Resa utomlands

Text Resa utomlands Actions
Loading...

Här kan du beställa EU-kort och läsa vad som gäller om du tillfälligt vistas utomlands och behöver söka sjukvård eller tandvård.

Om du ska resa inom EU/EES eller Schweiz

Beställ ett EU-kort innan du ska resa inom EU/EES eller Schweiz. Beställ kortet i
god tid, det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan du får det. Barn ska ha ett eget EU-
kort. Kortet skickas till den adress du eller barnet är folkbokförd på.

Beställ EU-kort

Vad ger EU-kortet?

EU-kortet ger dig rätt till nödvändig sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz. Kortet är gratis. EU-kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som

  • inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige
  • du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk och tandvården som de som bor i landet. Därför betalar du själv patientavgiften.

EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring.

Inom Norden finns det ett speciellt avtal som i vissa fall täcker extra utgifter för hemresor.

Om du blir akut sjuk

Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU-kort till hands, kan du eller din vårdgivare kontakta oss på telefonnummer +46 771-524 524 eller kundcenter@forsakringskassan.se för att få ett provisoriskt intyg. Du eller din vårdgivare måste uppge ditt svenska personnummer.

Ansök om ersättning i efterhand

Du kan också välja att betala hela vården själv och ansöka om ersättning från oss efteråt. Du ansöker om ersättning i efterhand på Mina sidor.

Du ska också skicka in kvitton och medicinska underlag till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Behöver jag ett EU-kort när jag reser inom Norden?

Nej, om du ska resa inom Norden behöver du inget EU-kort. För att få nödvändig
vård räcker det med att visa upp en ID-handling och uppge din bostadsadress i
Sverige.  

Om du ska resa utanför EU/EES och Schweiz

Utanför EU/EES och Schweiz gäller inte EU-kortet. För dig som ska resa till
länder utanför EU/EES och Schweiz är det därför viktigt att du har en privat
försäkring. Ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring och om du behöver en
extra reseförsäkring.

Men det finns några länder utanför EU/EES och Schweiz som Sverige har avtal med.

Algeriet

Du som är svensk eller algerisk medborgare, bor i Sverige och är på tillfälligt
besök i Algeriet har rätt till akut sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet.
Du måste kunna visa upp ett svenskt pass och ett intyg om rätt till vårdförmåner
i Algeriet. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Om du redan har betalat för vården och vill ha ersättning i efterhand ska du
kontakta: Caisse Nationale des Assurances Sociale des Travailleurs Salariés
Rooute des Deux Bassins – Ben Aknoun BP 218 EL BIAR 16030 ALGER ALGERIET

Australien

Du som bor i Sverige och är tillfälligt i Australien har rätt till omedelbar
nödvändig sjukvård. Innan du får sjukvård ska du informera vårdgivaren om att du
vill ha sjukvård under Medicare som är den statligt subventionerade vården i
Australien. Du måste visa upp ett svenskt pass eller ett intyg om rätt till
sjukvård i Australien. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på
0771-524 524. Du betalar hela vårdkostnaden själv och kontaktar sedan Medicare
för att få ersättning i efterhand:

Medicare Eligibility Section, MDP 106 Australian Government Department of Health
and Ageing, GPO Box 9848 Canberra ACT 2601 AUSTRALIEN

Medicare (humanservices.gov.au) öppnas i nytt fönster

Québec

Du som arbetar eller studerar kortare tid än ett år i Québec har rätt till vård
inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste ha ett arbets- eller
studietillstånd i Québec och ett intyg om rätt till vårdförmåner i Québec.
Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Israel

Du som är på tillfälligt besök i Israel har rätt till förlossningsvård. Du
behöver ett intyg om rätt till förlossningsvård i Israel. Beställ intyget innan
du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Jersey, Guernsey och Isle of Man

Du som bor i Sverige och är på besök på Jersey, Guernsey eller Isle of Man har
rätt till akut sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste visa upp
ett svenskt pass eller ett intyg om rätt till vårdförmåner. Beställ intyget innan
du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Turkiet

Det finns en konvention mellan Sverige och Turkiet som kan ge rätt till planerad vård. Konventionen gäller inte nödvändig vård, vilket innebär att du inte kan få ersättning i efterhand för vårdkostnader.

 

Vad gör jag om jag behöver men inte har ett EU-kort?

Då kan du ringa till oss på +46 771 524 524 eller mejla till kundcenter. Om du har rätt till ett provisoriskt intyg faxar vi det till vårdgivaren.

kundcenter@forsakringskassan.se

Vanliga frågor

EU-kortet gäller i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Nordirland, Schweiz, Tyskland, Tjeckien, Ungern och Österrike. Du behöver inte kortet inom Norden.

EU-kortet gäller i tre år.

Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige. Det är alltid läkare eller annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Bedömningen beror på vilken sjukdom du har och hur länge du ska stanna i landet.

Ja, om det inte påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt. 

Om du ska resa inom EU/EES så behöver du normalt sett inte göra någonting men om du ska resa till Schweiz, Turkiet eller ett annat land utanför EU ska du ansöka om att behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ansök innan du reser genom att logga in på Mina sidor eller använd blanketten.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blanketten 

Inom Norden finns ett speciellt avtal som i vissa fall täcker extra kostnader för hemresor. I övriga länder behöver du en privat försäkring för att få ersättning för hemresan. Ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring och om du behöver en extra reseförsäkring.

Ja, du kan få ett särskilt pensionärsintyg från Försäkringskassan. Det gör att du kan köpa läkemedel till ett reducerat pris i samband med nödvändig vård. Beställ intyget från Försäkringskassan genom att ringa 0771-524 524 eller mejla kundcenter@forsakringskassan.se.

När Försäkringskassan prövar en ansökan enligt de svenska reglerna kontaktar vi ditt hemlandsting för att ta reda på om vården skulle ha bekostats av de allmänna och vad motsvarande vård skulle ha kostat i Sverige.

När Försäkringskassan prövar din ansökan enligt vårdlandets regler skickar vi en förfrågan till försäkringsorganet i vårdlandet. Detta för att ta reda på om du har fått vård av en vårdgivare som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet och om du har betalat mer än gällande patientavgift. Vi kan fatta ett beslut först när vi har fått in den information från landstinget eller vårdlandet som vi behöver.

När Försäkringskassan prövar enligt de svenska reglerna kan du inte få mer än vad vården skulle ha kostat i Sverige eller vad du betalat för vården. När du väljer att Försäkringskassan prövar din ansökan enligt vårdlandets regler är det deras regler som gäller.

Om du har fått vård i Schweiz kan din ansökan bara prövas enligt Schweiz regler. Anledningen är att Schweiz inte är medlem i EES.

Ja, du kan få ersättning för läkemedel om läkemedlet har ordinerats genom förskrivning på recept och är godkänt för försäljning i Sverige.

Du kan bara få ersättning för läkemedelskostnader som omfattas av de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan bara få ersättning om du köpt läkemedel för minst 1 100 kronor under ett år. Om du vill att kostnaderna ska ingå i högkostnadsskyddet behöver du lämna samtycke på ansökningsblanketten. För att Försäkringskassan ska kunna beräkna din ersättning för läkemedel ska du skicka in ett registerutdrag från Apoteket.

Mer information om hur du begär ut ett registerutdrag hittar du på eHälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) öppnas i nytt fönster.

banner_bild_teckenspråk Actions
Loading...
Teckenspråk