Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik om underhållsstöd

Här hittar du statistik och analys som gäller underhållstöd. Syftet med underhållsstöd är att säkerställa att barn garanteras underhåll även i de fall en förälder inte bidrar.

Statistik

Den senaste statistiken om underhållsstöd.

Antal barn, boföräldrar och bidragsskyldiga föräldrar efter län, 2010–xls öppnas i nytt fönster

 

Publikationer

Ett urval av publikationer om underhållsstöd.

Särlevande föräldrar och deras barns boende och underhåll (Socialförsäkringsrapport 2011:5) pdf öppnas i nytt fönster

På egna ben - betalning av barnets underhåll direkt mellan föräldrarna (Analyserar 2005:14) pdf öppnas i nytt fönster

Råd att umgås - en analys av umgängesavdrag inom underhållsstödet (Analyserar 2005:1) pdf öppnas i nytt fönster

 

Vanliga frågor

Underhållsstöd betalas ut till den förälder som barnet bor hos om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar för lite underhållsbidrag. Underhållsstöd betalas också ut om barnet bara har en förälder. Dessutom finns växelvist underhållsstöd som betalas ut till båda föräldrarna om barnet bor ungefär halva tiden hos vardera föräldern. Växelvist underhållsstöd är inkomstprövat.

Underhållsstöd betalas ut tills barnet fyller 18 år. Förlängt underhållsstöd kan betalas ut direkt till den som fyllt 18 år och studerar i gymnasiet, grundskolan eller motsvarande. Förlängt underhållsstöd kan som längst betalas ut till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Underhållsstöd för ett barn som inte får något underhållsbidrag alls är 1 573 kronor i månaden. Om barnet även får underhållsbidrag från en förälder minskas underhållsstödet. För information om aktuella belopp, se aktuella belopp.

Aktuella belopp

Ja, sedan lagen om underhållsstöd trädde i kraft 1996 har reglerna vid flera tillfällen ändrats på ett sätt som påverkar statistiken:

• 1997 infördes underhållsstödet i stället för stödformerna bidragsförskott, förlängt bidragsförskott och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn med oförändrat belopp. Försäkringskassan beslutar hur mycket den bidragsskyldige föräldern ska betala.

• 2001 infördes bestämmelser om underhållsstöd vid växelvis boende. Båda föräldrarna kan få maximalt halvt underhållsstöd (då 586 kronor per månad) om barnet bor växelvis hos dem.

• 2002 utökades rätten till underhållstöd till att även gälla barn som har fyllt 18 år och fortfarande går i gymnasiet eller grundskolan.

Du kan läsa mer om regeländringar i dokumentet Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-.

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena från 1968-

Statistiken baseras på information från Försäkringskassans datalager STORE. Uppgifterna bygger på de beslut som tagits under den period som statistiken gäller.

Om du har frågor om statistiken är du välkommen att kontakta statistikenheten.

statistikenheten@forsakringskassan.se