Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Ersättning för höga sjuklönekostnader är ett ekonomiskt stöd för alla arbetsgivare i Sverige som har anställda med hög sjukfrånvaro. På grund av coronapandemin har det under 2020 och 2021 funnits tillfälliga regler för ersättning för sjuklönekostnader. Det finns därför inte helårsstatistik för de senaste två åren.

Antal arbetsgivare som fått ersättning, 2015-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Sen ersättning för höga sjuklönekostnader infördes år 2015 har antalet arbetsgivare som fått ersättning ökat något. Statistik för helåret 2020 och 2021 saknas för tillfället.

Relaterade länkar

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Kontakt

När publiceras statistiken?