Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Graviditets­penning

Graviditetspenning

12 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller om du ska ansöka om graviditetspenning.

 

Du som är gravid kan ha rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt ansträngande arbete eller har risker i arbetsmiljön och din arbetsgivare inte kan omplacera dig till andra arbetsuppgifter.

Kan jag få graviditetspenning?

Du kan ha rätt till graviditetspenning om du är gravid och

 • inte kan bli omplacerad av din arbetsgivare till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. (Gäller bara anställda och inte egenföretagare.)
 • inte kan arbeta för att du har ett fysiskt ansträngande arbete eller har risker i arbetsmiljön.
 • går miste om arbetsinkomst. Du kan få graviditetspenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.
 • är försäkrad i Sverige. Det är du oftast om du bor eller arbetar här.
 • har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Om du behöver graviditetspenning på grund av ett fysiskt ansträngande arbete så kan du få ersättning tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning.

Därför är det viktigt att du gör en ansökan så snart som du vet att arbetsgivaren förbjuder dig att arbeta.

Du kan få graviditetspenning fram till och med 11:e dagen före beräknad förlossning. Därefter har du möjlighet att ansöka om föräldrapenning.

Om du har blivit förbjuden av din arbetsgivare att fortsätta ditt arbete på grund av risker i arbetsmiljön kan du få graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller. Du som är egenföretagare kan inte själv intyga att du inte kan arbeta på grund av risker i arbetsmiljön, utan det måste en arbetsmiljöspecialist göra.

Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt. Om din arbetsgivare inte kan omplacera dig eller anpassa dina arbetsuppgifter, till exempel att du får arbeta hemifrån, kan din arbetsgivare förbjuda dig att arbeta.

Om du som är egenföretagare ansöker om risker i arbetsmiljön med anledning av covid-19 räcker det med att lämna in en ansökan om graviditetspenning. I dessa fall behöver du inte lämna in något intyg från en arbetsmiljöspecialist. I din ansökan behöver du beskriva de arbetsuppgifter där du riskerar att exponeras för smitta.

Om du inte har rätt till graviditetspenning har du möjlighet att ansöka om föräldrapenning från den 60:e dagen innan beräknad förlossning.

Hur mycket får jag?

Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 770 kronor per dag.

Hur ansöker jag?

1. Meddela arbetsgivaren

Tala med din arbetsgivare om hur mycket du kan arbeta. Arbetsgivaren ska alltid undersöka möjligheten att omplacera dig. När det inte är möjligt kan du ansöka om graviditetspenning.

2. Ansök på Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att ansöka om graviditetspenning. Du kan vanligtvis inte få ersättning för tiden innan du ansökt om graviditetspenning.

Förutom ansökan behöver vi:

 • ett intyg om graviditet. Du får det av mödravården.
 • ett utlåtande från din arbetsgivare.

7206 Utlåtande från arbetsgivare om omplacering av en gravid anställd

Om du ansöker om graviditetspenning för fysiskt ansträngande arbetsuppgifter så måste det tydligt framgå i ansökan vad som är fysiskt ansträngande under arbetsdagen och hur graviditeten påverkar dig att utföra dina arbetsuppgifter.

3. Du får ett beslut

Om din ansökan är komplett och vi har fått in utlåtandet från din arbetsgivare så tar det högst 30 dagar innan du får ett beslut. Saknas något kontaktar vi dig så snart som möjligt.

4. Skicka in försäkran

Efter att du har fått ditt beslut ska du skicka in en försäkran där du skriver vilka dagar du inte har kunnat arbeta eller inte kommer att kunna arbeta. Du lämnar försäkran på Mina sidor.

5. Utbetalning

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din försäkran. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

6. Anmäl förändringar

Det är viktigt att du meddelar oss om din lön eller din arbetstid förändras.

 

1. Ansök på Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att ansöka om graviditetspenning. Du kan vanligtvis inte få ersättning för tiden innan du ansökt om graviditetspenning.

Förutom ansökan behöver vi ett intyg om graviditet. Du får det av mödravården.

Om du ansöker om graviditetspenning för fysiskt ansträngande arbetsuppgifter så måste det tydligt framgå i ansökan vad som är fysiskt ansträngande under arbetsdagen och hur graviditeten påverkar dig att utföra dina arbetsuppgifter.

Om du är egenföretagare och ansöker om risker i arbetsmiljön ska du skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist. En arbetsmiljöspecialist kan vara en läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagsvård. Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik. Du kan vända dig till din region för att få mer information om hur du kommer i kontakt med en arbetsmiljöspecialist.

Om du är ansluten till en företagshälsovård kan du vända dig dit.

7204 Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljön

Om du som är egenföretagare ansöker om risker i arbetsmiljön med anledning av covid-19 räcker det med att lämna in en ansökan om graviditetspenning. I dessa fall behöver du inte lämna in något intyg från en arbetsmiljöspecialist. I din ansökan behöver du beskriva de arbetsuppgifter där du riskerar att exponeras för smitta.

