan (Hälso sjukvården, företagshälsovården och Arbetsförmedlingen)

 

Regeringen har tillfälligt utökat möjligheterna att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna förlängs till att gälla under hela 2022.

För att veta vad som gäller för dig, kontakta din handläggare.

Rehabiliteringskedjan

 

Om du har fått vård för covid-19 i ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien kan du ansöka om ersättning i efterhand för dessa vårdkostnader om du har betalat mer än den patientavgift som gäller i vårdlandet. Det är samma regler för vård av covid-19 som gäller för all annan vård som man får utomlands. Det betyder att du ska ha varit försäkrad för vårdförmåner i Sverige när du fick vård och att vården skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått den i Sverige.

 

Vaccination mot covid-19

Du kan få vaccin i Sverige mot covid-19 om du

 • är folkbokförd i Sverige
 • har ett intyg från Försäkringskassan som visar att du har rätt att få vård i Sverige
 • befinner dig i Sverige under en längre period och har ett EU-kort från ett annat land. Med ditt EU-kort har du rätt till nödvändig vård. Det är alltid den behandlande läkaren som avgör vad som ska anses som nödvändig vård. Beroende på ditt hälsotillstånd och hur länge du tänker stanna i Sverige kan vaccin mot covid-19 ingå i det som betraktas som nödvändig vård.

I alla tre situationer är det viktigt att du håller dig informerad om vad som gäller i den region som du bor eller befinner dig. Du kan hitta aktuell information på 1177:s webbplats.

1177 (1177.se)

Covidbevis

Inom sju dagar efter att du har blivit vaccinerad kan du hämta ditt digitala Covidbevis. Du kan använda ditt covidbevis när du reser inom EU. Covidbeviset är också giltigt i Norge, Island och Lichtenstein. Kom ihåg att det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera att du uppfyller kraven.

Läs mer om covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats. Där finns också information om hur du gör för att skaffa ett.

Covidbevis - E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

 

Om du bor i ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien och är registrerad med ett svenskt intyg S1 kan du få vaccin mot covid-19 på samma villkor som andra personer som bor i det landet. En förutsättning för att få ett svenskt intyg S1 är att du permanent har flyttat till det andra landet. Du kan inte få intyg S1 enbart för att få rätt till vaccin mot covid-19 i det landet som du vistas i.

Om du tillbringar mycket tid i ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien, men bedöms bo kvar i Sverige, ska du använda ditt EU-kort för att få nödvändig vård i det landet du befinner dig. Det är den behandlande läkaren som avgör vad som ska anses som nödvändig vård. De flesta länder, t.ex. Spanien, ger inte vaccin mot covid-19 mot uppvisande av EU-kortet.

Om du har blivit vaccinerad mot covid-19 i annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien och fått betala mer än patientavgiften som gäller i det landet kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan bara få ersättning om du hade haft möjlighet att vaccinera dig i Sverige när du blev vaccinerad utomlands.

 

Om du tillhör en riskgrupp

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller dig som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis har varit tvungen att avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 810 kronor före skatt per dag under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2021.

Ersättningen gäller även om du är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

När har jag rätt till ersättning?

Du kan få ersättning om du

 • har arbete men en sjukdom som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19 och
 • saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas,
 • kan visa upp ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19.

Vilka är riskgrupperna?

Riskgrupperna som kan ha rätt till ersättning är:

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Minst en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen, cerebrovaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling, eller leverförfettning, som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4.  En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten.
 8. Intellektuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
 9. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
 10. Trisomi 21 (Downs syndrom).
 11. Schizofreni eller bipolär sjukdom.
 12. Ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Att enbart vara 70 år eller äldre ger inte rätt till ersättning.

Socialstyrelsen har bedömt att gravida, från och med graviditetsvecka 22 har en högre risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Inräknat inkubationstid så bedöms risken starta vid tjugonde graviditetsveckan. Det innebär att om du är gravid så kan du ansöka om graviditetspenning. Du ska inte ansöka om ersättning för riskgrupper om du inte har någon av diagnoser som står listade. Graviditeten i sig ger inte rätt till ersättning för riskgrupper. Mer information om graviditetspenning och hur du ansöker finns under avsnittet ”För dig som är gravid" på den här sidan.

