Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vård av barn VAB

Vård av barn (VAB)

27 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vård av barn (VAB).

 

Vård av barn (VAB) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Kan jag få ersättning för VAB?

Du kan få ersättning för VAB

 • från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre, yngre eller omfattas av LSS. Läs om detta i Vanliga frågor.
 • om du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att du ska ta hand om ett sjukt barn. Du kan också få ersättning om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri eller om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk.
 • om du är försäkrad i Sverige. Det är du oftast om du bor eller arbetar här.
 • om barnet bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz. 

Hur mycket pengar får jag?

I Kassakollen kan du se hur mycket pengar du kan få när du vabbar. Ersättningen för VAB är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du får.

Kassakollen

Hur många dagar kan jag vabba?

Du kan få ersättning för VAB i max 120 dagar per år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk.

Om ni är flera som vabbar för barnet kan ni dela på vabbdagarna.

Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som är 18 år eller yngre kan få ersättning för ett obegränsat antal dagar.

Du kan få ersättning om:

 • det finns en påtaglig fara för barnets liv eller
 • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

När barnet är allvarligt sjukt har båda föräldrarna rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar.

Om ditt barn är allvarligt sjukt ska läkaren skriva ett utlåtande. Det ska innehålla en diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling.

 

Hur ansöker jag om ersättning för VAB?

För att få ersättning för VAB ska du först anmäla att barnet är sjukt och sedan ansöka om pengarna när barnet är friskt igen.

1. Anmäl VAB

Anmäl VAB den första dagen du stannar hemma.

Glömde du anmäla första dagen?

Det gör inget, gör anmälan med dagens datum istället och tala om anledningen till det när du ansöker.

Loggar du in slipper du fylla i personnummer, men det går också bra att anmäla oinloggat.

Anmäl VAB

 

Meddela Arbetsförmedlingen om du tar hand om ett sjukt barn och inte kan delta i ditt program. När du ansöker om ersättning fyller du i att du var frånvarande för tillfällig vård av barn de dagarna. Du får ersättning för dagar som du har vårdat ett sjukt barn.

Om du inte kan logga in på Mina sidor ansöker du på blankett:            

7114 Ansökan om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

 

2. Ansök om ersättning för VAB

När barnet är friskt och du är tillbaka på jobbet, eller börjar söka jobb igen, ska du ansöka om ersättning för de dagar du vabbat.

Om barnet är sjukt i mer än en vecka

Från och med den åttonde sjukdomsdagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för VAB, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i sjukdomsperioden. Skicka intyget till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

3. Utbetalning

Ansöker du senast den 15:e kommer pengarna den 25:e samma månad.
Ansöker du efter den 15:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver fler uppgifter från dig kan det påverka utbetalningsdatumet. Vi kontaktar dig i sådana fall. Oftast handlar det om att vi saknar läkarintyg för barn som varit sjuka i mer än en vecka eller läkarutlåtande om ditt barn är allvarligt sjuk. Det kan också vara så att vi behöver fler uppgifter från läkaren.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.  
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 21 december 2018.
 

4. Håll koll med VAB-kalendern

På Mina sidor finns VAB-kalendern där du kan se när och hur mycket du, den andra föräldern eller andra närstående till barnet har vabbat.

Du kan:

 • dela kalender med den andra föräldern eller andra närstående som har vabbat för barnet och se hur ni har fördelat vabbdagarna mellan er.
 • hålla koll på vems tur det är att vara hemma nästa gång barnet blir sjukt.
 • se alla dagar som du ansökt om eller fått utbetalt för i år och förra året.
 • välja om du vill titta på ett eller flera barn.

"Jag vabbade på tre minuter"

Läs Johans berättelse

Vanliga frågor

Ja. Gör varsin anmälan av VAB. Det gör du som vanligt den första dagen du stannar hemma. När barnet är friskt ansöker ni båda två om ersättning för de dagar ni varit hemma.

Tips! På översiktssidan på Mina sidor finns VAB-kalendern. I den kan ni se hur många dagar ni båda har vabbat.

Nej. Båda föräldrarna kan inte få ersättning för samma barn och tid.

Ja. Du kan vabba 75 procent, 50 procent, 25 procent och 12,5 procent av en dag.

