Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkrad i Sverige

Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. Vissa ersättningar kan du få om du bor i Sverige och andra om du arbetar här.

När du ansöker om ersättning från Försäkringskassan gör vi alltid en bedömning av om du är försäkrad i Sverige innan vi betalar ut ersättningen till dig. Det innebär att du som bor eller arbetar i ett annat land kan behöva komplettera med uppgifter om din bosättning och arbete innan din ansökan om ersättning kan behandlas. Samma sak gäller om du tidigare har bott eller arbetat i ett annat land.

Bedömningen av om du är försäkrad i Sverige styrs av socialförsäkringsbalken och internationella avtal och förordningar. Avtalen och förordningarna har till syfte att avgöra vilket lands socialförsäkringslagstiftning som ska gälla i en viss situation, så att enbart ett lands lagstiftning blir tillämplig.

 • Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.
 • Om du har flyttat till eller från Sverige, eller om du arbetar eller nyligen har arbetat, utomlands, så kan du vara försäkrad för vissa ersättningar från Försäkringskassan men inte för alla.

Här hittar du de lagar och regler som vi använder för att bedöma om du är försäkrad i Sverige.

Lag och rätt

 

För att ha rätt till följande ersättningar från Försäkringskassan ska du bo i Sverige:

 • adoptionsbidrag om du adopterar ett barn som inte bor i Sverige eller är svensk
 • medborgare
 • aktivitetsersättning och sjukersättning i form av garantiersättning
 • assistansersättning
 • barnbidrag och förlängt barnbidrag
 • bilstöd
 • bostadsbidrag
 • bostadstillägg
 • ersättning enligt gränssjukvårdsförordningen
 • föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå
 • handikappersättning
 • omvårdnadsbidrag
 • merkostnadsersättning
 • rehabilitering, bidrag till arbetshjälpmedel, särskilt bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall
 • sjukpenning i särskilda fall och boendetillägg
 • statligt tandvårdsstöd
 • underhållsstöd.

Du har rätt till de här ersättningarna om du anses bosatt i Sverige enligt de lagar och regler som styr socialförsäkringen i Sverige. För att avgöra om du bor i Sverige väger Försäkringskassan bland annat in hur du bor, från vilket land du får din inkomst, hur länge du ska vara i Sverige och hur ofta du besöker andra länder. Det har också betydelse var dina familjemedlemmar bor. Om du

 • bor i Sverige men arbetar i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz kan du oftast inte vara omfattad av svensk socialförsäkringslagstiftning, eftersom du inte kan omfattas av lagstiftningen i två länder samtidigt
 • bor i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz men arbetar i Sverige så kan du vara omfattad av svensk socialförsäkringslagstiftning
 • flyttar utomlands eller är utomlands i längre perioder kan det påverka om du är omfattad av svensk socialförsäkringslagstiftning.

Information om vad som gäller för dig som bor eller arbetar utomlands finns på våra sidor om att flytta, resa, arbeta, studera eller få vård utomlands och i Sverige.

Resa, arbeta, flytta, studera eller få vård utomlands

Flytta till, arbeta, studera eller nyanländ i Sverige

 

För att ha rätt till följande ersättningar från Försäkringskassan ska du arbeta eller ha arbetat i Sverige:

 • arbetsskadeersättning
 • föräldrapenning på sjukpenningnivå och grundnivå
 • graviditetspenning
 • inkomstrelaterad aktivitetsersättning och sjukersättning
 • närståendepenning
 • rehabilitering, rehabiliteringsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel
 • sjukpenning
 • ersättning för vab.

Du har rätt till de här ersättningarna om du anses arbeta i Sverige enligt de lagar och regler som styr socialförsäkringen. För att du ska anses arbeta ska du vara eller ha varit anställd, egenföretagare eller uppdragstagare här. Men om du också arbetar i ett annat land kan det påverka vilka ersättningar du har rätt till. Vissa ersättningar från Försäkringskassan kan du bara få om du går miste om arbetsinkomst.

 • Om du bor i Sverige är du fortsatt försäkrad för arbetsbaserad ersättning i minst tre månader efter att du har slutat arbeta här. Under den tiden kan du ha fortsatt rätt till ersättningar från Försäkringskassan. Detsamma gäller om du flyttar till ett land utanför EU/EES eller Schweiz.
 • Om du bor i eller flyttar till ett annat land inom EU/EES eller Schweiz ska du oftast tillhöra det andra landets socialförsäkringslagstiftning när du slutar arbeta i Sverige. Du är då inte längre försäkrad i Sverige och kan inte få arbetsbaserad ersättning från Försäkringskassan. Men om du redan har en ersättning som baseras på arbete, kan du i vissa fall fortsätta få den och även beviljas andra ersättningar.
 • Om du börjar arbeta i ett annat land kan du oftast inte längre vara försäkrad i Sverige för arbetsbaserad ersättning.

Information om vad som gäller för dig som bor eller arbetar utomlands finns på våra sidor om att flytta, resa, arbeta, studera eller få vård utomlands och i Sverige.

Resa, arbeta, flytta, studera eller få vård utomlands

Flytta till, arbeta, studera eller nyanländ i Sverige

Det här kan du få som försäkrad

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att ha kontakt med oss och att ansöka om ersättning. Därför har vi e-tjänster, beräkningsverktyg och guider på vår webbplats. Där kan du också läsa om vilka ersättningar du kan ha rätt till i olika livssituationer.

