Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

Den 1 januari 2019 infördes karensavdraget. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

Här kan du läsa om hur karensavdraget påverkar dig. Informationen riktar sig till arbetsgivare, anställda, arbetslösa och företagare.

Vad är karensavdrag?

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro.

Karensavdraget innebär att karensen ska beräknas på ett annat sätt än tidigare. Därför kan det vara bra att undersöka om ni behöver förändra något i er löneadministration. Om du har frågor om det lönesystem ni använder ska du vända dig till leverantören av systemet.

Den närmare beräkningen av karensavdraget kan bestämmas genom kollektivavtal.

Om ni inte använder något lönesystem finns mer information om sjuklön och karensavdrag på verksamt.se

www.verksamt.se

 

Karensdagen innebar att du som har oregelbundna arbetstider förlorade mer pengar om du var sjuk en dag när du skulle ha jobbat ett långt pass.

Det nya karensavdraget är mer rättvist, eftersom avdraget alltid blir 20 procent av sjuklönen.

Karensdag innebar även att du kunde undvika ett högt avdrag genom att sjukanmäla dig sent om du blev sjuk under arbetstid.

Med karensavdraget spelar det ingen roll när på dagen du sjukanmäler dig, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

 

Om du är arbetssökande eller föräldraledig och sjukanmäler dig direkt till Försäkringskassan så dras karensavdraget från din sjukpenning.

Karensavdraget motsvarar då en hel dag med sjukpenning.

Tänk på att om du jobbar deltid måste du även sjukanmäla dig till din arbetsgivare.

 

Om du är behovsanställd, det vill säga anställd utan rätt till sjuklön, så är det Försäkringskassan som beräknar och gör karensavdraget från din sjukpenning.
Karensavdraget blir då 20 procent av den sjukpenning du beräknas få en genomsnittlig kalendervecka.

 

För dig som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag blir det ingen skillnad mot tidigare. Du har kvar de antal karensdagar som du själv valt.

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag. Samma regler gäller för dig som för andra anställda och i stället för en karensdag görs ett karensavdrag.