Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vård av barn (vab)

Vård av barn (VAB)

25 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vård av barn (VAB).

 

Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Kan jag få ersättning för vab?

Du kan få ersättning för vab

 • från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre eller yngre, till exempel om barnet omfattas av LSS. Läs om detta i Vanliga frågor.
 • om du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att du ska ta hand om ett sjukt barn.
 • om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri
 • om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk.
 •  om du deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.
 • om du är försäkrad i Sverige. Det är du oftast om du bor eller arbetar här.
 • om barnet bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.

Du kan få ersättning för vab för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern.

Det kan till exempel gälla om du behöver följa med barnet på läkarbesök eller om ett annars friskt barn blir sjukt och inte klarar sig själv.

För att få ersättning för vab för ett barn som fyllt 12 år men inte 16 år behöver du ett läkarutlåtande från första dagen du är hemma.

Om du ansöker om vab för att ha följt med på ett läkarbesök räcker det att läkaren skriver på ditt läkarkvitto, eller i ett intyg om sjukvård att det var nödvändigt att du följde med ditt barn.

Om ditt barn har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och grundsjukdomen förvärras eller om hen blir akut sjukt i en annan sjukdom kan du få ersättning för vab om ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år.

Om ditt barn behöver särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan Försäkringskassan besluta om att du kan vabba på samma sätt som för ett barn som ännu inte fyllt 12 år. Det kallas för ett förhandsbeslut. Om du har ett förhandsbeslut behöver du ett intyg från den åttonde sjukdomsdagen.

För att ansöka om ett förhandsbeslut behöver du be ditt barns läkare om ett utlåtande för förhandsbeslut.

Tänk på att om du får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag kan du inte få ersättning för vab om vårdbidraget eller omvårdnadsbidraget täcker samma behov av tillsyn och vård.

 

Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år kan få ersättning för ett obegränsat antal dagar.

Du kan få ersättning om:

 • det finns en påtaglig fara för barnets liv eller
 • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

När barnet är allvarligt sjukt har båda föräldrarna rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar.

Om ditt barn är allvarligt sjukt ska läkaren skriva ett utlåtande. Det ska innehålla en diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling.

 

Hur mycket pengar får jag?

I Kassakollen kan du se hur mycket pengar du kan få när du vabbar. Ersättningen för vab är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du får.

Kassakollen

Hur många dagar kan jag vabba?

Du kan få ersättning för vab i max 120 dagar per år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk.

Om ni är flera som vabbar för barnet kan ni dela på vabbdagarna.

Hur ansöker jag om ersättning för vab?

1. Ansök om vab

När barnet är friskt och du är tillbaka på jobbet, eller börjar söka jobb igen, ska du ansöka om ersättning för de dagar du vabbat. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Om barnet är sjukt i mer än en vecka

Från och med den åttonde sjukdomsdagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för vab, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i sjukdomsperioden.

Skicka intyget till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Meddela Arbetsförmedlingen om du tar hand om ett sjukt barn och inte kan delta i ditt program. När du ansöker om ersättning fyller du i att du var frånvarande för tillfällig vård av barn de dagarna. Du får ersättning för dagar som du har vårdat ett sjukt barn.

Om du inte kan logga in på Mina sidor ansöker du på blankett:            

7114 Ansökan om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

 

2. Utbetalning

Ansöker du senast den 10:e kommer pengarna den 25:e samma månad.
Ansöker du efter den 10:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver fler uppgifter från dig kan det påverka utbetalningsdatumet. Vi kontaktar dig i sådana fall. Oftast handlar det om att vi saknar läkarintyg för barn som varit sjuka i mer än en vecka eller läkarutlåtande om ditt barn är allvarligt sjuk. Det kan också vara så att vi behöver fler uppgifter från läkaren.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.  
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 21 december 2018.
 

3. Håll koll med vab-kalendern

På Mina sidor finns vab-kalendern där du kan se när och hur mycket du, den andra föräldern eller andra närstående till barnet har vabbat.

Du kan:

 • dela kalender med den andra föräldern eller andra närstående som har vabbat för barnet och se hur ni har fördelat vabbdagarna mellan er.
 • hålla koll på vems tur det är att vara hemma nästa gång barnet blir sjukt.
 • se alla dagar som du ansökt om eller fått utbetalt för i år och förra året.
 • välja om du vill titta på ett eller flera barn.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

När barnet är friskt ansöker ni båda två om ersättning för de dagar ni varit hemma. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Tips! På översiktssidan på Mina sidor finns vab-kalendern. I den kan ni se hur många dagar ni båda har vabbat.

Nej. Båda föräldrarna kan inte få ersättning för samma barn och tid.

Ja. Du kan vabba 75 procent, 50 procent, 25 procent och 12,5 procent av en dag.

Nej, men du kan ta ut föräldrapenning.

Nej, du kan inte få ersättning för vab för samma tid som du får a-kassa. Däremot kan du få ersättning för vab om du avstår från a-kassa den dagen du är hemma och vårdar sjukt barn.

Ja, du kan få ersättning för vab om du har ett eget företag.

