Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetsskadesjukpenning

Om du har skadat dig i arbetet, men inte kan få vanlig sjukpenning, kan du ha rätt till arbetsskadesjukpenning.

Vem kan få arbetsskadesjukpenning?

 

Du som skadar dig eller blir sjuk under utbildning men inte kan få sjukpenning kan istället få arbetsskadesjukpenning. Du som har en låg sjukpenning kan få arbetsskadesjukpenning som ger högre ersättning.

Följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Du har fått en skada eller sjukdom under studier, arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering som är förenad med särskild risk för arbetsskada. Vid praktik för skolelever eller yrkesutbildning krävs att skadan uppstått under ett praktiskt moment i utbildningen. Du kan alltså inte få arbetsskadesjukpenning om du skadar dig på en rast eller om något händer i en vanlig klassrumssituation.
 • Du är borta minst 25 procent av din vanliga utbildningstid på grund av skadan/sjukdomen och det har gått 180 dagar sedan den inträffade/visade sig.

De utbildningar som du kan få arbetsskadesjukpenning för är

 • yrkesutbildning eller förberedande yrkesutbildning i grundskolan
 • särskolans yrkesinriktade program
 • gymnasieskolan eller motsvarande.

Så ansöker du om arbetsskadesjukpenning

Om du studerar och har studiemedel från CSN:

Om du blir sjuk när du studerar

Om du går ett arbetsmarknadspolitiskt program:

Om du deltar i program hos Arbetsförmedlingen och blir sjuk

 

Du kan få arbetsskadesjukpenning om du uppfyller följande villkor:

 • Du behöver avstå från arbete för att förebygga en arbetsskada, att en arbetsskada kommer tillbaka eller förvärras.
 • Du gör en inkomstförlust på minst en fjärdedel.
 • Försäkringskassan har gett samtycke till frånvaron.

Så ansöker du om arbetsskadesjukpenning

1. Skicka in ett brev till Försäkringskassan

I brevet behöver du ange

 • att du ansöker om arbetsskadesjukpenning
 • vilken skada eller sjukdom ditt arbete riskerar att orsaka eller försämra
 • i vilken omfattning du måste avstå från ditt vanliga arbete och om du får någon annan lön eller ersättning från din arbetsgivare.

Märk brevet med ditt namn och personnummer och skicka det till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

2. Vi kontaktar dig

Du får en handläggare när vi har tagit mot din ansökan. Hen kontaktar dig, antingen per brev eller telefon när utredningen påbörjats. Du får också veta om det behövs ytterligare uppgifter.

3. Du får ett beslut

Det tar normalt 2 månader innan du får ett beslut om arbetsskadesjukpenning. Det kan ta längre tid om det saknas underlag.

 

Om du har eller har haft livränta eller arbetsskadesjukpenning och har förlorat inkomst för fler än två karensdagar med anledning av arbetsskadan, kan du få ersättning för karensdagarna. Du måste kunna visa intyg på att du haft fler än två karensdagar.

Så ansöker du om karensavdrag

1. Ansök
2. Vi kontaktar dig

Du får en handläggare när vi har tagit mot din ansökan. Hen kontaktar dig, antingen per brev eller telefon när utredningen påbörjats. Du får också veta om det behövs ytterligare uppgifter.

3. Du får ett beslut

Det tar normalt 2 månader innan du får ett beslut om arbetsskadesjukpenning. Det kan ta längre tid om det saknas underlag.

 

Du kan få arbetsskadesjukpenning om du tidigare arbetat i Sverige, men inte längre är försäkrad för sjukpenning. Din arbetsskada ska bero på det arbete du tidigare hade i Sverige.

Hur ansöker jag?

1. Sjukanmäl dig

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan första sjukdagen.

2. Ansök
3. Skicka in läkarintyg

Försäkringskassan behöver ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta regioner kan utfärda digitala intyg. Skicka det digitala intyget i Mina intyg, 1177 Vårdguiden.

Intyg (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Nej, det gäller bara vissa utbildningar och bara om du skadar dig när du gör något som liknar sådant som man gör när man arbetar. Det gäller bara om du går

  • yrkesutbildning eller förberedande yrkesutbildning efter att du har gått ut grundskolan
  • årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan
  • särskolans yrkesinriktade program
  • gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

  Du kan i vissa fall också få arbetsskadesjukpenning för studerande om du skadar dig i eller i anslutning till vissa arbetsmarknadspolitiska program, när du arbetstränar, arbetsprövar eller deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering.

  Möjligheten att få ersättning beror alltså mycket på din situation och vilken sorts utbildning eller program du skadat dig i.

 • Nej. Det beror på att vi bara får utreda om det är en arbetsskada om du uppfyller villkoren för att ha rätt till ersättning för din arbetsskada från Försäkringskassan. Det står i lagen.

 • Det är bra om du säger till den som har ansvaret för utbildningen eller åtgärden att du har skadat dig i arbetet, eftersom de är skyldiga enligt lag att anmäla arbetsskador till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Men en sådan anmälan är inte nödvändig för att du ska få ersättning.

 • Ja, om du får livränta och har fler än två karensavdrag kan du ansöka om ersättning för ytterligare dagar.

  Du behöver också kunna visa du haft karensavdrag och att sjukfrånvaron beror på arbetsskadan.

  Att du haft karensavdrag kan du till exempel styrka genom ett lönebesked med specifikation för löneavdraget. För att kunna visa vilken sjukdom eller diagnos som sjukfrånvaron beror på kan du styrka det med till exempel ett läkarintyg, men också andra medicinska underlag kan accepteras om det framgår av dem att det är arbetsskadan som orsakat sjukfrånvaron.

Senast uppdaterad