Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vård av närstående

En medarbetare kan vara ledig från jobbet för att vårda en närstående som är svårt sjuk. Medarbetaren kan då få närståendepenning från Försäkringskassan.

När har medarbetaren rätt till ledighet?

Medarbetaren har rätt att vara ledig från arbetet under den tid som hen får närståendepenning från Försäkringskassan.

Vem räknas som närstående?

Till närstående räknas medarbetarens familj och närmaste släkt men även andra som hen har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar.

Vad menas med svårt sjuk?

Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som kan vara livshotande.

Vem ska göra vad?

Medarbetaren ska:

  • Meddela dig som arbetsgivare så fort som möjligt att hen ska vara ledig.
  • Ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Arbetsgivaren ska:

  • Du behöver inte göra någonting, det är medarbetaren som har kontakt med Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska:

  • Bedöma rätten till närståendepenning för medarbetaren och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Med vård menas att ge stöd till den som är svårt sjuk som ett komplement till samhällets insatser. Vård kan också vara att uträtta ärenden, till exempel att handla mat och mediciner eller att följa med till läkare.

Personen som är sjuk har 100 dagar för närståendepenning som medarbetaren kan dela på tillsammans med övriga närstående. Det kan finnas undantag om medarbetaren vårdar en person som har blivit blodsmittad inom den svenska hälso- och sjukvården.

Som arbetsgivare behöver du inte betala ut lön till en medarbetare som har närståendepenning, men du kan göra det om du vill. Om medarbetaren får behålla mer än 10 procent av sin normala lön under frånvaron kan närståendepenningen minskas.

Relaterade länkar

Information för medarbetaren