Hur mycket får jag?

Du ersätts med ett schablonbelopp och kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar ett heltidsarbete.

Ersättningen betalas ut med som mest 810 kronor före skatt per dag.

 • 810 kronor per dag vid 100 procent.
 • 608 kronor per dag vid 75 procent.
 • 405 kronor per dag vid 50 procent.
 • 203 kronor per dag vid 25 procent.

Hur ansöker jag?

Ansök om ersättning för riskgrupper på Mina sidor.

Skicka med läkarintyg

Försäkringskassan behöver ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av riskgrupperna för covid-19. Om du redan har fått ersättning för en period, behöver du inget nytt läkarintyg om du söker för fler dagar.

Ska jag eller min arbetsgivare göra en sjukanmälan?

Nej, vare sig du eller din arbetsgivare ska göra en sjukanmälan.

Hur länge har jag rätt till ersättning?

Du kan ansöka om ersättning för alla dagar under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2021.

Kan jag ansöka om ersättningen i efterhand?

Ja, du kan söka retroaktivt, dock kan du som längst få ersättning för dagar till och med den 30 september 2021.

Begränsning av dagar för personer över 70 tas bort

Regeringen har beslutat att ersättningen inte begränsas till 180 dagar för personer i riskgrupp över 65 respektive 70 år. Det innebär att du som är äldre än 65 respektive 70 år kan ansöka om ersättning igen för perioden 1 januari till och med 30 september 2021, även om du fått ersättning för tidigare period.

När kommer pengarna?

Utbetalningen kommer när vi är färdiga med handläggningen. Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Du kan se utbetalningen en bankdag innan pengarna kommer under Utbetalningar på Mina sidor.

Frågor och svar

För dig som tillhör en riskgrupp

För dig som är vårdgivare

 

Om du måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för den som har varit tvungen att avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19.

Beslutet gäller dig som

 • är anhörig och som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i riskgrupp som har beviljats personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller som har beviljats assistansersättning, eller
 • är anhörig och till viss del får närståendepenning för vård av en vuxen person i riskgrupp.

Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 810 kronor före skatt per dag under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2021.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

När har jag rätt till ersättning?

Du kan få ersättning om du går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

 • Du till viss del, alltså på deltid, arbetar som personlig assistent eller vårdar en anhörig och får närståendepenning och har ett arbete du måste avstå från för att undvika att smitta den närstående med covid-19. Som närstående räknas make, sambo, barn, föräldrar och syskon samt deras makar sambor och barn. Ni ska också leva i hushållsgemenskap, det vill säga du kan inte få ersättning om du till exempel vårdar en närstående som du inte bor tillsammans med.
 • Det krävs också att du inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån eller att din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.
 • För dig som arbetar som personlig assistent krävs att den du är assistent åt har beviljats assistansersättning från Försäkringskassan eller har kommunalt beviljad assistans. Du ska också ha arbetat som assistent i minst 80 timmar under den månad du ansöker för.
 • För dig som har närståendepenning krävs att du varit beviljad det under den kalendermånad som du ansöker för.

Du kan inte få ersättning för den tid som personen i riskgruppen är inlagd på sjukhus. 

Vilka är riskgrupperna?

Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har ett sjukdomstillstånd som innebär stor risk att bli allvarligt sjuk av covid-19. Regeringen har beslutat att följande sjukdomstillstånd kan ge rätt till ersättning:

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Minst en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen, cerebrovaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling, eller leverförfettning, som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten.
 8. Intellektuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
 9. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
 10. Trisomi 21 (Downs syndrom).
 11. Schizofreni eller bipolär sjukdom.
 12. Ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Hur mycket kan jag få?

Du ersätts med ett schablonbelopp och kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar ett heltidsarbete.

Ersättningen betalas ut med som mest 810 kronor före skatt per dag.

 • 810 kronor per dag vid 100 procent
 • 608 kronor per dag vid 75 procent
 • 405 kronor per dag vid 50 procent
 • 203 kronor per dag vid 25 procent

Hur länge har jag rätt till ersättning?

Du kan ansöka om ersättning för alla dagar under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2021.

Kan jag ansöka om ersättningen i efterhand?

Ja, du kan söka retroaktivt, dock kan du som längst få ersättning för dagar till och med 30 september 2021.

Hur ansöker jag?

För den här ersättningen kan du bara ansöka med pappersblankett. Du kan ansöka om ersättning i efterhand för tid från 1 juli 2020 till och med 30 juni 2021. Om din närstående har Trisomi 21 (Downs syndrom) kan du bara ansöka om ersättningen från och med 1 januari 2021.

6023 Ansök om viss smittbärarpenning – för dig som är närstående till någon i riskgrupp för covid-19

Ska jag eller min arbetsgivare göra en sjukanmälan?

Nej, vare sig du eller din arbetsgivare ska göra en sjukanmälan.

Skicka med läkarintyg

Om den du arbetar som assistent åt eller den närstående du vårdar inte har fyllt 70 år behöver du skicka med ett läkarintyg som visar att hen ingår i någon av riskgrupperna för covid-19. Om du redan har fått ersättning för en period, behöver du inget nytt läkarintyg om du söker för fler dagar.

När kommer pengarna?

Utbetalningen kommer när vi är färdiga med handläggningen. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende krävs att beslut om rätt till närståendepenning eller assistansersättning är fattat för den månad som du ansöker om ersättning för. Det gör att beslut om din rätt till ersättning för närstående till riskgrupp endast kommer att kunna fattas för tid bakåt i tiden. För att underlätta handläggningen kan du skicka in din ansökan om närståendepenning eller din tidrapport för utförd assistans så snart det är möjligt.

Frågor och svar

Om du vårdar eller är assistent åt närstående i riskgrupp för covid-19

Information för hälso- och sjukvården

 

Om du drabbas av arbetsskada

Covid-19 är en smittsam sjukdom som kan orsaka en arbetsskada. Om du har smittats av coronavirus i arbetet och fått sjukdomen covid-19 kan det vara en arbetsskada. Det gäller dig som arbetar

 • vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där du behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande
 • i ett laboratorium där coronaviruset hanteras.

Hur ansöker jag om ersättning?

Det sker ingen automatisk prövning av om du har rätt till arbetsskadeersättning, du måste själv ansöka skriftligen. Vid prövningen måste du också uppfylla övriga krav för ersättningen.

Ersättningsinformation

Om du har skadat dig i arbetet

Du som arbetsgivare ska anmäla arbetsskadan

Det är du som arbetsgivare som ska anmäla om en medarbetare fått en skada eller avlidit på grund av att hen har smittats av coronavirus i sitt arbete och fått sjukdomen covid-19.

Du kan läsa mer om coronavirus och exponering i arbete på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Arbetsmiljöverket (www.av.se)

I länken nedan kan du läsa mer om arbetsskador.

Skador i arbetet

Vid dödsfall

Om någon avlider på grund av en arbetsskada orsakad av covid-19 kan efterlevande ansöka om efterlevandeersättning. En sådan ansökan görs då till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten

 

Om du är eller ska bli förälder

Kan jag få ersättning för vab?

Om ditt barn är sjukt kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn.

Du kan också få ersättning om ditt barn är smittsam. Det är en läkare eller en sjuksköterska som bedömer om ditt barn sprider smitta.

Du kan i dagsläget inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra.

Från och med den 25 april 2020 kan du få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till 31 januari 2022. Detta gäller även när ditt barn får distansundervisning under tiden som skolan är stängd.

Du får ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas. Det gäller

 • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
 • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
 • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får du behålla din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning om du måste vara hemma. När du ansöker om din ersättning anger du vård av barn i din ansökan.

När ska jag lämna intyg från sjuksköterska eller läkare?