Det finns många sätt att kontakta oss. Du kan till exempel ställa frågor till oss i sociala medier eller få personligt stöd av en handläggare på flera språk – via telefon, chatt eller i ett bokat möte. Du kan också få hjälp om du besöker ett servicekontor.

Kontakta Försäkringskassan

När du ansöker om en ersättning ska du alltid lämna korrekta uppgifter. Du måste också uppdatera uppgifterna under tiden som ersättningen betalas ut. Om du inte gör det kan din ersättning bli försenad, men du kan också bli skyldig att betala tillbaka.

Om du lämnar korrekta uppgifter till oss kan vi se till att du får den ersättning du har rätt till. Hör av dig om du har några frågor – tillsammans ser vi till att det blir rätt.

Kontroller – en del av vårt jobb

Om vi upptäcker att något saknas i din ansökan så ber vi dig skicka in kompletterande uppgifter. Vi ringer eller skickar brev. Om du har en digital brevlåda får du brevet samma dag – i mobilen, datorn eller läsplattan.

Skaffa en digital brevlåda

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Vi måste utreda om du är försäkrad i Sverige när du ansöker om ersättning från Försäkringskassan. Om du inte är försäkrad kan du inte få ersättning. Din försäkring påverkas om du bor eller arbetar i ett annat land än Sverige.

 • Nej, det är inte medborgarskapet som avgör om du ska vara försäkrad i Sverige, utan var du bor eller arbetar.

  Om du har arbetat i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz kan du vara fortsatt omfattad av det landets socialförsäkringslagstiftning. Du kan inte omfattas av två länders lagstiftning samtidigt och därför behöver vi ibland få information från det andra landet om dig. Om du omfattas av ett annat lands lagstiftning kan du bara vara försäkrad i Sverige för underhållsstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

 • Nej, du behöver inte ha ett personnummer. Personer som är eller har varit folkbokförda i Sverige har ett personnummer men folkbokföring är inte ett krav för att vara försäkrad i Sverige. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende effektivt behöver du däremot ha ett samordningsnummer om du inte har ett personnummer.

  Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige.

  Om du varken har personnummer eller samordningsnummer när du skickar in dina handlingar kan ditt ärende ta längre tid för oss att handlägga.

 • Om du inte har ett personnummer och ska ansöka om en ersättning från Försäkringskassan så kan vi hjälpa dig att få ett samordningsnummer från Skatteverket.

  Då behöver du kunna styrka din identitet. Det gör du vid ett möte med en handläggare på Försäkringskassan. Oftast sker dessa möten på ett Servicekontor. På mötet behöver du visa upp ditt pass, nationellt identitetskort eller liknande identitetshandling där följande uppgifter framgår:

  • namn
  • födelsetid
  • födelseort och land
  • medborgarskap.
 • I Sverige

  Sverige är socialförsäkringsnumret ditt personnummer. Om du inte har ett personnummer är det i stället ditt samordningsnummer.

  Utomlands

  Olika länder har olika system för hur man identifierar sig. Det är ofta ett socialförsäkringsnummer, eller ett nationellt id-nummer. Om du inte vet vad du har för nummer i det land där du tidigare bott eller arbetat, så ska du kontakta Försäkringskassans motsvarighet i det landet.

  När vi utreder om du är försäkrad i Sverige behöver vi ibland kontakta myndigheten i det land där du tidigare bott eller arbetat. Då behöver vi ditt socialförsäkringsnummer för att säkerställa att vi får information om rätt person.

 • Ja, men inte för alla ersättningar.

  EU-förordningarna innebär att du ska omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land där du arbetar. Om du arbetar i annat land inom EU, men bor i Sverige så är du bara försäkrad i Sverige för de ersättningar som inte ingår i EU-förordningarna, det vill säga underhållsstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

  Om du till exempel blir sjuk och behöver sjukpenning ska du kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i det land där du arbetar.

  Du har däremot rätt till hälso- och sjukvård i Sverige om du är folkbokförd här.

 • Ja, men bara för de ersättningar som ingår i EU-förordningarna, vilket är de flesta ersättningar med undantag för underhållstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

  Om du tillfälligt slutar arbeta i Sverige, till exempel om du är tjänstledig från ditt arbete, så omfattas du inte längre av svensk socialförsäkringslagstiftning och är därmed inte heller försäkrad i Sverige för alla ersättningar. Men om du redan från den första dagen utan arbete får en ersättning från Sverige som grundas på arbete så fortsätter du att vara försäkrad.

  Kontakta oss om du vill veta vad som gäller för dig.

 • När någon ansöker om en ersättning eller ett intyg från Försäkringskassan bedömer vi om hen ska vara försäkrad. Den bedömningen registrerar vi för att effektivt kunna administrera socialförsäkringen.

  De uppgifter vi har om dig kan i vissa fall vara inaktuella. Därför är det särskilt viktigt när du redan får ersättning att du alltid meddelar oss om du till exempel flyttar till eller börjar arbeta i ett annat land. Annars riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

  Du kan läsa mer om vilka uppgifter vi registrerar om dig på sidan Behandling av personuppgifter.

  Behandling av personuppgifter

Relaterade länkar

Försäkringskassans ersättningar

Bra att veta

Vad som gäller om du ska:

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad