Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vård av barn (vab)

Vård av barn (VAB)

25 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vård av barn (VAB).

Delta i språkrådets undersökning om svenskt teckenspråk

Delta i språkrådets undersökning om myndighetens information på svenskt teckenspråk.

Undersökning om myndigheternas information på finska och på svenskt teckenspråk öppnas i nytt fönster

 

Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Du kan få ersättning för vab?

Du kan få ersättning för vab

 • från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre eller yngre, till exempel om barnet omfattas av LSS.
 • om du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att du ska ta hand om ett sjukt barn.
 • om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri
 • om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk.
 •  om du deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.
 • om du är försäkrad i Sverige. Det är du oftast om du bor eller arbetar här.
 • om barnet bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.

Det finns vissa tillfällen när du kan vabba för barn under 8 månader. Det gäller om:

 • barnet ligger på sjukhus
 • barnet har en stadigvarande plats i barnomsorg och du behöver stanna hemma från ditt arbete för att vårda barnet
 

Du kan få ersättning för vab för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern.

Det kan till exempel gälla om du behöver följa med barnet på läkarbesök eller om ett annars friskt barn blir sjukt och inte klarar sig själv.

För att få ersättning för vab för ett barn som fyllt 12 år men inte 16 år behöver du ett läkarutlåtande från första dagen du är hemma.

Om du ansöker om vab för att ha följt med på ett läkarbesök räcker det att läkaren skriver på ditt läkarkvitto, eller i ett intyg om sjukvård att det var nödvändigt att du följde med ditt barn.

Om ditt barn har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och grundsjukdomen förvärras eller om hen blir akut sjukt i en annan sjukdom kan du få ersättning för vab om ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år.

Om ditt barn behöver särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan Försäkringskassan besluta om att du kan vabba på samma sätt som för ett barn som ännu inte fyllt 12 år. Det kallas för ett förhandsbeslut. Om du har ett förhandsbeslut behöver du ett intyg från den åttonde sjukdomsdagen.

För att ansöka om ett förhandsbeslut behöver du be ditt barns läkare om ett utlåtande för förhandsbeslut.

Tänk på att om du får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag kan du inte få ersättning för vab om vårdbidraget eller omvårdnadsbidraget täcker samma behov av tillsyn och vård.

 

Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år kan få ersättning för ett obegränsat antal dagar.

Du kan få ersättning om:

 • det finns en påtaglig fara för barnets liv eller
 • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

När barnet är allvarligt sjukt har båda föräldrarna rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar.

Om ditt barn är allvarligt sjukt ska läkaren skriva ett utlåtande. Det ska innehålla en diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling.

 

Om du är föräldrar till ett barn som nyligen har varit allvarligt sjukt, och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan du få en förebyggande ersättning för vab om du behöver avstå från arbete. En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läkaren måste skriva ett läkarutlåtande där det framgår att barnet behöver skyddas.

För att ha rätt till den förebyggande ersättningen behöver du avstå från att arbeta och ditt barn ska ha varit allvarligt sjuk under 2020.

Förebyggande ersättning för vab kan betalas ut från och med den 1 juli 2020 och längst till och med den 31 december 2020. Barnet måste vara under 18 år.

Ett barn bedöms vara allvarligt sjuk när

 • Det finns en påtaglig fara för barnets liv, eller
 • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Ersättningen kan betalas ut till den förälder som behöver avstå från arbete och vårdar barnet. Alla barnets föräldrar kan ha rätt till ersättningen om de avstår från arbete för att skydda barnet från smitta och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Föräldern och barnet måste antingen vara folkbokförda på samma adress, eller så måste barnet bo lika mycket tid hos sina föräldrar. Ersättningen betalas ut i max 90 dagar per förälder.

 

Om ditt barn inte har fyllt 16 år ännu, gäller samma regler för ditt barn som för barn som inte omfattas av LSS.

