Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Releaseinformation för SSBTEK

Stor systemförändring hos sjukförsäkring på Försäkringskassan påverkar LEFI Online och SSBTEK

(publicerad 2024‑05‑10)

Efter driftsättningshelgen 18–19 maj 2024 kommer SSBTEK att påverkas av förändringar i förmånssystemen hos sjukförsäkring på Försäkringskassan som LEFI Online nyttjar för att hämta förmånsinformation. Anledningen är att LEFI Online förser SSBTEK med förmånsinformation från Försäkringskassan. Sjukförsäkringens förflyttning påverkar information rörande förmånerna sjukpenning och rehabiliteringspenning, vilket har en påverkan på LEFI Online, som i sin tur har en påverkan på SSBTEK.

Förebyggande sjukpenning förmedlas i nuvarande system hos sjukförsäkringen som en del av sjukpenning. I det nya systemet kommer förebyggande sjukpenning att hanteras som en egen förmånsmängd i informationen om sjukpenning, vilket innebär att informationen inte längre kommer finnas tillgänglig i tidigare versioner (versionerna 5, 6 och 7) av LEFI Online.

Version 9 av SSBTEK

(publicerad 2023-11-23)

SSBTEK version 9 är aktuell version.

Nytt innehåll i version 9.0 jämfört med version 8:

 • Information om Omställningsstudiestödet från CSN

Schema finns för version 9 av SSBTEK. Mejla till registeruttag@forsakringskassan.se för att rekvirera detta.

Stängning av tidigare versioner

Planen är att samtliga tidigare versioner av SSBTEK stängs 30 juni 2024. Det innebär att som användare behöver ni gå upp till version 9 eller senare tillkommande versioner av SSBTEK innan halvårsskiftet 2024.

Annars kommer tjänsten SSBTEK sluta fungera.

För dig som handläggare

För att du som handläggare ska kunna ta del av nya informationen från CSN kring Omställningsstudiestödet från och med årsskiftet behöver du/ni säkerställa att ert system/tjänst använder sig av version 9 av SSBTEK. Ta kontakt med er IT‑drift/tjänsteleverantör om ni är osäkra.

Regeringen har beslutat om att höja garantipensionen och bostadstillägget

(publicerad 2022-06-28)

Den 22 juni beslutade riksdagen att höja garantipensionen med upp till 1 000 kronor före skatt samt att bostadstillägget höjs med ytterligare 100 kronor från och med augusti 2022.

Det tidigare förslaget om ett garantitillägg är inte längre aktuellt. Istället har ett annat förslag röstats igenom idag i riksdagen som innebär höjd garantipension och ytterligare höjning av bostadstillägget.

Beslut om höjda pensioner | Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 21‑24 juli kommer omräkning att ske hos Pensionsmyndigheten. Det kommer inte att skickas ut några beslut till pensionärerna utan de nya beloppen syns på utbetalningsbesked gällande augusti månads utbetalning 2022.

I tjänsten LEFI Online som är kopplad till SSBTEK hanteras redan garantipension så det får ingen systempåverkan varken på SSBTEK eller LEFI Online. För användande partner blir effekten endast att informationen om utbetald garantipension ökar och på grund av det kommer bostadstillägg för pensionärer och även det vanliga bostadstillägget att beräknas om i berörda fall.

På denna sida publiceras löpande releaseinformation om tjänsten.

