Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

6 minuter

[Beskrivande text]

 

Här kan du läsa vad som gäller för dig som arbetar i flera olika länder inom EU/EES eller i Schweiz.

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar utomlands?

Ja, om du bor i Sverige och arbetar i minst två olika EU/EES-länder eller i Schweiz, ska du anmäla det till Försäkringskassan. Det gör du genom att ansöka om intyg A1. Då hjälper vi dig så att du får rätt ersättning och slipper bli återbetalningsskyldig.

Du anmäler på den här blanketten.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg Om du bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och arbetar i minst två olika EU/EES-länder eller Schweiz ska du i stället anmäla det till den myndighet som motsvarar Försäkringskassan i det land där du bor. Då kommer den myndigheten att utreda var du ska vara försäkrad.

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara försäkrad i Sverige eller i ett annat land.  Att vara försäkrad i Sverige innebär dels att du kan få ersättning från Försäkringskassan, dels att du eller din arbetsgivare ska betala sociala avgifter i Sverige.

Försäkrad i Sverige

Om vi kommer fram till att du är försäkrad i Sverige skickar vi intyg A1 till dig. Du visar intyget för det land där du arbetar, så att de vet att du kan få ersättning från Försäkringskassan och betalar sociala avgifter i Sverige.

Om vi kommer fram till att du ska vara försäkrad i annat land kontaktar vi motsvarigheten till Försäkringskassan i det andra landet. Då kommer du få ditt intyg A1 därifrån och det ska du visa upp i Sverige.

Du är oftast försäkrad i det land där du arbetar. Du kan inte vara försäkrad i Sverige och ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz samtidigt. Vilken ersättning du kan få och vilka sociala avgifter du eller din arbetsgivare ska betala varierar mellan länderna. Ta därför reda på vad som gäller i det land där du är försäkrad.

Din anställningsform kan påverka var du är försäkrad

Nedan kan du läsa var du är försäkrad när du arbetar i olika länder, utifrån den anställning som du har.

Du är försäkrad i det land där du bor om du arbetar i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och arbetar minst 25 procent i det land där du bor.

Du är försäkrad i det land där din arbetsgivare har sitt säte om du arbetar mindre än 25 procent i det land där du bor.

 

Om du är offentligt anställd i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, och bara har en arbetsgivare, är du försäkrad i det land där din arbetsgivare finns.

Om du är offentligt anställd i ett land och arbetar för en privat arbetsgivare i ett annat land, är du försäkrad i det land där din offentliga arbetsgivare finns.

 

Du är försäkrad i det land där du bor om du arbetar i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och arbetar minst 25 procent i det land där du bor.

Du är försäkrad i det land där din verksamhet har sitt huvudsakliga intresse, om du arbetar mindre än 25 procent i det land där du bor.

Om du har ett eget aktiebolag räknas du som anställd.

 

Om du är anställd i ett land och egenföretagare i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz, är du försäkrad i det land där du är anställd.

 

Vanliga frågor

Först behöver vi utreda i vilket land du och barnets andra vårdnadshavare är försäkrade. Om ni är försäkrade i var sitt land har ni rätt till barnbidrag från båda länderna. I första hand ska det land där barnet bor betala barnbidrag för barnet.

Ring oss på 0771-254 254 om du vill veta vad som gäller för din familj.

Först behöver vi utreda i vilket land du och barnets andra vårdnadshavare är försäkrade. Om ni är försäkrade i var sitt land har ni rätt till barnbidrag från båda länderna. I första hand ska det land där barnet bor betala barnbidrag för barnet.

Ring oss på 0771-254 254 om du vill veta vad som gäller för din familj.

Det tar lång tid eftersom vi behöver kontakta myndigheten i det andra landet för att ta reda på vad som gäller i din situation.

Försäkringskassan behöver

  • socialförsäkringsnummer för dig och din familj i det andra landet
  • adressuppgifter i det andra medlemslandet
  • en födelseattest om barnet inte har svenskt personnummer
  • uppgifter om din sysselsättning i Sverige. Det kan till exempel vara ett anställningsavtal och en aktuell lönespecifikation.

Kontakta CSN.

Om du arbetar på distans räknas det som arbete i det land där du är när du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel arbetar en del av din dag hemifrån, men din ordinarie arbetsplats är i ett annat land, så anses du arbeta i två länder.

Du är försäkrad i det land där du bor om du

  • kör genom flera länder inom EU/EES eller Schweiz
  • arbetar minst 25 procent i det land där du bor.

Du är försäkrad i det land där din arbetsgivare har sitt säte om du arbetar mindre än 25 procent i det land där du bor.

Det är antalet lastningar och lossningar i respektive land som bestämmer hur mycket du arbetar i det land där du bor.

Om du arbetar på flygplan är du försäkrad och kan få ersättning från det land där din stationeringsort finns. Om du är stationerad i Sverige ska du ansöka om intyg A1 från Försäkringskassan som visar vilket land du är försäkrad i. Du ansöker på den här blanketten.

6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg

Ja, det finns möjlighet att göra undantag från reglerna genom att Försäkringskassan träffar en överenskommelse med den utländska myndigheten. Du ansöker om undantag, så kallad dispens, hos myndigheten i det land som du vill vara försäkrad i.

Vill du vara försäkrad i Sverige ska du kontakta Försäkringskassan.

Relaterade länkar

Aktuellt