Nej, men du kan ta ut föräldrapenning.

Nej, du kan inte få ersättning för VAB för samma tid som du får a-kassa. Däremot kan du få ersättning för VAB om du avstår från a-kassa den dagen du är hemma och vårdar sjukt barn.

Anmäl VAB till Försäkringskassan den första dagen du stannar hemma för att vabba.

Ja. Anmäl VAB till Försäkringskassan den första dagen du stannar hemma för att vabba.

Ja och nej. Du kan byta dina semesterdagar mot ersättning för VAB. Men bara om ni semestrar i Sverige eller i ett annat EU-land och om din arbetsgivare godkänner det. Arbetsgivaren ska också ändra din semester till VAB.

Ja. Beroende på vem som ska vabba sker anmälan och ansökan på olika sätt.

Om någon av nedanstående personer vabbar:

 • Den som bor tillsammans med en förälder
 • Familjehemsförälder (tidigare kallad fosterförälder)
 • Blivande adoptivföräldrar
 • Den som tidigare varit gift med, eller har eller har haft barn med föräldern
 • Någon annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.

Gör så här:

1. Anmäl - den som ska vabba gör en anmälan på webbplatsen eller i appen den första dagen hen stannar hemma.

Anmäl VAB

2. Ansök – den som har vabbat ansöker om pengarna på Mina sidor när barnet är friskt igen.

Om någon annan än ovanstående personer vabbar, till exempel en släkting, granne eller en vän

Gör så här:

1. Den som vabbar ska ringa kundcenter på 0771-524 524 första gången hen ska vabba. Då registreras ett samband mellan barnet och den personen.

2. Gör en anmälan här.

Anmäl VAB

3. Ansök på blanketten som kommer med posten. Det går tyvärr inte att ansöka på Mina sidor om man inte är förälder till barnet. Det beror på att både föräldern och den som har vabbat måste skriva under blanketten.

Nästa gång samma person vill vabba behöver inte hen ringa kundcenter. Då ska hen bara anmäla och ansöka.

Tänk på att du bara kan överlåta rätten till VAB om du själv skulle ha kunnat vabba. Det betyder att en annan person inte kan få ersättning för VAB om du som är förälder inte arbetar, utan till exempel studerar.

Ja. Men beroende på vem som vabbar sker anmälan och ansökan på olika sätt.

kan han eller hon anmäla och ansöka på samma sätt som föräldern kan.

dessa

,

de 

de vill

 Därefter kan han eller hon anmäla VAB som vanligt. När anmälan är gjord skickar vi en blankett som både föräldern och den som vårdar barnet ska skriva under och skicka in till Försäkringskassan.

kan han eller hon

utan att ringa till kundcenter

man

man

ha

t

Om du har ensam vårdnad och barnet är yngre än 3 år kan en vän eller en släkting ta hand om barnet i stället för dig. Det kallas för utvidgad tillfällig föräldrapenning. Vännen eller släktingen måste gå miste om inkomst för att kunna få ersättningen. Ring kundcenter på 0771-524 524 så skickar vi hem en blankett till den som ska vårda barnet.

Du behöver inte själv räkna ut detta. Det räknas ut automatiskt när du ansöker om VAB på Mina sidor eller i appen.

Ja. Hur långt i efterhand du kan ansöka och få pengar beror på om du gjorde en anmälan eller inte i samband med att barnet var sjukt.

Om du gjorde en anmälan

Då kan du ansöka om dagar som är upp till 10 år tillbaka i tiden.

Om du inte gjorde en anmälan

Då kan du ansöka om dagar för i år och två år bakåt.

Beroende på vem du är som vabbar sker anmälan och ansökan på olika sätt.

Om du är någon av nedanstående personer kan du anmäla och ansöka på samma sätt som föräldern kan.

 • Den som bor tillsammans med en förälder
 • Familjehemsförälder (tidigare kallad fosterförälder)
 • Blivande adoptivföräldrar
 • Den som tidigare varit gift med, eller har eller har haft barn med föräldern
 • Någon annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.

Om du till exempel är en släkting, granne eller en vän ska du ringa kundcenter på 0771-524 524 första gången du vill vabba. Då registreras ett samband mellan barnet och dig. Därefter kan du anmäla VAB som vanligt.

När anmälan är gjord skickar vi en blankett som både föräldern och du ska skriva under och skicka in till Försäkringskassan.

Nästa gång du vill vabba kan du anmäla på webbplatsen utan att ringa till kundcenter, men du måste fortfarande ansöka med en blankett. Du kan inte ladda ner blanketten här på webbplatsen. 

Svaret är helt enkelt, för att det står så i lagen. Vi vet att det upplevs som krångligt och ibland frustrerande men det är ett lagkrav att du ska anmäla att du vill ha ersättning för VAB innan du kan ansöka om att få pengar. Vi kan inte ändra på lagen men vi har skickat ett antikrångelförslag till regeringen om att vi vill ta bort kravet på anmälan.

Ja, du kan anmäla VAB på webben, i appen eller på telefon. Däremot kan du inte ansöka eftersom det kräver inloggning med personnummer. Vi skickar därför hem en ansökningsblankett till dig efter att du gjort din anmälan.

Ja, du har rätt att byta ut din föräldrapenning mot ersättning för VAB, men bara om barnet är inlagt på sjukhus.

Båda föräldrarna kan få ersättning för VAB samtidigt för barnet som är inlagt på sjukhus.

Du kan inte vabba för barn under 8 månader om den förälder som är hemma med barnet blir så sjuk att han eller hon inte kan ta hand om barnet. Däremot kan du då istället ta ut vanlig föräldrapenning.

Det finns vissa tillfällen när du kan vabba för barn under 8 månader. Det gäller om

 • barnet ligger på sjukhus
 • barnet har en stadigvarande plats i barnomsorg och du behöver stanna hemma från ditt arbete för att vårda barnet.

Du kan få ersättning för VAB för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern.

Till exempel om

 • du behöver följa med barnet på läkarbesök
 • ett annars friskt barn blir svårt sjukt och inte klarar sig själv
 • grundsjukdomen förvärras hos ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 • barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjukt i en annan sjukdom.

Har ditt barn en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan du kontakta oss så beslutar vi i förväg om du kan få ersättning för VAB.

Får du vårdbidrag kan du inte få ersättning för VAB för samma vård.

Behöver jag ett läkarintyg?

Om du vabbar för att vara med på ett läkarbesök så räcker det att läkaren skriver på ditt läkarkvitto att det var nödvändigt att du följde med.

Om du vabbar för att vara hemma med sjukt barn behöver du ett läkarutlåtande om barnets tillstånd.

Du måste ha ett läkarutlåtande från första dagen du är hemma.

När det gäller ersättning för VAB gäller samma regler som för alla barn till och med att barnet fyller 18 år.

Om ditt barn har fyllt 16 år men inte 21 år kan du dessutom få ersättning för VAB om

 • barnets grundsjukdom förvärras
 • barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom.

Du kan däremot inte få ersättning för VAB om

 • du redan får vårdbidrag för det behovet av tillsyn och vård
 • barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad.

Du kan också få ersättning för kontaktdagar till och med dagen före barnet fyller 16. Du kan ta kontaktdagar om du till exempel ska delta i en föräldrautbildning, besöka barnets förskola eller skola eller medverka i någon aktivitet som anordnas av förskolan eller skolan.

Här kan du läsa mer om kontaktdagar

Om ditt barn har fyllt 21 år och går i särskolans gymnasium, eller är svårt rörelsehindrat och går i en särskild gymnasieskola kan du få tillfällig föräldrapenning ända till slutet av vårterminen det år då barnet fyller 23 år.

Ring din vårdcentral och be om ett läkarintyg över telefon. Det behöver inte vara en läkare som skriver ut det. Det går lika bra med ett intyg från en sjuksköterska.

Nej. Generellt kan den andre föräldern inte vabba om en förälder är hemma och är föräldraledig för annat barn. Om det finns särskilda skäl som gör att båda måste vara hemma får den andre föräldern ange det på ansökan om ersättning för VAB. Då gör Försäkringskassan en bedömning i det enskilda fallet. 

Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land

Du och den andra föräldern får tillsammans 120 dagar per barn och år.


Föräldraledig? Det som är bra delar man på.

fifty-fifty.se