Sammanställning över versioner för SSBTEK

(Publicerad 2019-08-23)
Sammanställningen består av kort beskrivning av olika versioner av SSBTEK. För mer information om respektive version och release mer detaljerad information nedan

 

Sammanfattning innehåll

Första version av tjänsten driftsätts med bastjänster med information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Driftsättningsdatum

2014-05-18

Stängning av versionen

2017-01-17

 

Sammanfattning innehåll

LEFI Online

Hantering av parallella instanser för LEFI Online

Driftsättningsdatum

2015-05-25

Stängning av versionen

2017-11-11

 

Sammanfattning innehåll

LEFI Online version 3
 • Studiemedelsanvisning
 • Balanserade pensionsrätter
Driftsättningsdatum

2016-11-13

Stängning av versionen

2019-05-02

 

Sammanfattning innehåll

CSN version 3

Studiestartsstöd

AF version 2

Aktivitetsrapporter

Driftsättningsdatum

2017-05-28

Stängning av version

2019-09-03

 

Sammanfattning innehåll

Anslutning Transportstyrelsen version 1
LEFI Online version 4
 • FTH tas bort
 • Utökad information om etableringsersättning
 • Information om arbetsmarknadspolitiska program
 • Bostadsbidrag – växelvist boende barn
 • Föräldrapenning – mer detaljerad information
Driftsättningsdatum

2018-09-16

Stängning av versionen

2020-10-31

 

Sammanfattning innehåll

Pingfunktion
LEFI Online version 5.0
 • Omvårdnadsbidrag & merkostnadsersättning
 • Pensionsbehållning Premiepension
 • Karensavdrag
 • Ny semantisk versionshantering
Driftsättningsdatum

2018-12-31

Stängning av versionen

Ej inplanerat

 

Sammanfattning innehåll

LEFI Online version 5.1

Utökad information för programanvisning och programersättning,

Releaseinformation för LEFI Online

Driftsättningsdatum

2019-03-17

Stängning av versionen

Ej inplanerat

 

Sammanfattning innehåll

Migrationsverket ansluts som ny bastjänst

Migrationsverket kommer att leverera information om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Ny version av Försäkringskassans bastjänst
LEFI Online version 6.0 innehåller:
 • Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti (JOB).
 • Förhandsbesked avseende utbetalningsuppgifter.
Driftsättningsdatum

2019-11-17

Stängning av versionen

Ej inplanerat

Inkomstpensionstillägg – ny information i LEFI Online från och med september månad 2021

(Publicerad 2021-06-17— uppdaterad 2021-09-03)

Inkomstpensionstillägget är en ny förmån som man kan få som ett tillägg till allmän pension från och med september 2021. Den som redan har allmän pension behöver inte göra något utan du kommer att få inkomstpensionstillägg från september 2021 eller när personen fyller 65 år. Ingen behöver ansöka om tillägget, utan det sker automatiskt när man ansöker om allmän pension.

Inkomstpensionstillägget kommer att komma som ett nytt värde under beloppstyp för utbetalningar som rör pension. Detta innebär att det kommer inte driftsättas någon ny version av tjänsten.

Inkomstpensionstillägget kommer att levereras som en beloppstyp, olika om personen tillhör ÅP37 eller ÅP38, under Ålderspension:

Skriv tabellbeskrivning här

ID

Beskrivning

P37

Inkomstpensionstillägg - 37

P38

Inkomstpensionstillägg - 38

Vid ÅP37:

<EXA:beloppstyp>
<EXA:id>P37</EXA:id>
<EXA:beskrivning>Inkomstpensionstillägg - 37</EXA:beskrivning>

Vid ÅP38:

<EXA:beloppstyp>
<EXA:id>P38</EXA:id>
<EXA:beskrivning>Inkomstpensionstillägg - 38</EXA:beskrivning>

Inkomstpensionstillägg (pensionsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya informationstyper i Migrationsverkets bastjänst

(publicerad 2020-12-16)

Från och med den 16 december 2020 kompletteras ärende- och beslutstyper med följande typer:

 • ÄrendeTyp
 • Beskrivande text
 • US
 • UPPEHÅLLSSTATUS FÖR BRITTISK MB OCH FAMILJ
 • BeslutsTyp
 • Beskrivande text
 • PUS
 • PERMANENT UPPEHÅLLSSTATUS F BRIT MB O FAM
 • UG
 • BEVIS OM STATUS SOM GRÄNSARBETARE
 • US
 • UPPEHÅLLSSTATUS FÖR BRITTISK MB OCH FAMILJ
 • FÖRFALLER
 • FÖRFALLER

För mer information om information från Migrationsverkets bastjänst finns på följande sida:

Frågor och svar om Migrationsverkets information i SSBTEK (skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändrat stängningsdatum för SSBTEK version 6

(Publicerat 2020-09-10)

Nytt beslutat stängningsdatum är 31 oktober.