2. Du får ett beslut

Om din ansökan är komplett så tar det högst 30 dagar innan du får ett beslut.

Saknas något kontaktar vi dig så snart som möjligt.

3. Skicka in försäkran

Efter att du har fått ditt beslut ska du skicka in en försäkran där du skriver vilka dagar du inte har kunnat arbeta eller inte kommer att kunna arbeta. Du lämnar försäkran på Mina sidor.

4. Utbetalning

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din försäkran. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

5. Anmäl förändringar

Det är viktigt att du meddelar oss om din lön eller din arbetstid förändras.

 

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Om du är anställd

Riskfyllt arbete kan till exempel vara arbetsuppgifter eller miljöer där du kommer i kontakt med skadliga ämnen som kan skada din hälsa eller ditt barn. Det är din arbetsgivare som har ansvaret för att bedöma om du kan fortsätta arbeta eller inte.

Om din arbetsgivare inte kan omplacera dig eller anpassa dina arbetsuppgifter, till exempel att du får arbeta hemifrån, kan din arbetsgivare förbjuda dig att arbeta.

Om du är egenföretagare

Som egenföretagare ansvarar du själv för din arbetsmiljö. För att få graviditetspenning på grund av risker i din arbetsmiljö ska du styrka riskerna genom att skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist. En arbetsmiljöspecialist kan vara en läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagsvård. Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets-eller miljömedicinsk klinik.

7204 Särskilt läkarutlåtande för gravid egenföretagare vid risker i arbetet (77 kB)pdf öppnas i nytt fönster Om du har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och ansöker om risker i arbetsmiljön med anledning av covid-19 behöver du tillsvidare inte lämna in något intyg från en arbetsmiljöspecialist när du ansöker om graviditetspenning.

I din ansökan behöver du beskriva de arbetsuppgifter där du riskerar att exponeras för smitta. Försäkringskassan kan i vissa fall begära att du lämnar in ett särskilt läkarutlåtande.

Ett fysiskt ansträngande arbete kan till exempel vara ett arbete som innebär tunga lyft, svåra rörelser eller monotona rörelser som ger ensidig belastning.

Ja, du kan få graviditetspenning på 25, 50 eller 75 procent omfattning av en dag. Du måste också förkorta din arbetstid med samma omfattning per dag som du ansöker om.

Ja, om du skulle ha arbetat under den period du ansöker om graviditetspenning.

Ja, om du kan styrka riskerna. Som egenföretagare ansvarar du själv för din arbetsmiljö. För att få graviditetspenning på grund av risker i din arbetsmiljö ska du styrka riskerna genom att skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist.

En arbetsmiljöspecialist kan vara en läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagsvård. Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik.

Ja, du måste arbeta under en del av den tid du ansöker om graviditetspenning för eller ha avtalat med din arbetsgivare att du skulle ha arbetat.

Om du söker för fysiskt ansträngande arbete

Om du har enskild firma och ansöker om graviditetspenning för att du har ett fysiskt ansträngande arbete behöver du bara skicka in en ansökan till oss. Du behöver alltså inte skicka med ett utlåtande om omplacering från arbetsgivaren.

Om du söker för risker i arbetsmiljön

Som egenföretagare ansvarar du själv för din arbetsmiljö. För att få graviditetspenning på grund av risker i din arbetsmiljö ska du styrka riskerna genom att skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist.

En specialist kan vara en läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagsvård. Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik.

7204 Särskilt läkarutlåtande för gravid egenföretagare vid risker i arbetet (77kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ja.

Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring till kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring

Ja, du kan behålla din graviditetspenning när du vistas inom EU/EES-området eller Schweiz. Om du åker till ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz måste du begära ett medgivande från Försäkringskassan innan du åker. Du ansöker på Mina sidor.


Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

7430 Begär medgivande för ersättning vid utlandsvistelse

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Om de tillfälliga bestämmelserna gällande covid-19 upphör påverkar det inte ditt beslut om graviditetspenning.

Om din arbetsgivare gör en ny riskbedömning som innebär att du inte längre är förbjuden att arbeta från ett visst datum kan det påverka din graviditetspenning. Försäkringskassan behöver i en sådan situation bli informerad om de ändrade förutsättningarna och du kommer då att få ett nytt beslut.

För att kunna få graviditetspenning så måste du ha ett arbete som du behöver avstå ifrån. Det är din arbetsgivare som ska bedöma om det finns risker i arbetsmiljön.

Du har möjlighet att ansöka om föräldrapenning från den 60:e dagen innan beräknad förlossning.

För att kunna få graviditetspenning så måste du ha ett arbete som du behöver avstå ifrån. Det är din arbetsgivare som ska bedöma om det finns risker i arbetsmiljön.

Du har möjlighet att ansöka om föräldrapenning från den 60:e dagen innan beräknad förlossning.