Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

13 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ska arbeta inom EU/EES eller i Schweiz.

 

Här kan du läsa vad som gäller för dig som börjar arbeta i ett land inom EU/EES eller i Schweiz.

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar utomlands?

Ja, du ska anmäla till Försäkringskassan innan du börjar arbeta i ett annat land. Du anmäler på Mina sidor.

Du som ska flytta utomlands ska även kontakta Skatteverket.

Om du ska vara utsänd från Sverige eller arbeta i flera länder ska du anmäla det på den här blanketten.

6220 Begär intyg A1/E101 eller konventionsintyg

Det är viktigt att både barn och vuxna i familjen anmäler när de flyttar från Sverige, och att alla vuxna i familjen anmäler om de börjar arbeta i ett annat land än tidigare.

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara försäkrad i Sverige eller i ett annat land.  Att vara försäkrad i Sverige innebär dels att du kan få ersättning från Försäkringskassan, dels att du eller din arbetsgivare ska betala sociala avgifter i Sverige.

Du är oftast försäkrad i det land där du arbetar. Du kan inte vara försäkrad i Sverige och ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz samtidigt. Vilken ersättning du kan få och vilka sociala avgifter du eller din arbetsgivare ska betala varierar mellan länderna. Ta därför reda på vad som gäller i det land där du är försäkrad.

Försäkrad i Sverige

Du som är utsänd av en arbetsgivare i Sverige för att arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz är oftast försäkrad i Sverige. Det innebär att du kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk.

När räknas jag som utsänd?

Du räknas som utsänd om allt det här stämmer in på dig:

  • Du utför arbete för din arbetsgivares räkning i ett annat land i högst två år, och din arbetsgivare fortsätter att bedriva verksamhet i Sverige under den tiden.
  • Du ersätter inte någon annan utsänd person på arbetsplatsen i det andra landet.
  • Du har varit försäkrad i Sverige i minst en månad före utsändningen.

Om du är anställd inom offentlig sektor i Sverige, finns det ingen tidsgräns för hur länge du kan vara utsänd och vara försäkrad i Sverige.

Om vi kommer fram till att du är försäkrad i Sverige skickar vi intyg A1 till dig. Du visar intyget i det land där du arbetar, så att de vet att du kan få ersättning från Försäkringskassan och att din arbetsgivare betalar sociala avgifter i Sverige.

 

Du som är egenföretagare ska oftast vara försäkrad i det land där du bedriver din verksamhet. Om vi kommer fram till att du är försäkrad i Sverige skickar vi intyg A1 till dig. Du visar intyget för det land där du arbetar, så att de vet att du kan få ersättning från Försäkringskassan och betalar sociala avgifter i Sverige.

Om du bedriver verksamhet i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz ska du även kontakta myndigheten i det landet för att ta reda på vad som gäller för dig.

 

Även du som pendlar mellan olika länder i norden ska anmäla till Försäkringskassan innan du börjar arbeta utomlands. Kontakta myndigheten i det land där du arbetar för att ta reda på vad som gäller för dig.

Myndigheter i de andra nordiska länderna

Danmark         
Udbetaling Danmark

Norge         
NAV

Finland         
Folkpensionsanstalten     

Island         
Tryggingastofnun öppnas i nytt fönster

Webbsidor om att arbeta i ett annat nordiskt land och bo i Sverige

Det finns tre informationstjänster som vänder sig till dig som är eller funderar på att bli gränspendlare i Danmark, Norge eller Finland.

Øresunddirekt (Sverige-Danmark)

Øresunddirekt (oresunddirekt.se)

Grensetjänsten (Sverige-Norge)

Grensetjänsten (grensetjansten.com)

Nordkalottens Gränstjänst (Sverige, Finland och Norge)

Gränstjänst (granstjanst.se)

 

Vanliga frågor

Om du arbetar på distans räknas det som arbete i det land där du är när du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel arbetar en del av din dag hemifrån, men din ordinarie arbetsplats är i ett annat land, så anses du arbeta i två länder.

