Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Driftinformation för SSBTEK

Här publiceras löpande driftinformation för tjänsten, såväl akut som planerad driftinformation.

Driftstörning i SSBTEK

På grund av en driftstörning under förmiddagen torsdag den 9 februari, gick det inte att få svar på några frågor från SSBTEK. Problemet är åtgärdat, men eftersläpning kan föreligga när det handlar om hur tjänsten svarar. Arbete pågår fortfarande.

Driftstörning i SSBTEK gällande a‑kassornas bastjänst

(publicerad 2022-12-02)

På grund av en driftstörning går det inte att få svar från a-kassorna i SSBTEK. Arbete pågår för att åtgärda problemet hos a‑kassorna.

Störningar för TietoEvry-kunder som anropar SSBTEK

Det är störningar och uteblivna svar från Försäkringskassan, när det gäller SSBTEK-tjänsten. Rättning sker natten mellan 22 och 23 november.

CSN har en akut produktionssättning 21 november, klockan 16.30

CSN produktionssättning ca 16.30 och som under cirka 1 timme, kan generera avbrott som påverkar SSBTEK-tjänsten.

Störningar SSBTEK måndag den 13 juni

(publicerad 2022-06-13)

Bastjänsterna AF och Transportstyrelsen har under måndagen haft störningar. Det har handlat om avvisade anrop, vissa tider under dagen.

FK kommunikationsproblem 17 dec (SSBTEK - LEFI Online)

(publicerad 2021-12-20)

Avbrott i tjänsten ca klockan 14.30–18.00. Orsak: SHS bug och fel i CRL lista.

Förtydligande information om hur CSN:s bastjänst hanterar frågeperiod

(publicerad 2021-12-15)

CSN:s bastjänst kan hantera en frågeperiod utifrån dagens datum. Perioden är två månader bakåt och en månad framåt. Till exempel en fråga som görs den 15 maj får en frågeperiod från 15 mars till 15 juni. Alla ärenden med studiestöd som överlappar den perioden kommer med i svaret, hela ärendet, inte bara det som gäller perioden 15 mars till 15 juni.

Undantaget är om personen haft Hemutrustningslån, där kommer allt som finns på personen, oavsett när det betalades ut.

Om ditt verksamhetssystem tillåter dig att själv ange fr.o.m.-datum och t.o.m.-datum i frågeperioden så behöver du anpassa det enligt ovan.

Denna och annan information återfinns på

CSN:s informationssida för sin bastjänst (csv.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya avtalsvillkor för tjänsten SSBTEK

(publicerad 2021-12-14)

Avtalen för SSBTEK har genomgått översyn och godkännande av nya villkor pågår under perioden november 2021 – april 2022. Detta innebär att användande kommuner kommer behöva godkänna de uppdaterade avtalsvillkoren för tjänsten SSBTEK. Ett godkännande är en förutsättning för fortsatt användning av tjänsten.

Användande kommuner kommer kontaktas av Driftparten Försäkringskassan som administrerar det skriftliga godkännandet. Kontakt kommer i första hand tas med tidigare angivna kontaktpersoner för avtal och tekniska frågor.

Information från FK-IT

(publicerad 2021-12-14)

En allvarlig sårbarhet har uppdagats i våra IT-system.
klockan 20.00–21.00 kommer FK-IT starta om samtliga WLS domäner för patch jobb.
Ingen trafik till/från FK kommer att fungera under denna tid.
Alla testmiljöer är sedan igår inte tillgängliga pga. ovan.

Information från AF

(publicerad 2021-11-26)

På grund av brandväggs underhåll blev fler frågor avvisade under morgon fram till klockan 08:25.

Information från CSN

(publicerad 2021‑10‑25)

Fredags 22 oktober hade vi 326 st misslyckade anrop mot vår bastjänst mellan klockan 14.23‑14.46. Orsaken är okänd. Men vi utreder nu vad som hänt och återkommer.

Information från Sveriges A-kassor

(publicerad 2021‑10‑22)

Fredag 29 oktober klockan 17.00–Lördag 30 oktober klockan 18.00 Planerat driftsavbrott

Hamnarbetarnas a-kassa (nr 66) fusioneras med Sveriges arbetares a-kassa (nr 41) 2021‑11‑01. Den tekniska sammanslagningen sker 29–30 oktober.

Detta medför ett avbrott i dessa a-kassors produktionssystem och då även i utbytet av information med övriga a-kassor samt externa partners.

