Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz Actions
Loading...

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

Teckenspråk Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz Actions
Loading...

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

13 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ska arbeta inom EU/EES eller i Schweiz.

 
Text Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz Actions
Loading...

Här kan du läsa vad som gäller för dig som flyttar till ett land inom EU/EES eller till Schweiz för att arbeta.

Anmäl till Försäkringskassan

Om du börjar arbeta i ett EU/EES-land eller Schweiz ska du anmäla det till Försäkringskassan så att du får rätt ersättning och slipper bli återbetalningsskyldig. 

Kontakta Skatteverket

Om du planerar att bosätta dig i det andra landet skall du även kontakta Skatteverket.

Du som är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har vanligen rätt till samma ersättningar från Försäkringskassan som när du bor i Sverige. Det gäller till exempel sjukpenning, VAB och barnbidrag.

Hur länge kan jag arbeta utomlands och vara försäkrad i Sverige?

För dig som är offentligt anställd finns det ingen tidsgräns för hur länge du kan vara försäkrad i Sverige. 

Du som har en privat arbetsgivare kan vara försäkrad i Sverige i högst två år. 

Du som arbetar tillfällig utomlands ska tillsammans med din arbetsgivare anmäla det till Försäkringskassan, helst innan arbetet påbörjas. Det ska ni göra för att vi ska kunna ta ställning till om du uppfyller villkoren för att fortsätta vara försäkrad i Sverige. Anmälan gör ni på blankett.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (172 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Har jag rätt till vård i landet som jag arbetar i?

Ja, du har rätt till vård i det land som du arbetar i om du har fått ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård och det land som du arbetar i har godkänt intyget. Intyget kallas intyg E106. Du ansöker på blankett.

5435 Ansökan om EU-kort, intyg E106, E109, E121, S1 eller Intyg om rätt till vård i Sverige, om du bor utanför Sverige (105 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Har jag rätt till vård och tandvård i Sverige?

Ja. När ditt intyg om registrering för hälso- och sjukvård börjar gälla har du rätt till den sjukvård, den tandvård och de läkemedel som ingår i det allmänna vårdsystemet i Sverige. Du får ett intyg från Försäkringskassan som du ska visa för vårdgivaren.

 

Du som är egenföretagare och arbetar tillfälligt i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz behöver anmäla att du ska arbeta utomlands. Det ska du göra för att vi ska kunna ta ställning till om du uppfyller villkoren för att fortsätta vara försäkrad i Sverige. Du ansöker på blankett.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (172kB)pdf öppnas i nytt fönster

Har jag rätt till vård i det land som jag arbetar i?

Ja, du har rätt till vård i det land som du arbetar i om du har fått ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård och det land som du arbetar i har godkänt intyget. Intyget kallas intyg E106. Du ansöker på blankett.

5435 Ansökan om EU-kort, intyg E106, E109, E121, S1 eller Intyg om rätt till vård i Sverige, om du bor utanför Sverige (105 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Har jag rätt till vård och tandvård i Sverige?

Ja. När ditt intyg om registrering för hälso- och sjukvård börjar gälla har du rätt till den sjukvård, den tandvård och de läkemedel som ingår i det allmänna vårdsystemet i Sverige. Du får ett intyg från Försäkringskassan som du ska visa för vårdgivaren.

 

Du som arbetar i ett nordiskt land men bor i Sverige har rätt till den sjukvård, den tandvård och de läkemedel som ingår i det allmänna vårdsystemet i Sverige. Om du behöver vård här ska du visa upp "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige". Du ansöker på Mina sidor.      

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5434 Ansökan om att registrera intyg E106, E109, E121, S1 eller Intyg om rätt till vård i Sverige om du bor i Sverige. (93 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Bra webbsidor med mer information

Det finns tre informationstjänster som vänder sig till dig som är eller funderar på att bli gränspendlare i Danmark, Norge eller Finland.

