Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Karensavdrag

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som du som arbetsgivare ska göra när en medarbetare är sjuk. Avdragets storlek beror på typ av anställning.

 

Karensavdraget är 20 procent av den sjuklön som medarbetaren får en genomsnittlig vecka när hen är sjuk. Oftast räknar lönesystemet ut avdraget. Om du har frågor om det lönesystem ni använder ska du vända dig till systemets leverantör. Om ni inte använder något sådant finns det mer information om sjuklön och karensavdrag på Verksamt.se.

Räkna ut karensavdrag (verksamt.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den närmare beräkningen av karensavdraget kan bestämmas genom kollektivavtal.

 

Karensavdraget är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Det spelar ingen roll när på dagen du sjukanmäler dig eller hur många timmar du skulle ha jobbat, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent.

Om du har ett kollektivavtal kan det påverka karensavdraget.

 

Om du är arbetssökande eller föräldraledig och sjukanmäler dig direkt till Försäkringskassan så drar vi karensavdraget från din sjukpenning. Karensavdraget motsvarar en hel dag med ersättning.

Tänk på att om du jobbar deltid måste du även sjukanmäla dig till din arbetsgivare.

 

Om du är behovsanställd (timanställd), utan rätt till sjuklön, så är det Försäkringskassan som beräknar och gör karensavdraget från din sjukpenning.

Karensavdraget är 20 procent av den sjukpenning du beräknas få en genomsnittlig kalendervecka.

 

Du som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har karensdagar, inte karensavdrag. Du har själv valt antalet karensdagar.

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt bolag. Samma regler gäller för dig som för anställda.

Senast uppdaterad