Information från CSN

(publicerad 2021-10-20)

Söndag 14 november. klockan 08.00–16.00 Planerat servicefönster.
Vi kommer stänga våra E-tjänster som troligen kommer att påverka SSBTEK.

Information från AF

(uppdaterad 2021-10-25)
Nu ska felen vara avhjälpta och tjänsten fungerar som vanligt.

(publicerad 2021-10-18)
Just nu kan det vara svårt att nå tjänsten AFLI. Vid försök kan du mötas av felmeddelande i systemet. Just nu finns ingen beräknad tid då felet är lagat. Informationen uppdateras löpande. Det förekommer många avvisade anrop efter helgens driftsättning. Felsökning pågår.

Information från CSN

(publicerad 2021-10-16)

Helgen 16–17 oktober kommer periodvis stänga vissa system på grund av gallringsåtgärder. Kan förekomma störningar.

Information från Sveriges a-kassor

(publicerad 2021-10-13)

Arbetslöshetskassornas integrationsplattform har ett planerat driftsavbrott 19 oktober mellan klockan 18.00–24.00. Detta innebär att de tjänster som ni eventuellt använder för informationsutbyte med a-kassorna ligger nere under denna tid.

Information från AF

(publicerad 2021-10-06)

Den 20 oktober klockan 06.00–07.00 kommer AF göra ett internt brandväggsbyte och under tiden för bytet kommer alla applikationer att ligga nere.

Information från CSN

(publicerad 2021-10-06)

Vi behöver starta om vår bastjänst idag någon gång mellan klockan 16.30–17.00. Den kan innebära en kortare störning för kommunhandläggarna.

Information från CSN

(publicerad 2021-09-30)

30 september: driftsättning av release mellan klockan 17.00-19.00. Under den tiden är det risk för störningar i CSN bastjänst.

AF

(publicerad 2021-09-03)

2 september: Långa svarstider klockan 08.05–09.40, avvisades ca 50% av anropen.

SKV

(publicerad 2021-08-16)

Driftsättning av release 21_3 den 31 augusti 2021 klockan 17.00–23.00

Externa tjänster blir otillgängliga i ungefär 30 minuter under perioden 17.30–18.30. Störningar kan förekomma i TINA och ELSIE.

Information från AF

(publicerad 2021-08-09)

Helgen 21 augusti 06.00 till 23 augusti 07.00 gör AF en större uppgradering av underliggande system – vilket kan påverka tjänsten AFLI.

Skatteverkets bastjänst är otillgänglig den 17 augusti 2021

(publicerad 2021-06-16)

På grund av underhåll kommer en underliggande tjänst till Skatteverkets bastjänst vara stängd den 17 augusti mellan klockan 07.00–12.00. Detta innebär att inget svar kommer att fås från Skatteverket bastjänst under denna tidsperiod.

Driftstörningar

(publicerad 2021-05-26)

Kommunikationsproblem för alla som anropar Försäkringskassan med Expisoft certifikat.
Orsaken är att leverantören Expisoft ej skapat upp någon giltig CRL-lista, den gick ut idag klockan 13:15 (26 maj)).
De upptäckte felet och tog fram ny CRL-fil som Försäkringskassan laddade hem och läste in.
Störningstid klockan 13.15–16.35

Driftstörningar

(publicerad 2021-05-25)

Störningar i SSBTEK och LEFI på grund av kommunikationsproblem. Tid för påverkan klockan 14:30–17:10.

Information från AF

(publicerad 2021-05-20)

Det förekommer fortfarande störningar i SSBTEK efter AF plattformsbyte den 28 april.
AF produktionssatt en rättningen 18 maj klockan 15.50 för att få bort felkod 2001.
Kvar med sikte att senare i veckan åtgärda också att AF skickar kod och inte benämning på sökandekategori och a-kassa. Utredning pågår i samarbete med Försäkringskassan.

Incident i LEFI Online avseende bostadstillägg

(publicerad 2021-05-10) (senast ändrad 2021-05-31)

LEFI Online hämtar ärenden om bostadstillägg från bakomliggande källsystem. Någonstans i integrationen finns ett fel som gör att ärendet felaktigt markeras som icke-aktivt. Felsökning pågår.

Rättning driftsattes helgen 29–30 maj och därmed ska felet vara avhjälpt.

Information från AF

(publicerad 2021-05-03)

Det förekommer avvisade svar i SSBTEK efter plattformsbyte hos AF den 28 april.
Utredning pågår i samarbete med Försäkringskassan

Information från CSN

(publicerad 2021-04-21)

Vi har en release i kväll som troligen innebär att våra E-tjänster kommer att påverkas.
Kan bli störningar mellan klockan 17.00–20.00 idag.