Du måste skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än 7 dagar.

Om du vabbade från 28 september till 6 oktober, så behöver du ett intyg från och med den 5 oktober.

Kom ihåg att du måste ansöka om ersättning senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Särskilda regler gäller för dig som ska vabba i följande situationer

 • Om ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år och inte har ett förhandsbeslut
 • Om ditt barn är allvarligt sjukt

Ansök om vab

Frågor och svar om vab med anledning av coronaviruset

Frågor och svar om vab

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

 

Regeringen har beslutat att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läkaren måste skriva ett läkarutlåtande där det framgår att barnet behöver skyddas.

För att ha rätt till den förebyggande ersättningen behöver du avstå från att arbeta och ditt barn ska ha varit allvarligt sjuk under 2020 eller 2021.

Förebyggande ersättning för vab kan betalas ut från och med den 1 juli 2020 och längst till och med den 31 januari 2022. Barnet måste vara under 18 år.

Ett barn bedöms vara allvarligt sjuk när

 • Det finns en påtaglig fara för barnets liv, eller
 • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Ersättningen kan betalas ut till den förälder som behöver avstå från arbete och vårdar barnet. Alla barnets föräldrar kan ha rätt till ersättningen om de avstår från arbete för att skydda barnet från smitta och inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Föräldern och barnet måste antingen vara folkbokförda på samma adress, eller så måste barnet bo lika mycket tid hos sina föräldrar. Ersättningen betalas ut i max 184 dagar per förälder.

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

Information till läkare

Intyg och utlåtande för vård av barn (vab)

 

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer som får bostadsbidrag finns inte längre kvar. Sista tilläggsbidraget betalas ut tillsammans med bostadsbidraget för december 2021.

 

När du är gravid kan du ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i din arbetsmiljö. Det är din arbetsgivare som ansvarar för din arbetsmiljö. Det innebär att när du är gravid gör din arbetsgivare en riskbedömning enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5). Detta ansvar har arbetsgivaren alltid.

Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt. Din arbetsgivare gör en riskbedömning av din arbetsmiljö. Om din arbetsgivare inte kan omplacera dig eller anpassa dina arbetsuppgifter, till exempel att du får arbeta hemifrån, kan din arbetsgivare förbjuda dig att arbeta.

Om din arbetsgivare förbjuder dig att arbeta ska du ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. rätt till graviditetspenning under hela perioden du är förbjuden att arbeta, fram till 11:e dagen före beräknad förlossning.

Graviditetspenning

Du kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan din beräknade förlossning.

Föräldrapenning innan barnet fötts

Information till arbetsgivare om graviditetspenning

Information till arbetsgivare – Medarbetare väntar barn

 

Som förälder har du ansvar för barnets försörjning även om det inte bor hos dig. Om du inte har råd att betala kan ditt barn få underhållsstöd från Försäkringskassan. Du måste sedan betala tillbaka hela eller delar av det beloppet till Försäkringskassan. Om du har fått lägre inkomster kan du inte slippa eller skriva av dina skulder till Försäkringskassan. Men du kan ansöka om att skjuta upp din betalning om dina ekonomiska förutsättningar att klara betalningarna har förändrats. Det kallas för att söka anstånd med betalning.

Om du vill ansöka om att skjuta upp din betalning av underhållsstödet kan du göra det på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

Blankett FK-2572pdf öppnas i nytt fönster

 

Om du korttidsarbetar, är uppsagd eller deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

Så påverkas din sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Om du har blivit uppsagd är det viktigt att du tänker på att skydda din SGI. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst och är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år.

Många ersättningar som du kan få från Försäkringskassan, till exempel sjukpenning eller ersättning för vab, är baserad på din SGI.

Din tidigare SGI är skyddad i tre månader från sista dagen du arbetade. Därefter kan den fortfarande vara skyddad om du gör något av det här:

 • anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast första dagen du blev arbetslös
 • börjar studera på en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN
 • är sjukskriven och får sjukpenning
 • är föräldraledig och får föräldrapenning

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa vad du behöver göra om du blir arbetslös.