När det land där du arbetar har godkänt intyget har du rätt till den vård som ingår i landets allmänna vårdsystem. Ta reda på vad som gäller i det land som du arbetar i

Du betalar själv den patientavgift som finns i landet. Ta reda på vad som gäller i det land som du arbetar i, eftersom patientavgiften och hur mycket vård som ingår kan skilja sig mycket från det svenska systemet.

Har du familjemedlemmar som flyttar med dig och inte arbetar kan de också ha rätt till vårdförmåner både i Sverige och i det land som du arbetar.

Om Försäkringskassan anser att du fortfarande bor i Sverige har du bara rätt till vård som inte kan vänta tills du kommer hem. För att få sådan vård visar du upp ditt svenska EU-kort.

Du skaffar ditt EU-kort från det land där du är anställd.

När ditt intyg slutat gälla kan du ansöka om ett nytt. Det gör du på Mina sidor.

Ja, de kan ha rätt till barnbidrag. När föräldrarna bor eller arbetar i var sitt land behöver utbetalningen av barnbidrag samordnas mellan länderna. Delar av bostadsbidraget är EU-familjeförmåner och kommer därför att samordnas med Danmark. Det kan påverka storleken på bostadsbidraget som du får från Sverige. Kontakta oss på 010-115 10 20 för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

EU-familjeförmåner

Det tar lång tid eftersom vi behöver kontakta myndigheten i det andra landet för att ta reda på vad som gäller i din situation. 

Om du arbetar på ett havsgående fartyg räknas det som att du arbetar i det land vars flagg fartyget för. Det innebär att du är försäkrad och kan få ersättning från det landet.

Om du bor i det land där din arbetsgivare har sin verksamhet är du i stället försäkrad och kan få ersättning från det land där du bor, även om fartyget för ett annat lands flagg.

Det spelar ingen roll om du arbetar som anställd eller som egenföretagare ombord på fartyget.

Om du arbetar på flygplan är du försäkrad och kan få ersättning från det land där  din stationeringsort finns. Om du är stationerad i Sverige ska du ansöka om intyg A1 från Försäkringskassan som visar vilket land du är försäkrad i. Du ansöker på den här blanketten.

6220 Begär intyg A1/E101 eller konventionsintyg

Ja, det finns möjlighet att göra undantag från reglerna genom att Försäkringskassan träffar en överenskommelse med den utländska myndigheten. Du ansöker om undantag, så kallad dispens, hos myndigheten i det land som du vill vara försäkrad i.

Vill du vara försäkrad i Sverige ska du kontakta Försäkringskassan.

När du är sjuk ska du alltid kontakta Försäkringskassans motsvarighet i det land du arbetar i. Det är landet du arbetar i som beslutar om du har rätt till sjukpenning och betalar ut ersättning. Om du behöver arbetslivsinriktad rehabilitering kontaktar landet du arbetar i Försäkringskassan i Sverige. Då får du en handläggare på Försäkringskassan som tar kontakt med dig.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Ja, du har rätt till vård i det land där du arbetar om du har fått ett intyg om hälso- och sjukvård från Försäkringskassan och det andra landet har godkänt intyget. Intyget kallas E 106. Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor ansöker du på blankett:

5435 Ansök om S1, E106, E109, E121 och intyg om rätt till vård i Sverige

Ja, när du har fått ett intyg om rätt till vård från Försäkringskassan och det land där du arbetar har godkänt intyget har du rätt till sjukvård, tandvård och läkemedel som ingår i det allmänna vårdsystemet i Sverige. Intyget kallas E 106. Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor ansöker du på blankett.

5435 Ansök om S1, E106, E109, E121 och intyg om rätt till vård i Sverige

Ja, men först behöver vi utreda i vilket land du och barnets andra förälder är försäkrade. Om ni är försäkrade i var sitt land kan ni ha rätt till föräldrapenning från båda länderna. Den förälder som vårdar barnet ska i första hand ansöka om föräldrapenning från det land där föräldern och barnet bor men det kan även finnas möjlighet att få föräldrapenning från Sverige. Ring oss på 0771-254 254 om du vill veta vad som gäller för din familj