Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Användarstöd

Här hittar du information samt underlag kring Tjänsten, dels som stöd till slutanvändaren, dels som underlag för framtagande av utbildningsmaterial till slutanvändaren.

Beskrivning av tjänsten

SSBTEK står för Sammansatt Bastjänst Ekonomisk Bistånd och är en vidareförmedlingstjänst som förmedlar information från flera statliga myndigheter och organisationer; a-kassorna. Via tjänsten tillgängliggörs information, för försörjningsstödshandläggare i kommuner via deras verksamhetssystem.

Enligt avtalet för tjänsten är det anslutande part (kommun och socialtjänsten) som ansvara för första linjens support till och utbildning av användare medan leverantör av SSBTEK ansvarar för andra linjens support samt generell information om Tjänsten. För tjänsten skiljs på verksamhetsfrågor (innehåll i tjänsten) och tekniska frågor/ felanmälan. Nedan beskrivs de olika processerna.

FAQ

En FAQ har tagits fram för tjänsten. FAQ kommer löpande att förvaltas och utvecklas.
FAQ nås på följande sida

Verksamhetsfrågor

Verksamhetsfrågor kopplade till tjänsten ansvarar SKR för.
Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, SSBTEK (www.skl.se)

Har du sedan frågor kring informationen i tjänsten var god kontakta respektive informationsägare och deras kundtjänst.

A-kassorna

För ärende- och verksamhetsfrågor se respektive a-kassa 

Sverigekassor.se (www.sverigekassor.se)

För incidenter kopplade till a-kassornas tjänst kopplad till SSBTEK, kontakta

support@vserigesakassor.se

Arbetsförmedlingen

Telefon 0771 - 416 416
arbetsformedlingen.se

Bastjänst: AFLI,
arbetsformedlingen.se/afli

Centrala Studiestödsnämnden

Kundstöd, telefon 0771 – 276 000
csn.se

Bastjänst: Kommunfråga
SSBTEK – Sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd (csn.se)

Försäkringskassan

Kundcenter för partner, telefon 0771 - 17 90 00
forsakringskassan.se

Bastjänst: LEFI Online,
LEFI Online   

Migrationsverket  

Migrationsverkets växel, 0771-235 235 och välj alternativ 2 för att komma till Kundtjänst

Pensionsmyndigheten

Kundservice, telefon 0771 – 776 776
pensionsmyndigheten.se

Bastjänst: LEFI Online, 
LEFI Online

Skatteverket

Skatteupplysningen, telefon 0771 – 567 567
skatteverket.se

Bastjänst: Beskattningsuppgifter
skatteverket.se

Transportstyrelsen

Kundtjänst, 0771-141516
transportstyrelsen.se

Tekniska fel/problem

För teknisk information av tjänsten se sidan 
Teknisk beskrivning av tjänsten

Har du sedan tekniska frågor om tjänsten SSBTEK eller vill göra en felanmälan, kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner, telefon 0771 - 17 90 00.

Beskrivning av supportflöden

SSBTEK Flödesschema tekninska fel, problem
SSBTEK Flödesschema verksamhetsfrågor

För mer information

Allmän beskrivning av Tjänsten

 

 

Relaterade länkar

Om du vill veta mer