Ändrat stängningsdatum för SSBTEK version 6

(Publicerat 2020-04-30)

Försäkringskassan har via informationsportalen för SSBTEK samt via driftsråd med tjänsteleverantörer kommunicerat att version 6 av SSBTEK kommer stängas 29 maj.

Därefter har önskemål har inkommit från flertalet kommuner att hålla version 6 öppen längre utifrån att man inte kommer hinna gå över till version 8, bland annat utifrån rådande läge med covid-19.

Försäkringskassan har i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKR) beslutat om att senarelägga stängningen av version 6. Nytt beslutat stängningsdatum är 30 september.

Information om respektive version hittar du på informationsportalen för tjänsten på delsidan Release-information.

Ny ersättningstyp - Ersättning för karens i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-04-02)

Ersättning för karens är en ny ersättning för att reducera den försäkrades kostnad för karensavdrag/karensdag.

Gäller för:

 • Anställda med sjuklön (en dag)
 • Egna företagare (upp till 14 dagar)

För att våra medborgare ska kunna ansöka om detta så kommer det att skapas en ny e-tjänst där vi tar in information om vilken dag/period man söker för samt om man söker som anställd eller som egen företagare. Tjänsten kommer att öppnas på webben den 7 april 2020.

Ersättningen är ett schablonbelopp (700 kr/dag för anställda och 804 kr/dag för egna företagare). Skatten är alltid 30% och ska alltid avrundas nedåt till närmaste hela krontal.
Volymerna beräknas bli ca 1 000 000 ansökningar per månad. Ansökan ska kunna göras för dagar från och med 20-03-11 för anställda och egna företagare.

Utbetalning av karensersättning ska inte påverka ramtidsberäkningen så därför sparas den bara i utbetalningshistoriken men INTE i ärendehistoriken.

I LEFI Online/LEFI Prenumeration kommer ersättningen att redovisas som utbetalning av sjukpenning, dvs sjukpennings ordinarie beloppstyper kommer användas. Informationen levereras från och med 7 april i tjänsten.

Avtal mellan Migrationsverket och SKR är undertecknat och klart

(Publicerad 2020-02-12)

Migrationsverkets anpassningar av tjänsten utifrån krav på uppgiftsminimering är färdigställda. Anpassningarna innebär inga förändringar i XML. Testmiljön är från och nu fullt tillgänglig med Migrationsverkets och Transportstyrelsens data.

Produktionssättning i skarp drift är planerad till vecka 8 och exakt datum för detta kommer meddelas till er när det är satt.

Detta är uppgifterna som Migrationsverket lämnar ut:

 • Beviljade beslut uppehålls- och/eller arbetstillstånd (skäl till beslut lämnas inte ut)
 • Beslut att återkalla uppehålls- och arbetstillstånd (skälen för beslutet att lämnas inte ut)
 • Permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd om beviljat
 • Giltighetstiden vid tidsbegränsat uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Datum för ansökan i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Datum för beslut i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Datum för beslut om återkallelse
 • Datum för ärende om återkallelse initierades på Migrationsverket

SKR och FK kommer informera användare som redan har stegat till version 8 och även användare som väntar på den nya versionen. SKR och Migrationsverket kommer följa upp förståelsen av informationen från Migrationsverket med ett antal användare som arbetar i olika verksamhetssystem som kvalitetsåtgärd och som underlag för stöd till användarna. Mer information kommer publiceras om det.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad