Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området barn och familj

Underhållsstöd

Underhållsstöd garanterar barn till särlevande föräldrar underhåll även när den bidragsskyldiga föräldern inte bidrar till barnets försörjning.

Antal barn som det betalats underhållsstöd för, 2006-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Sveriges officiella statistik

Antal bidragsberättigade barn har minskat sedan år 2006 och minskningen är särskilt tydlig efter år 2016. Det året infördes nya regler kring underhållsstöd som innebar att Försäkringskassan slutade att betala ut underhållsstöd om det bedömdes att föräldrarna själva kunde lösa underhållet utan Försäkringskassans inblandning. Sedan mars 2018 beviljas inte underhållsstöd vid växelvist boende. Det finns något fler bidragsberättigade pojkar än flickor.

Relaterade länkar

Underhållsstöd

Kontakt

När publiceras statistiken?