Ja och nej. Du kan byta dina semesterdagar mot ersättning för vab. Men bara om ni semestrar i Sverige eller i ett annat EU-land och om din arbetsgivare godkänner det. Arbetsgivaren ska också ändra din semester till vab.

Ja. Beroende på vem som ska vabba sker ansökan på olika sätt.

Om någon av nedanstående personer vabbar:

 • Den som bor tillsammans med någon av föräldrarna
 • Familjehemsförälder (tidigare kallad fosterförälder)
 • Blivande adoptivföräldrar
 • Någon annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.

Gör så här:

 1. Den som har vabbat ansöker om pengarna på Mina sidor när barnet är friskt igen. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Om någon annan än ovanstående personer vabbar, till exempel en släkting, granne eller en vän:

Gör så här:

 1. Första gången personen ska vabba måste hen ringa kundcenter på 0771-524 524. Då registrerar vi ett samband mellan barnet och den personen. Därefter skickar vi hem en ansökningsblankett med posten.
 2. Nästa gång personen ska vabba går det bra att själv beställa hem blanketten. Det går tyvärr inte att ansöka på Mina sidor om man inte är förälder till barnet. Det beror på att både föräldern och den som har vabbat måste skriva under blanketten. Kom ihåg att man måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen man var hemma med barnet.

Tänk på att du bara kan överlåta rätten till vab om du själv skulle ha kunnat vabba. Det betyder att en annan person inte kan få ersättning för vab om du som är förälder inte arbetar, utan till exempel studerar.

Beställ blankett för vab

Om du har ensam vårdnad och barnet är yngre än 3 år kan en vän eller en släkting ta hand om barnet i stället för dig. Det kallas för utvidgad tillfällig föräldrapenning. Vännen eller släktingen måste gå miste om inkomst för att kunna få ersättningen. Ring kundcenter på 0771-524 524 så skickar vi hem en blankett till den som ska vårda barnet.

Du behöver inte själv räkna ut detta. Det räknas ut automatiskt när du ansöker om vab på Mina sidor eller i appen.

Hur långt i efterhand du kan ansöka och få pengar beror på när barnet var sjukt.

Om barnet var sjukt innan 1 januari 2019

Om du gjorde en anmälan

Då kan du ansöka om dagar som är upp till 10 år tillbaka i tiden.

Om du inte gjorde en anmälan

Då kan du ansöka om dagar för i år och två år bakåt.

Om barnet var sjukt efter 1 januari 2019

Då kan du bara ansöka om vab högst 90 dagar tillbaka från den dag som ansökan kommer in till Försäkringskassan.

Nej, du kan inte ansöka via vår e-tjänst. Men du kan beställa hem en ansökningsblankett. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Beställ blankett för vab

Ja, du har rätt att byta ut din föräldrapenning mot ersättning för vab, men bara om barnet är inlagt på sjukhus.

Båda föräldrarna kan få ersättning för vab samtidigt för barnet som är inlagt på sjukhus.

Du kan inte vabba för barn under 8 månader om den förälder som är hemma med barnet blir så sjuk att han eller hon inte kan ta hand om barnet. Däremot kan du då istället ta ut vanlig föräldrapenning.

Det finns vissa tillfällen när du kan vabba för barn under 8 månader. Det gäller om

 • barnet ligger på sjukhus
 • barnet har en stadigvarande plats i barnomsorg och du behöver stanna hemma från ditt arbete för att vårda barnet.

När det gäller ersättning för vab gäller samma regler som för alla barn till och med att barnet fyller 18 år.

Om ditt barn har fyllt 16 år men inte 21 år kan du dessutom få ersättning för vab om

 • barnets grundsjukdom förvärras
 • barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom.

Du kan däremot inte få ersättning för vab om

 • du redan får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för det behovet av tillsyn och vård
 • barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad.

Du kan också få ersättning för kontaktdagar till och med dagen före barnet fyller 16. Du kan ta kontaktdagar om du till exempel ska delta i en föräldrautbildning, besöka barnets förskola eller skola eller medverka i någon aktivitet som anordnas av förskolan eller skolan.

Här kan du läsa mer om kontaktdagar

Om ditt barn har fyllt 21 år och går i särskolans gymnasium, eller är svårt rörelsehindrat och går i en särskild gymnasieskola kan du få ersättning för vab ända till slutet av vårterminen det år då barnet fyller 23 år.

Om ditt barn har fyllt 18 år och du saknar ett förhandsbeslut behöver du ansöka om ersättning för vab på blankett.

Beställ blankett för vab

Nej. Generellt kan den andra föräldern inte vabba om en förälder är hemma och är föräldraledig för annat barn. Om det finns särskilda skäl som gör att båda måste vara hemma får den andra föräldern ange det på ansökan om ersättning för vab. Då gör Försäkringskassan en bedömning i det enskilda fallet. 

Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land

Du och den andra föräldern får tillsammans 120 dagar per barn och år.


Onödigt att ångra sig

Nästan alla äldre män ångrar att de jobbat så mycket och att de inte tillbringat mer tid med sina barn.

Det som är bra delar man lika på