Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vi stöder forskning

Riksdagen har anslagit särskilda medel till forskning om socialförsäkringar. Försäkringskassan har därför en särskild forskningsfunktion och har knutit till sig kvalificerade företrädare för universitet och högskolor.

Pågående utlysningar

Försäkringskassan gör en gemensam utlysning med Forte för förbättrad kunskap om psykisk ohälsa

I den här utlysningen kan du söka projektbidrag för forskning om psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv. Totalt avsätts 50 miljoner kronor för åren 2024‑2026.

Utlysningens inriktningar

  • Forskning om åtgärder som stödjer individen i sjukförsäkringsprocessen och som bidrar till hållbar återgång i arbete eller förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa.
  • Forskning som belyser samverkan mellan välfärdsaktörer kopplat till sjukförsäkringen och psykisk ohälsa.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 18 april 2023 klockan 10
Utlysningen stänger: 8 juni 2023 klockan 14
Beslut om finansiering: november 2023
Beslut publiceras: november 2023
Projektstart: 1 december 2023

För mer information och länk till ansökan Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv (forte.se) Länk till annan webbplats.

Tidigare beslut om forskningsmedel

Försäkringskassan har beviljat följande projekt forskningsmedel:

  • Emilie Agardh, Karolinska institutet, tilldelas 1 912 tkr för sitt tvååriga projekt ”Betydelsen av boendeområden med olika social struktur för depression och ångest”.
  • Åsa Andersén, Uppsala universitet, tilldelas 4 429 tkr för sitt treåriga projekt ”Förutsättningar för ökad inkludering och hållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med OCD”.
  • Christina Andersson, Göteborgs universitet, tilldelas 2 784 tkr för sitt treåriga projekt ”Fördjupad utredning av aktivitetsförmåga vid psykisk sjukdom som underlag för bedömning av behov av sjukskrivning och rehabiliterande insatser”.

För ytterligare information och allmänna frågor om forskningsmedel kontakta:

Försäkringskassans Analysavdelning – forskning och utveckling
aafou@forsakringskassan.se

Forskarseminariet i Umeå

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Forskarseminarium i Umeå

Senast uppdaterad