Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ansök om bidrag för arbetsplats­inriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare kan få bidrag för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder.

Bra att veta

Kostnaden styrker du genom att bifoga en kopia av fakturan eller fakturaunderlaget.

Tyvärr är det ett tillfälligt valideringsfel i e-tjänsten när du bifogar bilagor. Felet innebär att du endast kan använda alfanumeriska tecken i filnamnet på bilagan. Om filnamnet innehåller andra tecken kommer de tecknen inte att bifogas i ansökan. Det kommer inte heller något felmeddelande. Rättning av felet pågår.

Alfanumeriska tecken som går att använda i filnamnet:
a–ö
A–Ö
0–9
å ä ö

Om du har skickat in en bilaga med ett filnamn som innehåller andra tecken än de alfanumeriska kommer Försäkringskassan att kontakta er för att komplettera ansökan. Det kan innebära att ni behöver skicka bilagan med post istället.

Du kan ansöka om en eller flera delar av stödet. Du väljer vilken eller vilka delar du ansöker om vid ett tillfälle. För de insatser som utförts under innevarande år ska ansökan ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari nästa år.

Kom igång med e-tjänsten

För de e-tjänster som kräver inloggning måste du ansöka om behörighet, här hittar du information om hur du kommer igång.

Kom igång med de inloggade e-tjänsterna