Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

När vabbas det som mest?

22 februari 2022

Här kan du läsa om delar av den officiella statistiken om vab. Fokus ligger framför allt på hur vab används under året och för vilka åldrar flest barn vabbas.

När kan man vabba?

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn, vab, är en ersättning för när man måste vara hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. En förälder eller annan närstående kan få ersättning för vab från det att barnet är 8 månader till och med dagen innan barnet fyller 12 år. Under 2020 fick 891 212 personer ersättning för vab. Strax över 60 procent av alla ersatta vab-dagar betalades ut till kvinnor.

Nyttjandet av VAB varierar över året

I diagrammet nedan redovisas totalt antal ersatta dagar med vab varje månad. Från diagrammet framgår att antalet ersatta dagar för vab per månad skiljer sig mycket åt under året. Vanligtvis vabbas det mest under januari till mars. Trots att februari är en kort månad är det ofta den månaden som det vabbas som mest.

Coronapandemin innebar en ökning av det totala vabbandet under 2020. Rekommendationen har varit att barn och vuxna som haft symptom eller känt sig sjuka ska stanna hemma från arbete, skola och förskola för att skydda andra från smittspridning. I april 2020 skedde den högsta utbetalningen av vab någonsin. Då ersattes nästan 1,4 miljoner dagar, att jämföra med 0,7 miljoner dagar i april 2019.

Nettodagar med vab efter månaden som föräldern vabbade

Diagrammet visar att antal dagar som det vabbas för per månad skiljer sig åt under året. Under januari, februari och mars är det flest uttagna dagar med vab. Under 2020 var det flest uttagna dagar under april månad, då ersattes nästan 1,4 miljoner dagar.

Statistikdatabasen: Antal personer som har vabbat efter utbetalningsmånad och månad när föräldern vabbade

Logotypen för sveriges officiella statistik

Socialförsäkringen och coronapandemin (Korta analyser 2020:5) (öppnas i nytt fönster)

Vanligast att vabba tvååringar

Allra mest vabbas det för tvååriga barn. Under 2020 vabbades det för 70 procent av alla tvååringar. I snitt togs det ut drygt 11 dagar med vab för barn som under 2020 var 2 år. Antalet uttagna dagar med vab sjunker därefter med barnets stigande ålder.

Antal nettodagar per barn i befolkningen år 2020

Diagrammet visar hur många nettodagar med vab per barn i befolkningen som togs ut under 2020 efter barnens ålder. Flest dagar togs ut för barn i tvåårsåldern, och därefter sjunker antal uttagna dagar med barnens ålder.

Statistikdatabasen: Antal barn vars föräldrar har vabbat

Logotypen för sveriges officiella statistik

Fakta om vab

Om en förälder avstår från att arbeta för att ta hand om ett barn som normalt går i skolan, i förskolan eller vårdas av någon annan, kan den ha rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn, vab. En förälder har rätt att vabba om barnet är sjuk eller bär på en smitta, om barnets ordinarie vårdare är sjuk eller bär på en smitta och för besök i samhällets förebyggande hälsovård. Rätten till tillfällig föräldrapenning för vård av barn kan i vissa situationer överlåtas till en annan person, som i stället för föräldern stannar hemma från sitt arbete för att vårda barnet. Föräldrar till allvarligt sjuka barn som inte har fyllt 18 år kan få tillfällig föräldrapenning för vård av barn för obegränsat antal dagar. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag och är knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Maximal ersättning baserar sig på 7,5 prisbasbelopp.

Relaterade länkar

Officiell statistik

Socialförsäkringen

Kontakt