Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik och analys

Försäkringskassan är en statistikansvarig myndighet inom socialförsäkringsområdet. Här publicerar vi officiell och annan statistik samt olika publikationer, till exempel prognoser och socialförsäkringsrapporter.

Statistikdatabas

Här hittar du Försäkringskassans statistik

Statistikdatabas

Ersättningar som påverkas av coronapandemin

Coronaviruset – statistik

Vad, varför och hur?

Aktuell statistik och analys i kort format.

Assistansersättning – hjälp med andning och sondmatning (Korta analyser 2022:3)

Socialförsäkringens utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP)

Socialförsäkringen i siffror 2022

Socialförsäkringen i siffror

Socialförsäkringen i siffror 2022

59 sekunder

Försäkringskassans rapport Socialförsäkringen i siffror kommer ut årligen och ger en övergripande beskrivning av den svenska socialförsäkringen med hjälp av lättillgänglig och kommenterad statistik.