När du blir arbetslös (arbetsformedlingen.se)

Riksdagen beslutade under 2020 att införa ett nytt system för stöd till korttidsarbete. Arbetsgivare har under en begränsad tid kunnat få stöd, om de behövde införa korttidsarbete på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Om din arbetsgivare har haft statligt stöd vid korttidsarbete kan din SGI ha varit skyddad under den perioden. Det innebär att din SGI inte har sänkts trots att du haft en lägre lön.

Om din arbetsgivare inte haft statligt stöd vid korttidsarbete har din SGI inte varit skyddad. Det innebär att din SGI har räknats om utifrån din aktuella inkomst, om du inte varit i någon annan situation som gett SGI-skydd.

Det är viktigt att du kontaktar din arbetsgivare för att få redan vad som gäller i ditt fall.

I SGI-guiden finns mer information om SGI-skydd.

Starta SGI-guiden

 

Karensdag och läkarintyg återinförs den 1 december

Den 1 december återinförs karensdagen för dig som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen. Det betyder att du inte får ersättning för den första dagen som du är frånvarande på grund av sjukdom. Är du sjuk längre än 7 dagar måste du ha ett läkarintyg för att kunna få ersättning.

Det finns mer information om krav på läkarintyg på Arbetsförmedlingens webbplats:

Om du är sjuk i mer än sju dagar - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Förlängda tillfälliga belopp för aktivitetsstöd

Regeringen har beslutat att förlänga de tillfälligt höjda beloppen för a-kassa. Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd.

 • Grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor per dag. Det betyder att du kan få minst 510 kronor i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.
 • För de första 100 ersättningsdagarna från a-kassan kan du få ett högre belopp, beroende på din tidigare inkomst. Det största beloppet du kan få höjs från 910 till 1 200 kronor i aktivitetsstöd per dag för ett program på heltid.

Ersättningshöjningen kommer att gälla under perioden 13 april 2020–1 januari 2023. Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd utifrån de uppgifter som din a-kassa skickar. Om uppgifterna inte har kommit in när du ska få dina pengar kommer du att få resten av pengarna i efterhand.

Regeringen har även beslutat att a-kassan ska höjas från 760 till 1 000 kronor från dag 101. Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd. Det betyder att det högsta beloppet som du kan få från dag 101 höjs från 760 till 1000 kronor i aktivitetsstöd per dag för ett program på heltid. Den tillfälliga höjningen gäller från den 29 juni 2020 till och med den 1 januari 2023.

Om du har utvecklingsersättning eller etableringsersättning får du samma belopp som förut.

Ersättning om skolan eller förskolan stänger

Från den 25 april ändras reglerna för dig  som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och är förälder till barn vars skola eller förskola stängs med anledning av covid-19. Ändringen innebär att du kan  få behålla din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning om du måste vara hemma.

Du kan läsa mer om vad som gäller om ditt barns skola stängs under Vård av barn (vab) på den här sidan.

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

 

Övrigt

Sista dagen att ansöka om ersättning för kostnader för skyddsutrustning var den 29 oktober 2021.

Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19

 

Om dina arbetsförhållanden ändras på grund av coronaviruset, till exempel om gränsen mellan landet du bor i och landet du arbetar i är stängd, så påverkar det inte vilket land du ska vara socialförsäkrad i. Det gäller under förutsättning att du behåller din nuvarande anställning och att de ändrade arbetsförhållandena endast beror på coronaviruset.

Du som har ett intyg A1 behöver därför inte kontakta Försäkringskassan om dina arbetsförhållanden i övrigt är oförändrade. Det gäller även om du nu på grund av rådande omständigheter arbetar i annat land än vad som anges på intyget.

Du som blivit uppsagd från ett arbete som innebar arbete i andra länder bör kontakta Försäkringskassan så att vi kan avgöra vilket land du ska vara försäkrad i. Det ska du göra för att inte gå miste om förmåner eller riskera att bli återbetalningsskyldig. Det gäller även om uppsägningen beror på rådande omständigheter.