Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik och analys

Försäkringskassan är en statistikansvarig myndighet inom socialförsäkringsområdet. Här publicerar vi officiell och annan statistik samt olika publikationer till exempel prognoser och socialförsäkringsrapporter.

Statistikdatabas

Här hittar du Försäkringskassans statistik

Statistikdatabas

Ersättningar som påverkas av coronapandemin

Coronaviruset – statistik

Vad, varför och hur

Rapportserien Korta analyser

Aktuell statistik och analys i kort format.

Socialförsäkringen och coronapandemin (Korta analyser 2020:5)

Socialförsäkringens utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP)

Diagram som visar socialförsäkringens utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten mellan åren 1980 och 2019.

Socialförsäkringen i siffror 2021