Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Medarbetare väntar barn

Som arbetsgivare behöver du känna till vilket ansvar du har när en medarbetare ska bli förälder och hur hen kan vara ledig.

Medarbetaren har rätt att vara föräldraledig innan barnet är fött

En medarbetare som är gravid har rätt att vara helt ledig i samband med sitt barns födelse. Medarbetaren har rätt att vara ledig under en sammanhängande tid av minst 7 veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och 7 veckor efter förlossningen.

Blivande föräldrar har rätt att vara föräldralediga för att besöka barnmorskemottagningen när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. De kan även ta föräldraledighet för att delta i föräldrautbildning.

En gravid medarbetare kan ha rätt till omplacering eller graviditets­penning

Vissa arbeten kan vara svåra eller omöjliga att göra för en gravid medarbetare. Det kan bero på att arbetet är fysiskt ansträngande eller att det finns risker i arbetsmiljön.

Det är ditt ansvar som arbetsgivare att försöka omplacera medarbetaren eller anpassa arbetsuppgifterna under graviditeten. Timanställda ska ha samma möjlighet.

Vad räknas som riskfyllt arbete?

Riskfyllt arbete kan till exempel vara arbetsuppgifter eller miljöer där medarbetaren kommer i kontakt med skadliga ämnen som kan skada hen eller barnet. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att göra en riskbedömning av arbetsmiljön när du får veta att medarbetaren är gravid.

Om medarbetaren har en riskfylld arbetsmiljö, ska du eliminera riskerna eller erbjuda andra arbetsuppgifter, till exempel att arbeta hemifrån. Om det inte går, kan du stänga av medarbetaren från arbetet. Det innebär att medarbetaren inte får arbeta så länge risken finns kvar.

Du kan läsa mer på Arbetsmiljöverkets webbplats:

Graviditet och amning (av.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad räknas som ett fysiskt ansträngande arbete?

Ett fysiskt ansträngande arbete kan till exempel vara tunga lyft, svåra eller enformiga rörelser som ger ensidig belastning.

Om medarbetaren har ett fysiskt ansträngande arbete som hen inte kan göra på grund av graviditeten ska du erbjuda lättare arbetsuppgifter.

Om medarbetaren har en riskfylld arbetsmiljö, ska du eliminera riskerna eller erbjuda andra arbetsuppgifter. Om det inte går, kan du stänga av medarbetaren från arbetet enligt arbetsmiljölagen.

Om du kan erbjuda andra arbets­uppgifter eller en säkrare arbetsmiljö

Om du kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller en säkrare arbetsmiljö så kan medarbetaren inte få graviditetspenning.

Om du inte kan omplacera den gravida medarbetaren på heltid kan du ge hen andra arbetsuppgifter under en del av dagen. Då kan hen få graviditetspenning på 75, 50 eller 25 procent.

Om medarbetaren kommer att ansöka om graviditetspenning ska du fylla i ett utlåtande om omplacering och lämna den till medarbetaren. Information om hur du fyller i utlåtandet finns längre ner på sidan.

Om du inte kan erbjuda andra arbets­uppgifter eller en säkrare arbetsmiljö

Om du inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller en säkrare arbetsmiljö så kan medarbetaren få graviditetspenning. Det gäller även om medarbetaren blir avstängd enligt arbetsmiljölagen.

Om du inte kan omplacera den gravida medarbetaren på heltid kan du ge hen andra arbetsuppgifter under en del av dagen. Då kan hen få graviditetspenning på 75, 50 eller 25 procent.

För att medarbetaren ska kunna få graviditetspenning måste du så snart som möjligt fylla i ett utlåtande för att intyga att du har försökt göra en omplacering, men att det inte var möjligt. Om hen har blivit avstängd från arbetet med stöd av arbetsmiljölagen ska du intyga det.

I utlåtandet behöver det finnas uppgifter om omplaceringen eller vilken anpassning av medarbetarens arbetsuppgifter som du har gjort. Om medarbetaren är förbjuden att arbeta, så måste du kryssa i fråga 5 i utlåtandet. Det ska också framgå från vilket datum som förbudet gäller och anledningen till det. Det är medarbetaren som skickar in blanketten till Försäkringskassan.

Om du gör en ny riskbedömning och ser att medarbetaren kan arbeta igen från ett visst datum, behöver du informera Försäkringskassan om det.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad