Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du väntar på besked

Det varierar hur lång tid det tar innan du får beslut om olika ersättningar. Utbetalningsdatumen kan också variera beroende på vilken ersättning det är.

Utbetalningsdagar

Om utbetalningsdagen är

 • en lördag får du pengarna på fredagen
 • en söndag får du pengarna på måndagen
 • en helgdag får du pengarna den närmast följande vardagen
 • den 25, 26 eller 27 december 2024 kommer pengarna den 23 december.

Information om varje ersättning

 

När kommer pengarna?

Ditt föräldraskap måste vara fastställt innan du kan få ersättning för 10‑dagar. Om du är gift med den som födde barnet behöver du inte bekräfta föräldraskapet.

Vi fattar vanligtvis beslut inom 30 dagar om vi har den information vi behöver, och vi handlägger ärendena i den ordning de kom in. På Mina sidor och i appen kan du se när vi har fattat ett beslut i ditt ärende och när pengarna kommer.

Handläggnings­tiden kan bli längre om vi behöver utreda ditt ärende mer. Om vi behöver mer information från dig så hör vi av oss.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar vanligtvis 4 månader innan du får ett beslut om aktivitetsersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, till exempel ett läkarutlåtande.

När kommer pengarna?

Aktivitetsersättning kommer den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1–15 kommer pengarna den 18:e i månaden.
 • Om du är född dag 16–31 kommer pengarna den 19:e i månaden.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning senast 5 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du vanligtvis pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

När kan jag se utbetalningen?

På Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen syns en bankdag innan pengarna kommer.

Du kan även välja att få ett sms om din utbetalning. Sms‑aviseringar från Försäkrings­kassan lägger du till på Mina sidor under post och aviseringar.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar vanligtvis två månader innan du får ett beslut om arbetshjälpmedel. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden varierar beroende på vilken ersättning du ansökt om. Det kan även ta längre tid än vad som anges nedan om det saknas nödvändiga underlag.

 • Arbetsskadelivränta tar vanligtvis tio månader innan du får ett beslut.
 • Kostnader för tandvård tar vanligtvis sex månader.
 • Kostnader för särskilda hjälpmedel tar vanligtvis fyra månader.
 • Kostnader för sjukvård utomlands tar vanligtvis fyra månader.
 • Arbetsskadesjukpenning tar vanligtvis två månader.

När kommer pengarna?

Arbetsskadelivränta betalas ut:

 • den 18:e i varje månad om du är född dag 1–15.
 • den 19:e i varje månad om du är född dag 16–31.

Övriga ersättningar har ingen fast utbetalningsdag, utan betalas ut i samband med beslut.

När kan jag se utbetalningen?

Utbetalning av arbetsskadelivränta kan du se på Mina sidor 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar vanligtvis 5 månader innan du får ett beslut om assistansersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

När kommer pengarna?

Assistansersättningen betalas ut till dig eller din assistansanordnare den 20:e eller den 5:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar
 • Är utbetalningsdagen den 20:e en lördag, söndag eller helgdag kommer pengarna närmast föregående vardag.
 • Är utbetalningsdagen den 5:e en lördag, söndag eller helgdag kommer pengarna närmast efterföljande vardag.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Barnbidrag och eventuellt flerbarnstillägg betalas ut automatiskt. Du behöver inte ansöka.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen kommer månaden efter att barnet har fötts.

Om du har adopterat kommer den första utbetalningen månaden efter att du fått barnet i din vård.

Pengarna kommer senast den 20:e varje månad.

Om du eller ditt barn flyttar till Sverige, måste vi först utreda om du är försäkrad i Sverige innan du kan få barnbidrag. Det gäller även dig som är svensk medborgare och som flyttar tillbaka till Sverige.

Försäkrad i Sverige

Avvikande utbetalningsdagar

Om utbetalningsdagen är en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om du har ansökt om bilstöd för att köpa en bil

När din ansökan börjar handläggas så kommer en handläggare att kontakta dig. Du får då veta när du kan få ditt beslut, men räkna med att handläggningstiden är cirka 4 månader.

Om du har ansökt om bilstöd för anpassning

Du får ett beslut om bidrag för att anpassa din bil inom cirka 6 månader från att du har skickat in ansökan.

Om du har ansökt om bilstöd för att köpa en bil och anpassa den

Du får ett beslut om bidrag för att köpa bil inom cirka 10 månader från att du har skickat in ansökan.

När du har köpt din bil och skickat ett avtal till Försäkringskassan får du ett beslut om bidrag för att anpassa den.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 3 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalning av boendetillägg görs månadsvis och betalas ut i efterskott. Vilket datum som pengarna kommer beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad.
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad.
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad.

När kan jag se utbetalningen?

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Just nu har vi långa handläggningstider för bostadsbidrag. Om din ansökan innehåller alla uppgifter och bilagor som vi behöver tar det 3 månader innan du får beslut. Det kan ta längre tid om det saknas uppgifter i din ansökan, eller om inte alla bilagor kommer in i tid.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer den 27:e varje månad och betalas ut i efterskott.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 5 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Pengarna betalas ut den 26:e varje månad i efterskott.

När kan jag se utbetalningen?

På Mina sidor, under Utbetalningar, kan du se din utbetalning senast 3 dagar innan pengarna kommer. Du kan välja att få ett sms om det.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Just nu har vi långa handläggningstider för bostadstillägg. Om din ansökan är komplett kan det ta upp till 3 månader innan du får ett beslut. Men det kan ta längre tid om vi behöver fler uppgifter från dig, eller om vi behöver utreda ditt ärende mer.

Om du ännu inte har fått ett beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning måste vi vänta på att det beslutet blir klart innan vi kan besluta om bostadstillägg.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer de här dagarna:

 • Om du är född dag 1‑15: den 18:e varje månad.
 • Om du är född dag 16‑31: den 19:e varje månad.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Det finns inga fasta utbetalningsdagar för dagpenningen. Utbetalningarna görs löpande inom två bakdagar, men inte oftare än var fjortonde dag.

Innan du kan få någon utbetalning måste Försäkringskassan har fått information om din tjänstgöring från Försvarsmakten eller Plikt‑ och prövningsverket och ha uppgifter om din aktuella inkomst. Om du har anmält en ny inkomst måste Försäkringskassan fastställa den innan du kan få ersättning utbetalt.

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du vanligtvis pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

När kan jag se utbetalningen?

På Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen syns en bankdag innan pengarna kommer.

Du kan även välja att få ett sms om din utbetalning. Sms‑aviseringar från Försäkrings­kassan lägger du till på Mina sidor under post och aviseringar.

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Pengarna betalas ut den 26:e varje månad i efterskott.

När kan jag se utbetalningen?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning senast tre dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har fått familjebidrag beviljat får du pengarna senast inom två veckor från den dag du påbörjar din militära utbildning eller senast den 21:a i en månad.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 6 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi fattar vanligtvis beslut inom 30 dagar från att din ansökan kommit in. Vi handlägger ärenden i tur och ordning. Du kan inte ringa för att påskynda ditt ärende.

Handläggningstiden kan bli längre om vi behöver utreda ditt ärende lite mer. Om vi behöver mer information från dig så hör vi av oss.

När kommer pengarna?

Föräldrapenning betalas ut i efterskott, den 25: e varje månad. Hur mycket du får i föräldrapenning kan variera beroende på hur många dagar det är i månaden.

När kan jag se hur mycket föräldrapenning jag får?

Under Utbetalningar på Mina sidor eller i appen, kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

Om du har ansökt om föräldrapenning för dagar som redan passerat, kommer pengarna 2‑3 bankdagar efter att vi fattat beslut i ditt ärende.

 

När kommer pengarna?

När du har fått beslut om graviditetspenning och du har lämnat in din försäkran kommer pengarna att betalas ut den 25:e varje månad.

Så här betalas pengarna ut

Exempel: Om du ska få graviditetspenning för januari och februari så kommer pengarna för den 1‑20 januari att betalas ut 25 januari. Pengarna för 21 januari‑20 februari betalas ut den 25 februari.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din försäkran.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden kan variera beroende på hur komplicerat ditt ärende är, eller om vi behöver be dig komplettera din ansökan. Det tar vanligtvis 3 månader innan du får ett beslut om merkostnadsersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag. Du går inte miste om några pengar medan vi handlägger din ansökan. Om du har rätt till ersättning får du pengarna i efterskott, efter att vi har fattat beslutet.

När kommer pengarna?

Merkostnadsersättning betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1‑15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16‑31 får du pengarna den 19:e i varje månad.
När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden kan variera beroende på bland annat hur komplicerat ditt ärende är eller om vi behöver be dig komplettera din ansökan. Det tar vanligtvis 3 månader innan du får ett beslut om merkostnadsersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag. Du går inte miste om några pengar medan vi handlägger din ansökan. Om du har rätt till ersättning får du pengarna i efterskott, efter att vi har fattat beslutet.

När kommer pengarna?

Merkostnadsersättning betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1‑15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16‑31 får du pengarna den 19:e i varje månad.
När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Just nu har vi längre handläggningstider, därför kan det dröja längre innan du får beslut.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden kan variera beroende på bland annat hur komplicerat ditt ärende är eller om vi behöver be dig komplettera din ansökan. Det tar vanligtvis 3 månader innan du får ett beslut om omvårdnadsbidrag. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag. Du går inte miste om några pengar medan vi handlägger din ansökan, har du rätt till ersättning får du pengarna i efterskott då vi fattat beslutet.

När kommer pengarna?

Omvårdnadsbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1‑15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16‑31 får du pengarna den 19:e i varje månad.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Efter den första utbetalningen betalas rehabiliteringsersättningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1‑10: den 25:e varje månad.
 • Om du är född dag 11‑20: den 26:e varje månad.
 • Om du är född dag 21‑31: den 27:e varje månad.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar vanligtvis 5 månader innan du får ett beslut om sjukersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, till exempel ett läkarutlåtande.

När kommer pengarna?

Sjukersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1‑15 kommer pengarna den 18:e i månaden.
 • Om du är född dag 16‑31 kommer pengarna den 19:e i månaden.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning senast 5 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inget fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar för Försäkringskassan att handlägga ditt ärende. Om vi behöver utreda något i ärendet, som till exempel din inkomst, blir handläggnings­tiden ett par veckor till. Vi hör av oss till dig om vi behöver mer information.

Vi handlägger ärenden i tur och ordning.

På Mina sidor och i appen kan du se när beslutet är klart i ditt ärende.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1‑10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11‑20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21‑31: den 27:e varje månad

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Ersättningen betalas ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum det blir beror på när i månaden du är född.

Om du är född

 • dag 1–10, så får du utbetalning den 25:e varje månad
 • dag 11–20, så får du utbetalning den 26:e varje månad
 • dag 21–31, så får du utbetalning den 27:e varje månad.

Du kan se alla dina utbetalningar på Mina sidor.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

När handläggaren har fattat ett beslut kan du se ditt ärende på Mina sidor. Då kan du också se när pengarna kommer. Handläggningstiden tar vanligtvis 30 dagar.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Mina sidor

Du kan se kommande utbetalning på Mina sidor, under fliken Utbetalning. Du loggar in med e‑legitimation eller med mobil bank‑id.

 

När kommer pengarna?

Försäkringskassan behöver först få information från Skatteverket om hur mycket lön din arbetsgivare har betalat ut till dig. Du får utbetalning av den statliga ersättningen den 26: e månaden efter att vi har fått informationen från Skatteverket.

Om du har varit frånvarande, till exempel på grund av sjukdom, minskar vi din statliga ersättning, vilket kan göra att det tar längre tid innan du får ersättningen.

När kan jag se utbetalningen?

På Mina sidor kan du se din utbetalning en bankdag innan pengarna kommer. Du kan också välja att få ett sms om din utbetalning. Sms‑aviseringar från Försäkringskassan lägger du till på Mina sidor under Post och aviseringar

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt. Det betyder att det kan ta mellan 60 och 90 dagar innan du får ditt beslut.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi har långa handläggningstider för underhållsstöd. Det tar nu 6 månader innan du får ett beslut. Om någon av er bor utomlands tar det ett par veckor till.

Vi handlägger ärenden i tur och ordning.

Lång handläggningstid för ansökan om att skjuta upp betalning

Just nu har vi långa handläggningstider för ansökan om att skjuta upp betalning (anstånd). Vi handlägger alla ansökningar i turordning. Vi hör av oss när vi börjar handlägga din ansökan.

När kommer pengarna?

När beslutet är fattat får du den första utbetalningen inom 10 dagar. Efter det betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad. Pengarna betalas ut i förskott för den kommande månaden.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 23 december 2024.

När kan jag se utbetalningen?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du vanligtvis pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

När kan jag se utbetalningen?

På Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen syns en bankdag innan pengarna kommer.

Du kan även välja att få ett sms om din utbetalning. Sms-aviseringar från Försäkringskassan lägger du till på Mina sidor under post och aviseringar.

 

När ska jag ansöka om vab?

Du ansöker först när barnet är friskt och för de dagar du vabbat vid ett tillfälle.

Du måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi fattar vanligtvis beslut inom 30 dagar från att din ansökan kommit in. Vi handlägger ärenden i tur och ordning. Du kan inte ringa för att påskynda ditt ärende.

Handläggningstiden kan bli längre om vi behöver utreda ditt ärende lite mer. Om vi behöver mer information från dig så hör vi av oss.

På Mina sidor och i appen kan du se när beslutet är klart i ditt ärende och hur mycket pengar du får.

När kommer pengarna?

Försäkringskassan betalar ut ersättning för vab den 25:e varje månad.

Om du har väntat i mer än 6 månader

Ibland kan det dröja innan du får ditt beslut. Om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende det kan ta lite längre tid.

Om det har gått mer än 6 månader sedan du ansökte om ersättning, så kan du skriva till oss och kräva att vi fattar ett beslut. Då måste vi fatta beslut inom 4 veckor.

När vi har all information kan vi fatta ett beslut i ditt ärende. Om vi inte har det, så fattar vi beslut om att det inte går att besluta i ditt ärende.

Skicka ditt brev till:
Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

Kom ihåg att skriva ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer i brevet.

Senast uppdaterad