Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – det här gäller

2 april 2020

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset. Här samlar vi all aktuell information.

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du ansöka om sjukpenning.

Smittbärarpenning och reseersättning för dig som är anställd

Smittbärarpenning och reseersättning för dig som är arbetssökande

Smittbärarpenning och reseersättning för dig med aktiebolag

Smittbärarpenning för dig med enskild firma

Reseersättning för dig som är studerande

 

Regeringen har tagit beslut om en rad olika åtgärder med anledning av coronaviruset. När formella beslut är fattade kommer vi att uppdatera informationen. Här kan du läsa om vad de olika besluten innebär.

Karens

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.

Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.

Från och med den 7 april kommer det att finnas en e-tjänst på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar.

Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Du ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag.

Läkarintyg

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Det gäller alla ärenden som handläggs från och med den 27 mars. Vi kommer inte kräva in läkarintyg för de första 21 dagarna om det saknas i ansökan.

Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Sjuklön

Regeringen har beslutat att arbetsgivare får ersättning av staten för sjuklönekostnaden för april och maj. Arbetsgivaren rapporterar in sina sjuklönekostnader i samband med arbetsgivardeklarationen. Ersättningen sker i form av kreditering på skattekontot.

Frågor och svar karensavdrag, karensdag, läkarintyg och sjuklön

När regeringen har tagit ett beslut kommer vi att uppdatera frågor och svar med hur förändringarna påverkar den som blir sjuk, arbetsgivare, egenföretagare och partners.

För dig som är anställd eller arbetssökande

För dig som är arbetsgivare eller har eget företag

För dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Arbetsförmedlingen)

Här kan du se när regeringen fattar beslut

Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset (riksdagen.se)

 

Kan jag få ersättning för vab?

Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn.

Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. En konkret misstanke kan till exempel vara att en läkare eller en sjuksköterska har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Du kan inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra.

I dagsläget kan du inte få ersättning om förskolan eller skolan är stängd och ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Det pågår ett arbete inom regeringen för att se hur en sådan ersättning skulle kunna se ut. Ingenting är beslutat ännu. Så fort vi får mer information kommer vi att informera om det.

Vad gäller nu när jag ansöker?

Du behöver inte längre skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Det gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta.

Det gäller även om du redan har skickat in en ansökan och väntar på ett beslut, eller
om du har varit hemma och ännu inte har ansökt om ersättning.

Du behöver inte heller skicka in något läkarintyg när barnets ordinarie vårdare, till exempel en dagbarnvårdare, är sjuk i mer än sju dagar.

Kom ihåg att du måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Särskilda regler gäller för dig som ska vabba i följande situationer

  • Om ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år och inte har ett förhandsbeslut
  • Om ditt barn är allvarligt sjukt

Ansök om vab

Frågor och svar om vab med anledning av coronaviruset

Frågor och svar om vab

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

 

Om du har blivit uppsagd är det viktigt att du tänker på att skydda din SGI. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst och är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år.

Många ersättningar som du kan få från Försäkringskassan, till exempel sjukpenning eller ersättning för vab, är baserad på din SGI.

Din tidigare SGI är skyddad i tre månader från sista dagen du arbetade. Därefter kan den fortfarande vara skyddad om du gör något av det här:

  • anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast första dagen du blev arbetslös
  • börjar studera på en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN
  • är sjukskriven och får sjukpenning
  • är föräldraledig och får föräldrapenning

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa vad du behöver göra om du blir arbetslös.

När du blir arbetslös (arbetsformedlingen.se)

Regeringen har föreslagit att kompletterande bestämmelser ska införas för stöd vid korttidsarbete. När riksdagen och regeringen har tagit beslut om det här kan arbetsgivare ansöka om att få statligt stöd vid korttidsarbete om de drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Om korttidsarbete införs på din arbetsplats samtidigt som din arbetsgivare får statligt stöd enligt lagen om korttidsarbete, behåller du den SGI som du hade rätt till innan du gick ner i arbetstid. Det kallas SGI-skydd.

Om din arbetsgivare inför korttidsarbete men inte får statligt stöd enligt lagen om korttidsarbete omfattas din SGI inte av skydd om du tvingas gå ner i arbetstid. Då fastställs din SGI utifrån din aktuella inkomst om du inte befinner dig i en annan situation som ger SGI-skydd.

Det är viktigt att du kontaktar din arbetsgivare för att få redan vad som gäller i ditt fall.

I SGI-guiden finns mer information om SGI-skydd.

Starta SGI-guiden

Frågor och svar om ersättning från Försäkringskassan vid permittering

Jag har blivit permitterad. Hur påverkar det mitt bostadsbidrag?

Har du blivit permitterad från ditt arbete kan du göra en ändringsanmälan för ditt bostadsbidrag digitalt. Där uppskattar du din nya årsinkomst. Är ni två som har bostadsbidrag tillsammans ska ni skicka in en ändringsanmälan i pappersform till Försäkringskassans inläsningscentral. Om det är kortare tid än tre månader kvar på ditt bostadsbidrag kan du lämna in en ny ansökan istället för ändring.

Anmäl ändrad uppgifter

Om du inte kan använda Mina sidor

5098 Anmäl ändrade uppgifter – för dig med bostadsbidrag

Jag är permitterad och arbetar 50 procent men får 90 procent av min tidigare lön. Hur ska jag fylla i min vab-ansökan?

I ansökan, via webben eller i appen, uppger du i ”tid du vabbat” de timmar du faktiskt behövt avstå från arbete. När det gäller tiden ”du skulle ha arbetat” uppger du din ordinarie arbetstid det vill säga den arbetstid du hade innan du blev korttidspermitterad.

Jag har blivit permitterad från mitt arbete. Jag kommer att arbeta ungefär 40 procent, kan jag vara föräldraledig den del av dagen jag inte arbetar?

Ja, du kan vara föräldraledig den del av dagen som du avstår från arbete för att vårda ditt barn.

 

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen och kravet på läkarintyg för dig som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen. Beslutet om karensdag gäller retroaktivt från den 11 mars och beslutet om läkarintyg gäller retroaktivt från den 13 mars.

Det betyder att du som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ansöker om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning precis som vanligt, och ska fortsatt markera eventuell frånvaro. Har du varit sjuk någon gång under perioden 11-31 mars kommer du att få ersättning för din karensdag i utbetalningen månaden efter. Du behöver inte särskilt ansöka om karensdagen.

Det är viktigt att du fortsatt sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen.

 

Från det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.

Kan ersättningsperioden inom högkostnadsskyddet för tandvård förlängas med anledning av coronaviruset?

Nej, det är inte möjligt att förlänga ersättningsperioder. Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd.  

Ersättningsinformation

Tandvårdsstöd

 

Stängda gränser kan innebära att du inte kan ta dig till ditt arbete i ett eller flera länder inom EU/EES eller Schweiz. Det är Försäkringskassans bedömning att beslut om vilket land du ska vara socialförsäkrad i inte kommer att ändras. En förutsättning är att du behåller din nuvarande anställning.

Du som har ett intyg A1 behöver därför inte kontakta Försäkringskassan om dina arbetsförhållanden i övrigt är oförändrade. Det gäller även om du nu på grund av rådande omständigheter arbetar i annat land än vad som anges på intyget.

Du som blivit uppsagd från ett arbete som innebar arbete i andra länder bör kontakta Försäkringskassan så att vi kan avgöra vilket land du ska vara försäkrad i. Det ska du göra för att inte gå miste om förmåner eller riskera att bli återbetalningsskyldig. Det gäller även om uppsägningen beror på rådande omständigheter.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad i den här frågan genom att följa informationen på Försäkringskassans webbplats.

Arbeta utomlands

Försäkrad i Sverige