Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ledighet i samband med barns födelse eller adoption (10-dagar)

En medarbetare som har blivit förälder, men inte varit gravid, har rätt att vara ledig i samband med att barn föds eller adopteras. Det är Försäkringskassan som betalar ersättning för 10-dagar till medarbetaren. Du som arbetsgivare betalar ingenting.

Vem har rätt till ledighet?

Det är i första hand den förälder som inte varit gravid som har rätt till de tio dagarna. Om föräldern som varit gravid är ensamstående kan en annan person få de tio dagarna istället.

När ett barn som är yngre än 10 år adopteras, har adoptivföräldrarna rätt till fem dagar var med ersättning, om de inte kommer överens om en annan fördelning.

Hur länge kan medarbetaren vara ledig?

Medarbetaren kan ta ut ersättning för 25, 50 eller 75 procent av sin vanliga arbetstid. Hen kan alltså ta ut 20 halva dagar istället för 10 hela. Det går även att ta ut 1/8-dels dagar, som motsvarar 12,5 procent av normalarbetstiden.

När en medarbetares barn föds

10-dagarna måste tas ut innan det har gått 60 dagar sedan hemkomsten efter förlossningen.

När en medarbetare adopterar barn

10-dagarna måste tas ut innan det har gått 60 dagar sedan medarbetaren fick barnet i sin vård.

När får medarbetaren ta ut dagarna?

Om medarbetaren får barn

10-dagarna måste tas ut innan det har gått 60 dagar sedan hemkomsten efter förlossningen.

Om medarbetaren adopterar

10-dagarna måste tas ut innan det har gått 60 dagar sedan medarbetaren fick barnet i sin vård.

Vem ska göra vad?

Det är medarbetaren som anmäler till Försäkringskassan att hen tänker vara ledig. Medarbetaren ska även berätta för dig som arbetsgivare att hen kommer att vara ledig från arbetet.

Medarbetaren ska:

  • Berätta för dig att hen tänker vara ledig.
  • Ansöka om 10-dagar efter ledigheten.

Arbetsgivaren ska:

  •  Lämna svar på inkomstförfrågan om Försäkringskassan ber om det.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Ja, om medarbetaren får flera barn samtidigt får hen ytterligare tio dagar för varje barn. Det betyder till exempel att 20 dagar betalas ut vid tvillingfödsel. Detsamma gäller vid adoption.

Om du inte besvarar vår inkomstförfrågan får medarbetaren ingen ersättning för 10-dagarna. Det beror på att Försäkringskassan inte kan handlägga ärendet utan de inkomstuppgifter som du ska skicka in. Från att vi får in en komplett ansökan, tar det högst 30 dagar innan medarbetaren får sina pengar.