Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – statistik

Här hittar du aktuell statistik från Försäkringskassan om de delar i socialförsäkringen som just nu påverkas mest av coronapandemin. Vi har sammanställt statistik för ersättningarna sjukpenning, ersättning till riskgrupper, smittbärarpenning, ersättning för karens, ersättning för sjuklönekostnader och tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab).

Senaste uppdateringen av statistiken skedde i april 2022. För frågor om statistiken hör av dig till statistikenheten@forsakringskassan.se

Statistik

Statistiken visar inkomna ansökningar och utbetalningar. Ansökningsstatistiken visar dagen då ansökan kom in till Försäkringskassan, medan utbetalningsstatistiken visar dagen då pengarna betalades ut. Beroende på när i månaden ansökan kommer in och hur snabbt ärendet handläggs kan en utbetalning ske en senare månad än månaden då ansökan kom in. Det är inte säkert att varje ansökan leder till en utbetalning.

Sjukpenning

I den här tabellen finns endast startade sjukfall till och med augusti 2020.

Startade sjukfall efter län, åldersgrupp och diagnos, månadsstatistik 2000– Excel, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad statistik finns i vårstatistikdatabas.
Statistikdatabas Länk till annan webbplats.

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.
Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Smittbärarpenning

Från 2020-08-24 ingår även den tillfälliga ersättning till den som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19.

Ansökningar och utbetalningar – månadsuppdatering Excel, 46 kB, öppnas i nytt fönster.

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.
Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Ersättning för karens

Det var möjligt att ansöka om ersättning för karens för dagar från och med 11 mars 2020 till och med 31 mars 2022. Ansökningar till Försäkringskassan gick dock att skicka in först den 7 april, och därför kom det in väldigt många ansökningar de första veckorna.

Den 1 december har statistiken för utbetalade dagar med ersättning för karens reviderats. Statistiken redovisas nu på den månad då utbetalningen har skett istället för som tidigare den månad som utbetalningen avsåg. Det medför förändringar framförallt av den statistik som redovisats för den senaste månaden vid tidigare publiceringar.

Ansökningar och utbetalningar – månadsuppdatering Excel, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.
Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.
Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.
Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.
Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Ersättning för sjuklönekostnader

Det var möjligt att få ersättning för sjuklönekostnader för perioden april 2020 – mars 2022. Under maj till och med juli 2020 ersattes hela sjuklönekostnaden, från augusti 2020 till och med mars 2022 beräknades ersättningen olika beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Fattade beslut – månadsuppdatering Excel, 71 kB, öppnas i nytt fönster.

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Graviditetspenning

Coronaviruset har klassats som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittorisker. Den I februari 2021 bedömde Socialstyrelsen att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt om de insjuknar i covid-19.

Inkomna ansökningar per vecka Excel, 27 kB, öppnas i nytt fönster.

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Tilläggsbidrag för familjer med bostadsbidrag

Under perioden juli till december 2020 betalades ett tillfälligt tilläggsbidrag ut till barnfamiljer med bostadsbidrag. Tilläggsbidraget sattes till 25 procent av ordinarie bostadsbidrag respektive månad.

Tilläggsbidrag till barnfamiljer med bostadsbidrag Excel, 19 kB, öppnas i nytt fönster.

Tandvårdsstöd – nya ersättningsperioder för högkostnadsskyddet

Personer som hade en pågående ersättningsperiod med högkostnadsskydd den 1 april 2020 har fått en ny ersättningsperiod från den 1 september 2020 på grund av Covid-19.

Nya ersättningsperioder för högkostnadsskyddet Excel, 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Senast uppdaterad