Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Barnet bor hos dig

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag är pengar som en förälder som inte bor med sitt barn ska betala till barnets försörjning. Pengarna betalas till den förälder där barnet bor. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Du kan använda vårt beräkningsverktyg för att själv beräkna underhållsbidraget.

Underhållsstöd

Underhållsstöd är ett stöd till barn vars separerade föräldrar inte kan komma överens om ett underhållsbidrag. Försäkringskassan betalar ut stödet till den förälder som barnet bor hos. Den andra föräldern betalar sedan tillbaka till Försäkringskassan.