Öresunddirekt (Sverige-Danmark)

Öresund direkt (oresunddirekt.se) öppnas i nytt fönster

Grensetjänsten (Sverige-Norge)

Gränstjänsten (grensetjansten.com) öppnas i nytt fönster

Nordkalottens Gränstjänst (Sverige, Finland och Norge)

Rajaneuvonta (rajaneuvonta.net) öppnas i nytt fönster

 

Ja. Du har rätt till vård i det land som du arbetar i om du har fått ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård och det land som du arbetar i har godkänt intyget. Intyget kallas intyg E106. Du anmäler till Försäkringskassan att du vill ha intyget på samma blankett som du anmäler att du arbetar utomlands.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (172 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Det anmäler du på blankett.

Du anmäler till Försäkringskassan att du vill ha intyget på samma blankett som du anmäler att du arbetar utomlands.

 

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (172kB)pdf öppnas i nytt fönster

om "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige" genom att skicka ett brev till 

Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

I brevet ska du ange ditt svenska personnummer eller samordningsnummer och när ifrån du vill att intyget ska gälla. Bifoga kopior av ditt anställningsavtal och din senaste löneutbetalning.

Vanliga frågor

När ditt intyg om registrering för hälso- och sjukvård blivit giltigt har du rätt till den vård som ingår i landets allmänna vårdsystem. Ta reda på vad som gäller i det land som du arbetar i.

Du betalar själv den patientavgift som finns i landet. Ta reda på vad som gäller i det land som du arbetar i, eftersom patientavgiften och hur mycket vård som ingår kan skilja sig mycket från det svenska systemet.

Har du familjemedlemmar som flyttar med dig och inte arbetar kan de också ha rätt till vårdförmåner både i Sverige och i det land som du arbetar.

Om Försäkringskassan anser att du fortfarande är bosatt i Sverige har du bara rätt till nödvändig vård i det land som du arbetar i. För att få nödvändig vård visar du upp ditt svenska EU-kort.

Du skaffar ditt EU-kort från det land som du är anställd i.

När ditt intyg slutat gälla kan du ansöka om ett nytt. Det gör du genom att skicka in på blanketten

5434 Ansökan om att registrera intyg E106, E109, E121, S1 eller Intyg om rätt till vård i Sverige om du bor i Sverige.pdf öppnas i nytt fönster
Har du samma arbetsgivare, behöver du inte skicka in anställningsbeviset igen.

När ditt intyg slutat gälla kan du ansöka om ett nytt. Har du samma arbetsgivare, behöver du inte skicka in anställningsbeviset igen.

Ja, din familj kan få barnbidrag från Sverige. Kontakta kundcenter eftersom vi behöver veta mer om din familjesituation för att kunna berätta vad som gäller för er.

Ja, om du arbetar i Sverige och är vårdnadshavare för barn i ett annat medlemsland kan du ha rätt till barnbidrag från Sverige. Om båda föräldrarna arbetar i var sitt land har de rätt till barnbidrag från båda länderna. I första hand ska det land där barnet bor betala barnbidrag för barnet. Kontakta kundcenter för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

Det tar lång tid eftersom vi behöver kontakta myndigheten i det andra landet för att ta reda på vad som gäller i din situation.

Försäkringskassan behöver

  • socialförsäkringsnummer för dig och din familj i det andra landet
  • adressuppgifter i det andra medlemslandet
  • en födelseattest om barnet inte har svenskt personnummer
  • uppgifter om din sysselsättning i Sverige. Det kan till exempel vara ett anställningsavtal och en aktuell lönespecifikation.

 

Kontakta CSN.

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden kommer ditt bekräftelsebrev att skickas till din digitala brevlåda istället för hem till dig med papperspost.

Om Mina meddelanden

Om du ska arbeta som au pair i Frankrike eller något annat EU/EES-land eller Schweiz och reser via en au pair- förmedlare, ska du kontakta dem. De kan svara på vad som du ska göra för att kunna få sjukvård i det land där du är au pair. Tänk på att fråga vad som gäller om du åker på semester till Sverige, eller något annat land under tiden som du är au pair.

Om du åker som au pair på egen hand ska du kontakta oss så hjälper vi dig.