Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Karensavdrag

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro.

Här kan du läsa om hur karensavdraget påverkar dig. Informationen riktar sig till arbetsgivare, anställda, arbetssökande, föräldralediga och företagare.

Karensavdraget infördes den 1 januari 2019 och ersatte det som tidigare kallades karensdag. Syftet med ändringen var att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

Karensavdraget är 20 procent av den sjuklön som medarbetaren får en genomsnittlig vecka när hen är sjuk. Oftast beräknas avdraget av lönesystemet. Om du har frågor om det lönesystem ni använder ska du vända dig till leverantören av systemet. Om ni inte använder något lönesystem finns mer information om sjuklön och karensavdrag på Verksamts webbplats.

Räkna ut karensavdrag (verksamt.se)

Den närmare beräkningen av karensavdraget kan bestämmas genom kollektivavtal.

 

Karensavdraget är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Det spelar ingen roll när på dagen du sjukanmäler dig eller hur många timmar du skulle ha jobbat, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent.

 

Om du är arbetssökande eller föräldraledig och sjukanmäler dig direkt till Försäkringskassan så dras karensavdraget från din sjukpenning.

Karensavdraget motsvarar då en hel dag med sjukpenning.

Tänk på att om du jobbar deltid måste du även sjukanmäla dig till din arbetsgivare.

 

Om du är behovsanställd, det vill säga anställd utan rätt till sjuklön, så är det Försäkringskassan som beräknar och gör karensavdraget från din sjukpenning.
Karensavdraget blir då 20 procent av den sjukpenning du beräknas få en genomsnittlig kalendervecka.

 

Du som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har inte karensavdrag, utan karensdagar. Du har själv valt antalet karensdagar som gäller för dig.

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag. Samma regler gäller för dig som för andra anställda.