Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Planerad vård utomlands Actions
Loading...

Planerad vård utomlands

Teckenspråk Planerad vård utomlands Actions
Loading...

Planerad vård utomlands

14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ansöker om planerad vård utomlands.

 
Text Planerad vård utomlands Actions
Loading...

Planerad vård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Vilka alternativ finns för planerad vård utomlands?

Du som vill söka planerad vård utomlands kan välja mellan att ansöka

 • om ett förhandstillstånd (S2) för att få ett intyg att ta med dig
 • om ett förhandsbesked och sedan ansöka om ersättning i efterhand
 • om ersättning i efterhand, utan att ha ett förhandstillstånd eller ett förhandsbesked.

Kom ihåg att ansöka i god tid innan du vill ha vården om du vill ha ett förhandsbesked.

Vad är ett förhandstillstånd (S2)

Förhandstillståndet är ett intyg du tar med dig som gör att du bara betalar den patientavgift som gäller i vårdlandet.

Kan jag få ett förhandstillstånd?

Du kan få ett förhandstillstånd om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.
 • vårdgivaren är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i vårdlandet, och accepterar förhandstillståndet för just den vård du önskar
 • väntetiden i Sverige inte är medicinskt försvarbar med hänsyn till ditt aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp
 • vården du planerar att få skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige

När du har fått vården kan du också ansöka om ersättning för

 • resa och logi
 • merkostnader för medföljande

Särskilda regler för Turkiet

Du kan få ett förhandstillstånd för planerad vård i Turkiet om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.
 • det rör sig om sådan vård som ges för din sjukdom eller ditt hälsotillstånd inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige
 • vården ges av en vårdgivare som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Turkiet, och accepterar förhandstillståndet för just den vård du önskar

Hur ansöker jag om förhandstillstånd?

Du ansöker om ett förhandstillstånd på Mina sidor.


 • en personlig behandlingsplan med uppgifter om vilken vård du ska få samt när och var vården ska ges
 • underlag som styrker att vårdgivaren accepterar intyg S2 för just den vård du önskar
 • journaler som visar vilken behandling som du har fått eller erbjudits i Sverige för dina besvär

Skicka dina underlag till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5421 Ansökan – Planerad vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz (62 kB)pdf öppnas i nytt fönster

När får jag mitt beslut och intyget?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader. Om du uppfyller villkoren får du tillsammans med beslutet ditt förhandstillstånd (S2) som du visar upp för vårdgivaren i det andra landet. Då behöver du bara betala den patientavgift som gäller i vårdlandet.

Kan jag få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande och patientavgift?

Ja, om du har beviljats ett förhandstillstånd kan du ansöka om ersättning i efterhand för utgifter som du haft för resa och logi. Du kan även ansöka om ersättning för resekostnader för medföljande.

Du ansöker på Mina sidor. Du ska också skicka in originalkvitton. Skicka dina kvitton till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.


Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du skicka in blanketten du får hemskickad tillsammans med ditt förhandstillstånd.

 

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett besked om hur mycket pengar du kan få för vården och när du kan få den. Du får beskedet innan du åker och när du fått vården ansöker du om ersättning.

Kan jag få ett förhandsbesked?

Du kan få ett förhandsbesked om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige (Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.)
 • vården som du planerar skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige
 • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal

Du kan inte få förhandsbesked om du åker till Turkiet eller Schweiz.

Vad kan jag få ersättning för när jag har ett förhandsbesked?

När du har ett förhandsbesked kan du få ersättning för både privat och offentlig vård i ett annat EU/EES-land.

Du kan aldrig få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige eller vad du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i ditt landsting är det du som betalar mellanskillnaden.

Kan jag få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift?

Nej, du kan inte få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift som du har haft i samband med ett beviljat förhandsbesked.

Hur ansöker jag om förhandsbesked?

Du ansöker om ett förhandsbesked på Mina sidor.

Sen ska du också skicka in:

 • en personlig behandlingsplan där det framgår när och var vården ska ges och namn på den medicinskt ansvariga vårdgivaren
 • journaler som visar vilken behandling som du har fått eller erbjudits i Sverige för dina besvär

Skicka dina underlag till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5421 Ansökan - Planerad vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz (62,1 kB) pdf öppnas i nytt fönster

När får jag mitt beslut?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader.

Hur ansöker jag om ersättning för mina vårdkostnader?

När du har fått den planerade vården ansöker du om ersättningen på Mina sidor. 

Du ska också skicka in:

 • originalkvitton eller slutfakturor
 • medicinska underlag i form av journaler, operationsrapporter och dylikt

Skicka dina dokument till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5422 Ansökan – Planerad vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz (65,6 kB) pdf öppnas i nytt fönster  

Du kan också skicka in en obetald faktura till oss men du ansvarar för att den blir betald i tid och du får själv betala eventuella påminnelseavgifter.

 

Vad är ersättning i efterhand?

Du kan få ersättning i efterhand även om du inte hade ett förhandstillstånd eller ett förhandsbesked när du fick vården.

Kan jag få ersättning i efterhand?

Ja, du kan få ersättning i efterhand om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.
 • vården du har fått skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige
 • vården har getts av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.
 • du har betalat mer än den patientavgift som gäller i vårdlandet.

Du kan inte få ersättning i efterhand för kostnader i samband med planerad vård i Turkiet eller Schweiz.

Vad kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för

 • hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • läkemedel
 • hjälpmedel
 • medicinska förbrukningsvaror
 • övriga vårdprodukter

Du kan få ersättning för både privat och offentlig vård i ett annat EES-land.

Hur mycket ersättning får jag?

Du kan aldrig få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige, eller vad du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i ditt landsting betalar du mellanskillnaden.

Hur ansöker jag om ersättning i efterhand?

Du ansöker om ersättning efterhand på Mina sidor.


Sen ska du också skicka du in papperskopior av

 • originalkvitton eller slutfakturor
 • medicinska underlag i form av journaler, operationsrapporter och dylikt
 • journaler som visar vilken behandling som du har fått eller erbjudits i Sverige för dina besvär

Skicka dina underlag till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5422 Ansökan i efterhand – Planerad vård i ett annat EES-land (65,6)pdf öppnas i nytt fönster

När får jag mitt beslut?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader

 

Vanliga frågor

Ett förhandstillstånd är ett intyg som gör att du bara behöver betala den patientavgift som gäller i vårdlandet.

Ett förhandsbesked är ett löfte om ersättning som du kan få i efterhand.

Du kan ansöka inom tio år från det datum då du betalade eller skulle ha betalat vårdkostnaden. Den här regeln började gälla den 1 januari 2011. Det innebär att du inte kan ansöka om ersättning för vårdkostnader som du betalade eller skulle ha betalat före det datumet.

relaterade_lankar_mallobjekt Actions
Loading...

Relaterade länkar

Mer information om vård utomlands

European union (europea.eu) öppnas i nytt fönster