Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

Här kan du läsa om hur karensavdraget påverkar dig. Informationen riktar sig till arbetsgivare, anställda, arbetslösa och företagare.

Vad är karensavdrag?

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Karensavdraget innebär att karensen ska beräknas på ett annat sätt än tidigare. Därför kan det vara bra att undersöka om ni behöver förändra något i er löneadministration. Om du har frågor om det lönesystem ni använder ska du vända dig till leverantören av systemet.

Den närmare beräkningen av karensavdraget kan bestämmas genom kollektivavtal.

Om ni inte använder något lönesystem eller om du har andra frågor, kommer det snart finnas mer information om sjuklön och karensavdrag på Försäkringskassans webbplats.

 

Nuvarande karensdag innebär att du som har oregelbundna arbetstider förlorar mer pengar om du är sjuk en dag när du skulle ha jobbat ett långt pass. Det nya karensavdraget är mer rättvist, eftersom avdraget alltid blir 20 procent av sjuklönen.

Nuvarande karensdag innebär också att du kan undvika ett högt avdrag genom att sjukanmäla dig sent om du blir sjuk under arbetstid. Med karensavdraget spelar det ingen roll om du sjukanmäler dig sent på dagen, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

I en del kollektivavtal finns det sedan tidigare överenskommelser om karensavdrag.

 

Om du är arbetssökande, behovsanställd eller föräldraledig och sjukanmäler dig direkt till Försäkringskassan så dras karensavdraget från din sjukpenning.

Karensavdraget blir då 20 procent av den sjukpenning du beräknas få en genomsnittlig kalendervecka.

Tänk på att om du jobbar deltid måste du även sjukanmäla dig till din arbetsgivare.

 

För dig som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag blir det ingen skillnad mot tidigare. Du har kvar de antal karensdagar som du själv valt.

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag. Samma regler gäller för dig som för andra anställda och i stället för en karensdag görs ett karensavdrag.