Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Om du inte är nöjd Actions
Loading...

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd Actions
Loading...

Här kan du läsa om hur det går till att ompröva och överklaga våra beslut. Allra sist hittar du information om möjligheten att begära skadestånd hos Försäkringskassan.

Omprövning

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Omprövning innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Använd den blankett som finns nedan för att begära omprövning. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du ringa till 0771-524 524 och be oss skicka den till dig. Blanketten skickar du till den adress som finns förtryckt på blanketten:

Försäkringskassan
FE 179
831 88 Östersund

Om du inte kan använda blanketten skickar du istället ett brev till Försäkringskassan. Skriv vilket beslut du vill ändra och hur du vill att det ändras. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Ditt brev skickar du till:

Försäkringskassan
OMP
Box 70320
107 23 Stockholm

Din begäran måste komma in inom två månader från den dag du tagit del av beslutet.

Om du anlitar ett ombud måste det finnas en fullmakt.

 

Överklagande

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

  1. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Ange också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  2. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.

Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Domstolen tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.

 

Det är Försäkringskassan som skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter en kontroll om ditt överklagande har kommit in i rätt tid.

Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Om skadestånd

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada och du vill ha ekonomisk kompensation kan du begära skadestånd.

Det gör du genom att skriva ett brev där du uttryckligen begär skadestånd. I brevet beskriver du på vilket sätt du menar att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig och vilken skada det har orsakat dig. Du skriver också ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och gärna ditt personnummer.

Din begäran handläggs olika beroende på vad du tycker att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig med.

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada:

Skicka brevet och de handlingar som du vill att vi ska ta del av till:

Försäkringskassan
Rättsavdelningen
103 51 Stockholm.

Du får ett brev som bekräftar att vi tagit emot din begäran om skadestånd.

 

Skicka brevet och de handlingar som du vill att vi ska ta del av till:

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

Justitiekanslern prövar sedan om du har rätt till skadestånd enligt bestämmelserna i skadeståndslagen.

 
relaterade_lankar_om_du_inte_ar_nojd Actions
Loading...