Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkrad i Sverige

Här kan du läsa om vad som gäller när du är försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. Vissa ersättningar kan du få om du bor i Sverige och andra om du arbetar här.

Bedömningen av om du är försäkrad i Sverige styrs av socialförsäkringsbalken och internationella regelverk som Sverige har antagit tillsammans med andra länder. När Försäkringskassan ska besluta om du är försäkrad i Sverige gör vi en bedömning av din situation.

Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.

Om du har flyttat till eller från Sverige, eller om du arbetar utomlands, så kan du vara försäkrad för vissa ersättningar från Försäkringskassan men inte för alla. Här hittar du de lagar och regler som Försäkringskassan använder för att bedöma om du är försäkrad i Sverige.

Lagar och regler

För att ha rätt till ersättningarna nedan ska du bo i Sverige:

 • adoptionsbidrag om du adopterar ett barn som inte bor i Sverige eller är svensk medborgare
 • aktivitetsersättning och sjukersättning i form av garantiersättning
 • assistansersättning
 • barnbidrag och förlängt barnbidrag
 • bilstöd
 • bostadsbidrag
 • bostadstillägg
 • efterlevandestöd
 • ersättning enligt gränssjukvårdsförordningen
 • föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå
 • handikappersättning
 • merkostnadsersättning
 • omvårdnadsbidrag
 • pensionsförmåner: omställnings- och ålderspension i form av garantipension garantipension, särskilt pensionstillägg och äldreförsörjningsstöd
 • rehabilitering, bidrag till arbetshjälpmedel, särskilt bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall
 • sjukpenning i särskilda fall och boendetillägg
 • statligt tandvårdsstöd
 • underhållsstöd
 • vårdbidrag.

Du har rätt till de här ersättningarna om du är försäkrad i Sverige, vilket du är om du bor här och inte arbetar i ett annat land. För att avgöra om du bor i Sverige väger Försäkringskassan bland annat in hur du bor, från vilket land du får din inkomst, hur länge du ska vara i Sverige och hur ofta du besöker andra länder. Det har också betydelse var dina familjemedlemmar bor.

Du kan inte samtidigt vara försäkrad i Sverige och ett land inom EU/EES eller i Schweiz.

Om du bor i Sverige men arbetar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz kan du oftast inte vara försäkrad i Sverige.

Om du bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, men arbetar i Sverige, kan du ha rätt att vara försäkrad i Sverige.

Om du flyttar utomlands, eller är utomlands i längre perioder kan det påverka din rätt att vara försäkrad.

Information om vad som gäller för dig som bor eller arbetar utomlands finns på våra sidor om att resa, arbeta, studera eller få vård utomlands och i Sverige.

Resa, arbeta, studera eller få vård utomlands

Flytta till, arbeta, studera eller nyanländ i Sverige

 

För att ha rätt till ersättningarna nedan ska du arbeta eller ha arbetat i Sverige:

 • arbetsskadeersättning
 • föräldrapenning på sjukpenningnivå och grundnivå
 • graviditetspenning
 • inkomstrelaterad aktivitetsersättning och sjukersättning
 • närståendepenning
 • pensionsförmåner: inkomstgrundad ålderspension, inkomstrelaterad efterlevandepension, efterlevandeförmåner från arbetsskadeförsäkringen och efterlevandeskydd i form av premiepension
 • rehabilitering, rehabiliteringsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel
 • sjukpenning
 • tillfällig föräldrapenning.

För att räknas som arbetande i Sverige ska du vara eller ha varit anställd, egenföretagare eller uppdragstagare här. Du har rätt till vissa ersättningar från Försäkringskassan om du går miste om arbetsinkomst. Hur mycket du kan få beror alltså på vilka inkomster du har eller har haft.

Du som bor i Sverige eller flyttar utanför EU/EES eller Schweiz är försäkrad i minst tre månader efter att du har slutat arbeta i Sverige. Under den tid som du är försäkrad kan du ha rätt till ersättningar från Försäkringskassan.

Du som bor i eller flyttar till ett annat land inom EU/EES eller till Schweiz är oftast inte längre försäkrad i Sverige när du slutar arbeta här. Då kan du inte få ersättning från Försäkringskassan. Men om du redan har en ersättning som grundar sig på arbete, kan du fortsätta få den och även beviljas andra ersättningar.

Om du börjar arbeta i ett annat land kan du oftast inte längre vara försäkrad i Sverige.

Om du flyttar utomlands, eller är utomlands i längre perioder, kan det påverka din rätt att vara försäkrad.

Information om vad som gäller för dig som bor eller arbetar utomlands finns på våra sidor om att resa, arbeta, studera eller få vård utomlands och i Sverige.

Resa, arbeta, studera eller få vård utomlands

Flytta till, arbeta, studera eller nyanländ i Sverige

 

 Var är mina familjemedlemmar försäkrade?

Det är inte säkert att dina familjemedlemmar är försäkrade i samma land som du. Därför är det viktigt att alla barn och vuxna i familjen anmäler när de flyttar till eller från Sverige, och att alla vuxna i familjen anmäler om de börjar arbeta i ett annat land än tidigare.

Vanliga frågor

Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Det innebär att du kan ha rätt till olika ersättningar från den svenska socialförsäkringen, till exempel barnbidrag, föräldrapenning eller sjukpenning. Om du arbetar i ett annat land kan det påverka din försäkring i Sverige.

Arbeta utomlands

Vi måste utreda om du är försäkrad i Sverige när du ansöker om ersättning från Försäkringskassan. Om du inte är försäkrad kan du inte få ersättning. Din försäkring påverkas om du bor eller arbetar i ett annat land än Sverige.

Det är inte medborgarskapet som avgör om du ska vara försäkrad i Sverige, utan var du bor eller arbetar. Om du har bott eller arbetat i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz kan du vara försäkrad där.

Det kan ta några månader innan du får svar eftersom vi har långa väntetider. Men vi räknar med att väntetiderna ska minska under året.

De långa väntetiderna beror på att vi har en kraftig ökning internationella ärenden, bland annat på grund av en ökad rörlighet inom Europa, som innebär att många bor och arbetar i olika länder.

Om du har bott eller arbetat i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz kan väntetiden också bero på att vi behöver uppgifter från myndigheterna i det landet för att kunna avgöra om du ska vara försäkrad i Sverige. Ibland tar det lång tid innan de svarar.

Vi har fördubblat antalet personer som utreder dessa ärenden och skapat effektivare rutiner för att korta väntetiden.

Om ditt ärende är komplett kommer det ta kortare tid att utreda det. Besvara alla frågor i den blankett som Försäkringskassan skickar till dig och skicka med alla handlingar som efterfrågas i blanketten.

Ja, men inte för alla ersättningar.

EU-förordningarna innebär att man ska vara försäkrad i det land där man arbetar, så du är bara försäkrad i Sverige för de ersättningar som inte ingår i EU-förordningarna, det vill säga underhållsstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

Om du till exempel blir sjuk och behöver sjukpenning ska du kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i det land där du arbetar.

Ja, men du bara för de ersättningar som ingår i EU-förordningarna, med undantag för underhållstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

Om du tillfälligt slutar arbeta i Sverige, till exempel om du är tjänstledig från ditt arbete, så är du inte längre försäkrad i Sverige. Men om du redan från den första dagen utan arbete får en ersättning som grundas på arbete så fortsätter du att vara försäkrad.

Ring till vårt kundcenter på  0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.