Testmiljö: Servicefönster S2

(publicerad 2021-03-14)

Från onsdag 17 mars klockan 17.00 till torsdag 18 mars klockan 18.30.

Problem med vissa bastjänster i SSBTEK's testmiljö

(publicerad 2021-01-26)

Just nu finns det problem med vissa bastjänster i SSBTEK's testmiljö. Felsökning pågår. Observera att detta avser testmiljön och inte produktionsmiljön.

Information från Arbetsförmedlingen

(publicerad 2020-11-18)

På grund av driftsstörningar den 16 november 2020 hos Arbetsförmedlingen har vissa arbetssökande försökt att lämna in sin aktivitetsrapport men inte kunna göra detta. Utifrån detta har Arbetsförmedlingen beslutat att inte skicka några meddelanden om utebliven aktivitetsrapport den här månaden, varken till a-kassorna eller till enheten Ersättningsprövning.

Planerat arbete hos SKV

(Publicerad 2020-09-30)

Skattekonto kommer vara stängt under lördag den 24 oktober och söndag 25 oktober vilket gör att SSBTEK inte får svar på frågor där information hämtas från skattekonto.

Planerad stängning av CSN:s testmiljö

(Publicerad 2020-05-20)

CSN har meddelat att de har en stor release på sin sida som påverkar testmiljön där deras bastjänst för SSBTEK finns. Detta innebär att inga svar kommer att genereras från CSN vid test av SSBTEK, from 25 maj och ca två veckor framåt.

Inrapporterade incidenter kring Bostadstillägg för pensionärer i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-04-28)

Det har inkommit incidenter kring Bostadstillägg för pensionärer. En utredning pågår kring eventuell felaktighet kring angiven boendekostnad som visas som 0 kronor. Mer information kommer publiceras här när det finns att tillgå.

Information från Arbetsförmedlingen kring temporärt borttagande av kravet aktivitetsrapportering

(2020-03-17)

Med anledningen av dagens situation så har Arbetsförmedlingen fattat beslut om att ta bort kravet på aktivitetsrapportering tillsvidare. Detta innebär att Arbetsförmedlingen kommer stänga av möjligheten att aktivitetsrapportera. Den arbetssökande som inte lämnar in sin aktivitetsrapport kommer inte heller få en sanktion.

Detta innebär att även om den arbetssökande inte har lämna in sin aktivitetsrapport så har den fullgjort sina åtaganden (avseende kravet att lämna in sin aktivitetsrapport).

Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets bastjänst åter i drift

(Publicerad 2020-03-17)

Migrationsverkets bastjänst har justerats och är åter i drift från och med måndag den 16 mars.

Temporär avstängning av Migrationsverkets bastjänst

(Publicerad 2020-03-13)

Migrationsverkets anslutning till SSBTEK kommer att stängas ned idag. Anledningen är att Migrationsverket behöver göra några justeringar i tjänsten. Arbetet är inplanerat och produktionssätts under måndag eftermiddag (16 mars), därefter är tjänsten igång igen. Information om när tjänsten åter är i drift kommer att publiceras här.

Planerade servicefönster hos Skatteverket

(Publicerad 2020-02-26)

Tidpunkter för inplanerade arbeten som kan påverka leveranser till externa parter 2020

2 mars Driftsättning klockan 17.00–23.00

5 mars Blocktid klockan 18.00 till 9 mars klockan 09.00
Filer som är planerade att levereras under stängningen kommer levereras när systemet öppnar igen, vilket kan innebära någon/några dagars förskjutning av uppgifterna.

3 April Uttag klockan 18.00–23.00

5 Juni Uttag klockan 18.00–23.00

12 Juni Blocktid 12 juni klockan 18.00 till 15 juni klockan 07.00
Filer som är planerade att levereras under stängningen kommer levereras när systemet öppnar igen, vilket kan innebära någon/några dagars förskjutning av uppgifterna

16 Juni Driftsättning klockan 17.00–23.00

31 Juli Uttag klockan 18.00–23.00

15 Sept Driftsättning klockan 17.00–23.00

4 Dec Uttag klockan 18.00–23.00

16 Dec Driftsättning klockan 17.00–23.00

Nya certifikat

(Publicerad 2020-01-22)
Försäkringskassan kommer den 6 februari 2020 klockan 18.00 att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 6 februari.

Dom nya nycklarna som gäller från och med 6 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/prod/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/test/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 6 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se

Senast uppdaterad