Föräldrar till barn som omfattas av LSS kan få ersättning för kontaktdagar till och med dagen före barnet fyller 16 år. Du kan ta kontaktdagar om du till exempel ska delta i en föräldrautbildning, besöka barnets förskola eller skola eller medverka i någon aktivitet som anordnas av förskolan eller skolan.

Här kan du läsa mer om kontaktdagar:

Kontaktdagar om ditt barn har en funktionsnedsättning

Om ditt barn har fyllt 16 år men inte 18 år kan du få ersättning för vab om:

 • det finns en påtaglig fara för barnets liv eller
 • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling eller
 • barnets grundsjukdom förvärras eller
 • barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom.

Om ditt barn har fyllt 18 år men inte 21 år kan du få ersättning för vab om

 • barnets grundsjukdom förvärras eller om
 • barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom.

Oavsett hur gammal ditt barn är kan du inte få ersättning för vab om

 • du redan får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för det behovet av tillsyn och vård
 • barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad.

Om ditt barn har fyllt 21 år och går i särskolans gymnasium, eller är svårt rörelsehindrat och går i en särskild gymnasieskola kan du få ersättning för vab ända till slutet av vårterminen det år då barnet fyller 23 år.

Om ditt barn har fyllt 18 år och du saknar ett förhandsbeslut behöver du ansöka om ersättning för vab på blankett.

Beställ blankett för vab
 

Hur mycket pengar får jag?

I Kassakollen kan du se hur mycket pengar du kan få när du vabbar. Ersättningen för vab är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du får.

Kassakollen

Hur många dagar kan jag vabba?

Du kan få ersättning för vab i max 120 dagar per år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk.

Om ni är flera som vabbar för barnet kan ni dela på vabbdagarna.

Hur ansöker jag om ersättning för vab?

1. Ansök om vab

När barnet är friskt och du är tillbaka på jobbet, eller börjar söka jobb igen, ska du ansöka om ersättning för de dagar du vabbat. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Från och med den 19 mars 2020 och tills vidare behöver du inte längre skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Detta gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta. Du behöver inte heller skicka in något läkarintyg när ordinarie vårdare, till exempel en dagbarnvårdare, är sjuk i mer än sju dagar

Tänk på att du fortfarande behöver skicka in läkarutlåtande i följande situationer:

 • Om ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år och inte har ett förhandsbeslut
 • Om Försäkringskassan ska bedöma att ditt barn är allvarligt sjukt

Meddela Arbetsförmedlingen om du tar hand om ett sjukt barn och inte kan delta i ditt program. När du ansöker om ersättning fyller du i att du var frånvarande för tillfällig vård av barn de dagarna. Du får ersättning för dagar som du har vårdat ett sjukt barn.

Om du inte kan logga in på Mina sidor ansöker du på blankett:            

7114 Ansök om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

 

2. Utbetalning

Ansöker du senast den 10:e kommer pengarna den 25:e samma månad.
Ansöker du efter den 10:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid att handlägga ditt ärende. I så fall kontaktar vi dig.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

3. Håll koll med vab-kalendern

På Mina sidor finns vab-kalendern där du kan se när och hur mycket du, den andra föräldern eller andra närstående till barnet har vabbat.

Du kan:

 • dela kalender med den andra föräldern eller andra närstående som har vabbat för barnet och se hur ni har fördelat vabbdagarna mellan er.
 • hålla koll på vems tur det är att vara hemma nästa gång barnet blir sjukt.
 • se alla dagar som du ansökt om eller fått utbetalt för i år och förra året.
 • välja om du vill titta på ett eller flera barn.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas nytt fönster öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

När barnet är friskt ansöker ni båda två om ersättning för de dagar ni varit hemma. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Tips! På översiktssidan på Mina sidor finns vab-kalendern. I den kan ni se hur många dagar ni båda har vabbat.

Nej. Båda föräldrarna kan inte få ersättning för samma barn och tid.

