Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vi stöder forskning

Riksdagen har anslagit särskilda medel till forskning om socialförsäkringar. Försäkringskassan har därför en särskild forskningsfunktion och har knutit till sig kvalificerade företrädare för universitet och högskolor.

Försäkringskassan har i dagsläget ingen pågående utlysning

Beslut om forskningsmedel

Försäkringskassan har beviljat följande projekt forskningsmedel:

  • Emilie Agardh, Karolinska institutet, tilldelas 1 912 tkr för sitt tvååriga projekt ”Betydelsen av boendeområden med olika social struktur för depression och ångest”.
  • Åsa Andersén, Uppsala universitet, tilldelas 4 429 tkr för sitt treåriga projekt ”Förutsättningar för ökad inkludering och hållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med OCD”.
  • Christina Andersson, Göteborgs universitet, tilldelas 2 784 tkr för sitt treåriga projekt ”Fördjupad utredning av aktivitetsförmåga vid psykisk sjukdom som underlag för bedömning av behov av sjukskrivning och rehabiliterande insatser”.

För ytterligare information och allmänna frågor om forskningsmedel kontakta:

Försäkringskassans Analysavdelning – forskning och utveckling
aafou@forsakringskassan.se

Forskarseminariet i Umeå

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Forskarseminarium i Umeå

Senast uppdaterad