Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

EESSI Accesspunkt

Information om Försäkringskassans uppdrag:

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation (EESSI)

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation, EESSI är ett it-system som ska hjälpa socialförsäkringsorgan i hela EU att snabbare och säkrare utbyta information – i enlighet med EU-reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Försäkringskassan är en av sex myndigheter i Sverige som deltar i systemet EESSI. Försäkringskassan har dessutom regeringsuppdraget att ansvara för Sveriges Accesspunkt, som är en delkomponent i it-systemet för meddelandeutbyte med andra länder.

EESSI Systemet tas i bruk över Europa under 2019 och 2020.

Bakgrund

För närvarande finns det inget EU-täckande system. De flesta informationsutbytena är fortfarande pappersbaserade. När systemet är infört kommer det att finnas en standard för information som används i alla EU-länder. Det kommer även vara enklare att samla in och kontrollera uppgifter EU-länder emellan.

Myndigheter som kan använda systemet

I Sverige har regeringen gett uppgiften att administrera EESSI i Sverige till Försäkringskassan. Myndigheter som kommer att ha tillgång till systemet är:

  • Försäkringskassan
  • Pensionsmyndigheten
  • IAF (Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen)
  • Arbetsförmedlingen
  • A-kassorna
  • Kronofogdemyndigheten.

Senast uppdaterad