Ja. Du kan vabba 75 procent, 50 procent, 25 procent och 12,5 procent av en dag.

Nej, men du kan ta ut föräldrapenning.

Nej, du kan inte få ersättning för vab för samma tid som du får a-kassa. Däremot kan du få ersättning för vab om du avstår från a-kassa den dagen du är hemma och vårdar sjukt barn.

Ja, du kan få ersättning för vab om du har ett eget företag.

Ja, du kan byta dina semesterdagar mot ersättning för vab. Men bara om ni semestrar i Sverige eller i ett annat EU-land. Du måste kontakta din arbetsgivare så snart som möjligt och ändra din semester till vab.

Ja, men beroende på vem som ska vabba sker ansökan på olika sätt.

Om någon av nedanstående personer vabbar:

 • den som bor tillsammans med någon av föräldrarna
 • familjehemsförälder
 • blivande adoptivföräldrar
 • någon annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.

Gör så här:

 1. Första gången personen ska vabba måste hen ringa till oss på 0771-524 524. Då registrerar vi ett samband mellan barnet och den personen.
 2. Den som har vabbat ansöker om pengarna på Mina sidor när barnet är friskt igen.

Om någon annan än ovanstående personer vabbar, till exempel en släkting, granne eller en vän

Gör så här:

 1. Första gången en person ska vabba måste hen ringa till oss på 0771-524 524. Då registrerar vi ett samband mellan barnet och den personen. Därefter skickar vi hem en ansökningsblankett med posten.
 2. Både föräldern och den som har vabbat måste skriva under blanketten. Därför går det tyvärr inte att ansöka på Mina sidor.
 3. Nästa gång personen ska vabba beställer hen en ny ansökningsblankett från oss.

Tänk på att du bara kan överlåta rätten till vab om du själv skulle ha kunnat vabba. Det betyder att en annan person inte kan få ersättning för vab om du som är förälder inte arbetar, utan till exempel studerar.

Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen man var hemma med barnet.

Beställ blankett för vab

Om du har ensam vårdnad och barnet är yngre än 3 år kan en vän eller en släkting ta hand om barnet i stället för dig. Det kallas för utvidgad tillfällig föräldrapenning. Vännen eller släktingen måste gå miste om inkomst för att kunna få ersättningen. Ring kundcenter på 0771-524 524 så skickar vi hem en blankett till den som ska vårda barnet.

Du behöver inte själv räkna ut detta. Det räknas ut automatiskt när du ansöker om vab på Mina sidor eller i appen.

Hur långt i efterhand du kan ansöka och få pengar beror på när barnet var sjukt.

Om barnet var sjukt efter 1 januari 2019

Då kan du ansöka om vab högst 90 dagar tillbaka från den dag som ansökan kommer in till Försäkringskassan.

Om barnet var sjukt innan 1 januari 2019

Då kan du bara ansöka om vab för dagar från och med 1 januari 2018.

Nej, du kan inte ansöka via vår e-tjänst. Men du kan beställa hem en ansökningsblankett. Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Beställ blankett för vab

Ja, du har rätt att byta ut din föräldrapenning mot ersättning för vab, men bara om barnet är inlagt på sjukhus.

Båda föräldrarna kan få ersättning för vab samtidigt för barnet som är inlagt på sjukhus.

Nej. Generellt kan den andra föräldern inte vabba om en förälder är hemma och är föräldraledig för annat barn. Om det finns särskilda skäl som gör att båda måste vara hemma får den andra föräldern ange det på ansökan om ersättning för vab. Då gör Försäkringskassan en bedömning i det enskilda fallet. 

Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land

Du och den andra föräldern får tillsammans 120 dagar per barn och år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk.


Du kan få vab för ditt barn enligt de vanliga reglerna som gäller för barnet men med vissa undantag.

Du kan inte få ersättning för vab för samma behov av tillsyn eller vård som du får omvårdnadsbidrag för.