Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

01 april 2022

Här hittar du aktuell information om våra ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel läkarutlåtanden, medicinska underlag och riskgrupper hittar du många av svaren här.

Covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig sjukdom

Från och med 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som allmänfarlig sjukdom. Det innebär att din patient inte kan få smittbärarpenning om hen smittats av covid-19.

Om din patient är sjuk

Från och med 1 april 2022 behöver din patient ett läkarintyg från och med dag 8 i sjukperioden om du bedömer att din patient inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Om din patient tillhör en riskgrupp

Under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2021 och 8 december 2021 – 31mars 2022 kunde personer som tillhörde en riskgrupp få ersättning. Från om med 1 april finns inte ersättningen kvar men din patient kan till och med 30 juni 2022 ansöka om ersättningen för dagar som inföll under perioden 8 december 2021 – 31 mars 2022.

Om din patient är gravid

Om din patient är gravid och har blivit förbjuden av sin arbetsgivare att arbeta kan patienten ansöka om graviditetspenning. När den gravida ansöker om graviditetspenning behöver hen skicka in ett intyg om graviditet.

Intyg om graviditet

Uppskjuten vård och behandling

Regeringen har beslutat om att tillfälligt utöka möjligheterna att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete efter dag 181 och dag 365 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna förlängs till att gälla under hela 2022.

Om din patient har ett sjukt barn

Från och med 1 april 2022 behövs ett intyg från dag 8 av barnets sjukdomsperiod. Intyget kan skrivas av läkare eller sjuksköterska för att föräldern ska ha rätt till ersättning.

Om föräldern ska vabba för ett barn som fyllt 12 år men inte 16 år behöver föräldern lämna ett läkarutlåtande till Försäkringskassan från och med den första ersättningsdagen i vårdperioden. Ett läkarutlåtande kan bara utfärdas av en läkare.

Intyg och utlåtande för vård av barn (vab)

Förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka

Från och med 1 april 2022 kan föräldrar inte längre få förebyggande ersättning för vab.

Relaterade länkar